Rekisterinpitäjänä Koulutuskuntayhtymä Tavastia noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa lainsäädäntöä, kuten: 

 • EU:n tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) 
 • tietosuojalaki (1050/2018) 
 • lukiolaki (714/2018)
 • laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)  
 • asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) 
 • laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
 • oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 
 • julkisuuslaki (621/1999) 
 • laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 

Keräämme kyseessä olevan käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Nämä tiedot ovat opiskeluun, tutkintojen suorittamiseen, viestintään, asiakassuhteeseen tms. erikseen mainittuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen kohdennettuja tietoja. Kerättäviä henkilötietoja ovat mm. henkilön yksilöintiin liittyvät henkilötiedot, yhteystiedot, asiointia koskevat tiedot tai suoraan lainsäädännön edellyttämät tiedot. Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisesti, luottamuksellisesti ja turvallisesti sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 6 mukaisesti lakisääteisen velvoitteen ja julkisen vallan käyttämiseen koulutuksen järjestäjänä sekä tämän lisäksi sopimukseen tai suostumukseen perustuen.  

Käsittelyn tarkoitus on esimerkiksi käsitellä tietoja koulutukseen osallistuvien osalta, opiskelijavalintoihin liittyen, sekä suoritustietojen rekisteröintiin liittyen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkuuksiin ja markkinointiin liittyen. Työntekijöiden tietoja käsitellään työnantajavelvoitteiden toteuttamiseksi.  

Järjestelmät, joissa henkilötietoja käsitellään, on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Fyysisen aineiston säilytys tapahtuu lukituissa tiloissa.  

Henkilötietoja säilytetään lain tai muun säädöksen ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian suunnitelman mukaisesti tarpeellinen aika. Tiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei enää ole perustetta. Säilytysaikojen määrittely perustuu tiedon käyttötarkoitukselle ja lainsäädännön vaatimuksille.  

Tietojen luovuttaminen 

Luovutamme henkilötietoja vain, kun siihen on perusteltu, lainsäädännön vaatimusten mukainen tarve. Tietoja voidaan luovuttaa: 

 • rekisteröidylle itselleen  
 • viranomaiselle 
 • lakisääteisen velvoitteen vuoksi 

Tietoja ei/luovutetaan EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle. 

Henkilötietoihin liittyvät tiedustelut 

Eri tilanteet, joissa käsittelemme henkilötietoja, on verrattain laaja. Käsittelyä tapahtuu esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: 

 • Tutkintokoulutuksessa perustuen voimassa olevaan lainsäädäntöön, esimerkkinä laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 
 • Perustuen sopimukseen ostaessasi koulutuspalveluita  
 • Suoramarkkinointia saadessasi suostumukseen perustuen tai jos olet organisaation tai yrityksen edustaja, elinkeinotoiminnan edistämiseen perustuvaan oikeutettuun etuun perustuen 

Jokaisella on oikeus tarkastaa, käsitelläänkö häneen liittyviä tietoja Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpitämissä rekistereissä. Halutessasi lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, parhaiten se onnistuu olemalla yhteydessä osoitteeseen tietosuoja@kktavastia.fi

Henkilötietoihin liittyvät tiedustelut

Henkilö voi tiedustella käsitelläänkö häneen liittyviä tietoja ja mitä tietoja hänestä löytyy Koulutuskuntayhtymä Tavastian ylläpitämistä rekistereistä. Halutessasi, voit esittää tiedustelun henkilötietojen käsittelystä osoitteeseen tietosuoja@kktavastia.fi.

Tavastian tietosuojavastaava

Jari Poukka, puh. +358 50 348 0293

Sähköposti jari.poukka@tavastia.fi

Evästeet

Käytämme Google Analytics -palvelua verkkopalvelujemme käytön analysointiin ja seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla, mutta tietoja ei käsitellä tai tallenneta niin, että yksittäisen käyttäjän käyttöä voitaisiin seurata. Verkkosivulla kysytään evästeistä sivulle tultaessa, ja käyttäjä voi halutessaan kieltää niiden keräämisen.

Miksi evästeitä kerätään? Tietojen avulla pyrimme selvittämään, mitä sivuston käyttäjät haluavat ja miten voimme parhaiten tarjota oikeaa tietoa. Google Analyticsiin kerättyjä tietoja säilytetään 50 kuukauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. 

Palvelujen käytöstä kerätään seuraavia tilastollisia tietoja:

 • kokonaiskävijämäärät
 • onko kävijä uusi vai tuleeko sivuille ensimmäistä kertaa
 • käytetyimmät hakusanat
 • suosituimmat sivut ja sivustopolku
 • käytetyimmät selainversiot
 • käytetyimmät laitteet ja palvelimet
 • kävijöiden maantieteellinen sijainti

Sivua päivitetty 18.1.2024 kello 14.32