Hallintosäännöllä määrätään kuntayhtymän organisaatiosta, toimivallasta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. 

Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Näitä ovat lainsäädäntö, perussopimus, tarkastussääntö ja muut yhtymäkokouksen hyväksymät säännöt.

Koulutuskuntayhtymä Tavastian organisaatiokaavio.

Organisaatiokaavio (pdf)
Hallintosääntö
Viranhaltijapäätökset

Koulutuskuntayhtymä Tavastian johtoryhmä

  • Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, johtotiimin pj.
  • Tuomo Iltanen, Kaurialan lukion rehtori
  • Outi Itäluoma, Vanajaveden Opiston rehtori
  • Heini Kujala, Ammattiopisto Tavastian rehtori
  • Reijo Lehtonen, talousjohtaja
  • Jenni Manninen, viestintä- ja markkinointipäällikkö, johtoryhmän sihteeri
  • Arto Ruhala, kehitysjohtaja
  • Laura Valkeapää, henkilöstöjohtaja

Sivua päivitetty 1.11.2021 kello 10.44