1.6.2023 – 31.5.2024

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2022. Sen sisällössä korostuu erityisesti sekä inklusiivisen periaatteen mukainen varhaiskasvatus, että kolmitasoinen tuki. Hankkeella tarjotaan sekä tietoa että konkreettisia esimerkkejä varhaiskasvattajille, alalle opiskeleville sekä lasten kanssa työskenteleville siitä, miten sisältöjä voidaan lähestyä liikkumisen näkökulmasta. Liikkumiseen upotetut tavoitteelliset sisällöt on luontevin tapa tarjota kolmitasoista tukea. Niistä hyötyvät kaikki lapset, mutta erityisesti ne joilla on haasteita.

  • Järjestetään webinaareja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, joissa puhujina alan ammattilaisia eri organisaatioista
  • Tarjotaan luento liikkumisesta ja oppimisesta inkluusion ja yleisen tuen näkökulmasta Liikunnan aluejärjestöjen ja Aluehallintovirastojen järjestämiin seminaareihin/webinaareihin
  • Pilotoidaan malli, jossa oppilaitoksen lähihoitaja- ja lastenohjaajaopiskelijoille tarjotaan aito oppimisympäristö päästä seuraamaan ja toteuttamaan liikkumisen käyttämistä yleisen tuen välineenä.
    Oppimis-, kehittämis- ja toimintaympäristö toimii hankkeen jälkeenkin pysyvänä rakenteena.

Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Anu Saarinen

Hankekoordinaattori
Anu.Saarinen@kktavastia.fi
+358409052908

Sivua päivitetty 3.6.2024 kello 10.31