Koulutuskuntayhtymä Tavastia voi toteuttaa toisen asteen ammatillista koulutusta ensisijaisesti Kanta-Hämeen maakunnassa ja koulutuskuntayhtymän jäsenkunnissa, lukiokoulutusta Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella sekä vapaan sivistystyön koulutusta Hämeenlinnan seudun kunnissa.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvussa on myös lueteltu ne tutkinnot, joihin koulutusta voi järjestää. Ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan sisältyvän koulutustehtävämäärittelyn mukaan ammatillisen peruskoulutuksen vuotuinen tavoitteellinen kokonaisopiskelijavuosimäärä on 2 313.

Lukiokoulutuksen järjestämisluvassa ei ole opiskelijamäärään sisältyviä rajoituksia. Erityisinä koulutustehtävinä ovat ammatillisen koulutuksen puolella työvoimakoulutus, vankilaopetus ja laajennettu oppisopimuskoulutus sekä lukiokoulutuksessa Tavastian lukiolla matemaattis-luonnontieteellinen koulutus.

Koulutuskuntayhtymän hallitus päättää vuosittain talousarvioon liittyen oppilaitoksen koulutustarjonnan koulutusala- ja tutkintokohtaisesti järjestämislupien puitteissa.

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa
Lukiokoulutuksen järjestämislupa
Lukiokoulutuksen järjestämislupa, matemaattis-luonnontieteellinen opetus, Kaurialan lukio

Sivua päivitetty 14.6.2022 kello 08.10