Tällä sivulla Koulutuskuntayhtymä Tavastia ilmoittaa meneillä olevista julkisista hankinnoistaan.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia on hankintalain mukainen hankintayksikkö. Kuntayhtymä ilmoittaa kansallisen kynnysarvon ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tämän sivun lisäksi HILMA-ilmoituskanavassa.

Osa kuntayhtymän hankinnoista toteutetaan yhteishankintana, esimerkiksi yhteishankintayksikön kautta. Kuntayhtymän yhteishankintayksiköitä ovat mm. Sarastia Oy ja Hansel Oy .

Hankinnoissamme hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Toivomme, että tarjoukset laaditaan niin, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, esitetään se erillisellä liitteellä, johon tehdään merkintä “ei julkinen”. Julkisissa hankinnoissa tarjoukset ovat hintojen osalta asianosaisjulkisia päätöksenteon jälkeen ja yleisöjulkisia sopimuksen solmimisen jälkeen.

Sivua päivitetty 27.3.2023 kello 15.02