Urheiluakatemiatoiminta on Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtamaa valtakunnallista urheiluakatemiaohjelmaa, jolla pyritään tukemaan urheilijoiden kaksoisuraa eli urheilun ja koulun laadukasta yhdistämistä yläkouluista korkeakouluihin. Urheiluakatemia Tavastian paikallisesta ja alueellisesta koordinoinnista vastaa Koulutuskuntayhtymä Tavastia.

Urheiluakatemia Tavastiaan kuuluvat tällä hetkellä kaikki Hämeenlinnan yläkoulut “liikuntalähikouluina”, Hämeenlinnan Lyseon lukio ja Ammattiopisto Tavastia sekä Hyria 2. asteella. Lisäksi mukana yhteistyössä ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Panssariprikaati. Urheiluakatemia tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen, Hämeenlinnan kaupungin, Lasten Liikunnan Tuen ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa. Lisäksi asiantuntijatoiminnassa on mukana useita paikallisia liikunta-alan yrittäjiä.

Urheiluakatemia Tavastia on toiminut vuodesta 2013. Akatemian toiminnan piirissä on vuosittain tällä hetkellä noin 460 opiskelevaa urheilijaa.

Urheiluakatemia Tavastia – kasva menestyjäksi

Urheiluakatemian yläkouluilta 23 01 2024, tallenne

Kokonaisvaltaista tukea nuorelle urheilijalle

Urheiluakatemian yhtenä tavoitteena on mahdollistaa urheilijan pääsy omassa lajissaan niin pitkälle kuin urheilija itse haluaa.

Lue lisää

Haku Urheiluakatemia Tavastiaan ja mukana olevat oppilaitokset

Hae Urheiluakatemia Tavastiaan

Urheiluakatemia Tavastian oppilaitokset

Vastuullisuus Urheiluakatemian toiminnassa

Urheiluakatemiat ovat Suomessa 2000-luvulla käynnistyneitä paikallisia tai seudullisia yhteistyöverkostoja. Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot, joista vastuullisuus on yksi tärkeimmistä.

Mitä Urheiluakatemiat ovat?

Vastuullisuus Urheiluakatemia Tavastiassa

Akatemian valmennus- ja asiantuntijatoiminta

Urheiluakatemia Tavastiassa järjestetään toisen asteen opiskelijoille aamuvalmennusta kuudessa päälajissa sekä ns. yleisryhmässä, johon kuuluu muiden lajien yksittäisiä kansallisen tai kansainvälisen tason urheilijoita. Lisäksi Urheiluakatemia Tavastia tarjoaa asiantuntijapalveluita, jotka linkittyvät osaksi urheilijoiden ja lajien valmennusprosesseja. Asiantuntijaverkoston toimintatapana on kohdentaa tukitoimet urheilijoiden arkeen ja vahvistaa valmentajien osaamista.

Akatemiavalmennus

Asiantuntijatoiminta ja akatemiaedut

Lisätietoja antaa:

Urheiluakatemia Tavastian koordinaattori
Olli-Pekka Hakala
+358505969901
olli-pekka.hakala@kktavastia.fi


Urheiluakatemia Tavastian somekanaviin täältä!


Lisätietoja antaa

Olli-Pekka Hakala

Urheiluakatemia Tavastian koordinaattori
Olli-Pekka.Hakala@kktavastia.fi
+358505969901

Sivua päivitetty 22.2.2024 kello 09.22