Toteutumisaika 01.08.2021 – 31.5.2023

Hankkeessa kehitetään liikunnallista toimintakulttuuria kuntayhtymä Tavastian lukioihin ja ammatilliseen oppilaitokseen. Erityisenä painopisteenä tässä hankkeessa ovat vähän liikkuvat opiskelijat ja yhteisöllisyyden edistäminen liikunnan keinoin. Vuonna 2021 on aloitettu uudestaan uusien toimijoiden koulutus Saku ry:n toimesta.
Uuden hankkeen tarkoitus on hyödyntää ammattiopistossa aiemmin saatuja ja lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021 Liikkuva Opiskelu hankkeessa saatuja kokemuksia. Hanke hyödyntää opiskelijatutoreita liikunta-agentteina ja hanke edistää toiminnan siirtymistä vakiintuneiksi käytännöiksi liikunta-aktiviteettien ohjaamista opinnollistamalla. Hankkeessa hyödynnetään koulutuskuntayhtymän yhteisiä resursseja kaikkien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön saavutettaviksi ja vakiinnutetaan liikunnallistamisen toimintaperiaatteita jokapäiväiseen työhön ammattiopistossa ja lukioissa.
Suunnitellaan pilotteja työkykyä ylläpitävään liikuntaan ammattialaan suunnattuna muutamilla aloilla: ammatillisen opettajan, liikunnanopettajan tai työfysioterapeutin yhteiset työpajapäivät työkykyä tukevan ohjauksen teemoista esim. nostotekniikat, työergonomia. Liikkuva Tavastia 3 hankkeelle on myönnetty lukuvuodelle 2021 – 2022 aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Lyseon lukion tavoitteenaan on saada mukaan opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet liikunnasta,
mutta eivät harrasta kilpailutoimintaa ja lisätä arkiliikuntaa kaikille koulupäivän aikana. Tavoitteena on myös jatkaa lukuvuoden aikana Tutustu lajeihin tapahtumien järjestämistä urheilulinjan opiskelijoiden, liikuntatutorien ja paikallisten urheiluseurojen yhteistyöllä. Hankkeen avulla pyrkimyksenä on parantaa oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja tutustuttaa eri oppilaitosten opiskelijoita toisiinsa.

Kaurialan lukion tavoitteena on panostaa arkiliikunnan lisäämiseen koulupäivän aikana ja heti koulupäivän päätyttyä ennen urheiluseurojen vakinaisten liikuntavuorojen alkamista. Kaurialassa on jo vuosia panostettu opiskelijoiden osallistamiseen, jonka vuoksi osallistaminen ja yhteisöllisyys ovatkin painopisteinämme tässä hankkeessa.
Tavoitteemme on saada opiskelijoita motivoitumaan liikkumiseen ja terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, lisätä liikunnallisia tuokioita oppituntien aikana ja välituntisin sekä liikunnallisia tapahtumia retkien ja liikuntapäivien merkeissä. Liikkuva Tavastia hankkeiden myötä painopistettä on siirretty erityisesti vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivoimiseen ja arkiliikunnan lisäämiseen koulupäivän aikana.

Mukana olevat organisaatiot

Kaurialan lukio (Hallinnoiva organisaatio)
Lyseon lukio
Ammattiopisto Tavastia

Yhteistyötahot

Hämeenlinna, Hattula, Riihimäki ja Kanta-Häme

Muut yhteistyötasot

Hämeen liikuntahallit Oy,
Lasten liikunnan tuki ry
Akrohouse
Hämeenlinnan kiipeilykeskus Hänkki
Kuntosali Kuntokeidas
Hämeenlinnan Tarmo ry (suunnistus ja juoksukoulu
Riihimäen kaupungin Liikkuva opiskelu hanke

Rahoittaja

Aluehallintovirasto
Opetus- ja kulttuuritoimi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on saanut aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavustusta.

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 5.6.2023 kello 12.04