– Ammatillisena oppilaitoksena meidän tulee kuulla herkästi toisaalta ammatillista osaamista tarvitsevien erilaisten oppijoiden ja toisaalta työelämän toiveita ja tarpeita, sanoo rehtori Heini Kujala.  

Ammattiopiston pedagogisessa ohjelmassa tavoitteet on jaoteltu viiteen osaan.

  1. Opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä painopisteenä on työelämä- ja asiakaslähtöisyys sekä suunnitelmallisuus ja yhdenvertaisuus. Henkilöstön työelämäosaamisen ja digitaitojen parantamiseen panostetaan. Henkilöstöä kannustetaan yhteiseen tekemiseen ja moninaiseen pedagogiseen keskusteluun.

  2. Jokaiselle opiskelijalle mahdollistetaan yksilöllinen, joustava opiskelupolku ja yhdenvertaiset ohjauspalvelut. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia parannetaan ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken vahvistetaan.  

  3. Työikäisten osaamisen kehittäminen on iso yhteiskunnallinen haaste. Työikäisten osaamisen kehittämistarpeet ovat moninaisia ja ammattiopiston tulee vastata erityisesti koulutuksellisesti aliedustettujen työikäisten ja yritysten tarpeisiin. Koulutukselta edellytetään ketterää koulutussuunnittelua sekä yksilöllisiä palveluja hakeutumisvaiheesta koulutuksen aikaiseen ohjaukseen, opetukseen ja työllistymisen tukemiseen.

  4. Koulutuksen työelämälähtöisyys on pysyvä keskustelun aihe. Työelämän muutoksia on seurattava jatkuvasti. Työelämälähtöisyyden varmistamiseksi vahvistetaan ennakointia, työelämässä oppimista, opiskelijoiden työelämätaitoja ja yhteistyötä työelämän kanssa.

  5. Ammattiopistolla on paljon osaamista ja erilaisia oppimisen tukimuotoja opiskelijoiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Keskeistä on, että yksilöllinen tuen tarve tunnistetaan ja opiskelija saa tukea samoin kriteerein suoritettavasta tutkinnosta riippumatta.

– Kokonaisuudessaan pedagogisessa ohjelmassa korostuvat yhteistyön tärkeys, yhdessä tekeminen ja opiskelijoiden näkeminen yksilöinä, kiteyttää Heini Kujala.

Lue koko ohjelma tästä.

Sivua päivitetty 1.2.2023 kello 15.30