Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymäkokouksessa on jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti. Yhtymäkokoukseen valitaan edustajat jäsenkunnista seuraavasti:

JÄSENKUNTAEDUSTAJIA/ ÄÄNIMÄÄRÄ
Akaa 1/1
Hattula 2/2
Hämeenlinna 3/14
Janakkala 2/3
Pälkäne 1/1
Urjala 1/1

Jäsenkunnan valitsemien edustajien äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kokousajat

  • 19.1.2023 klo 18.00
  • 16.5.2023 klo 18.00
  • 14.12.2023 klo 18.00

    Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymäkokous on avoin kaikille kiinnostuneille, ja se järjestetään etänä Teams-kokouksena > Liity Microsoft Teams -kokoukseen

Pöytäkirjojen tarkistaminen ja nähtävänä pitäminen
Yhtymäkokouksen pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian kokouksen jälkeen, ja se julkaistaan tarkastuksen jälkeen kuntayhtymän www-sivuilla.

Asialistat ja pöytäkirjat

Löydät asialistan täältä ennen kokouksen alkamista.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjat

Aikaisempia pöytäkirjoja voi tiedustella yhtymäkokouksen sihteeri Reijo Lehtoselta.

Sivua päivitetty 9.11.2023 kello 14.52