Karvi on Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia julkaisee saamansa Karvin arvioinnit. Arviointien palautteet näkyvät nettisivulla kolme vuotta.  

Ammatillisen koulutuksen työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö, 2021

Itsearviointi toteutettiin joulukuussa 2021. Arviointi kohdistui seuraaviin sisältöihin

 • Työelämässä oppimisen työpaikat
 • Näytöt
 • Työpaikkaohjaajien osaamisen varmistaminen
 • Yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa
 • Työelämässä oppimisen seuranta, arviointi ja kehittäminen
 • Työelämässä oppimisen tunnettavuus
 • Koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhteistyö

Koulutuskuntayhtymä Tavastian vastaukset eivät poikenneet merkitsevästi keskimääräisistä vastauksista. Lue koko palaute.

Työelämälähtöisyyden ja työelämäyhteistyön kehittämisen toimenpiteitä

 • vuonna 2022 toteutettava työpaikkaohjaajien yleisperehdyttäminen
 • työelämässä oppimiseen tutkinto- / tutkinnon osakohtaisesti soveltuvien työpaikkojen rekisterin selvittäminen
 • säännöllisten kumppanuustapaamisten järjestäminen ja kumppanuuskanavan aktiivisuuden lisääminen

Lisätietoa arvioinnista: Heini Kujala, rehtori, Ammattiopisto Tavastia

Ammattiopisto Tavastian laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021 

Itsearviointi toteutettiin maalis–huhtikuussa 2021 kahdeksana arviointitilaisuutena, joihin osallistui vuorollaan eri ryhmien edustajia (opiskelijat, työelämän edustajat, sidosryhmät, johto sekä opetus- ja muu henkilöstö). Arviointitilaisuuksiin osallistui yhteensä 27 henkilöä.  Laadunhallinnan tilaa arvioitiin asteikolla 1 = puuttuva, 2 = alkava, 3 = kehittyvä ja 4 = edistyvä. 

Karvin palautteen mukaan Ammattiopisto Tavastian laadunhallinnan tila on jonkin verran kansallista tasoa korkeampi. Lue koko palaute.  

Keskiarvot arviointialueittain Ammattiopisto Tavastia (kansallinen taso).  

 • Johtaminen 3,4 (2,9) 
 • Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset 3,5 (3,2) 
 • Tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen 3,7 (3,2) 
 • Toiminnan tulokset 3,0 (3,1) 

Laadunhallinnan itsearvioinnin perusteella laadittiin toimenpideohjelma, jonka tavoitteet on pääosin kirjattu tuloskorttiin vuodelle 2022. Lisätietoa arvioinnista: Heini Kujala, rehtori, Ammattiopisto Tavastia.

Ammattiopisto Tavastian arviointi: Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi, 2020

Itsearviointi toteutettiin joulukuussa 2020. Arviointitilaisuuteen osallistui oppilaitosjohdon, opinto-ohjaajien, opiskelijahuoltohenkilöstön ja opiskelijatoimintaa koordinoivan henkilöstön edustajia (8 henkilöä).

Itsearvioinnissa arvioitiin Ammattiopisto Tavastian opiskelijoiden yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, opiskelijakuntatoimintaan sekä vaikuttamisvalmiuksien kehittymiseen liittäviä asioita.

Palauteraportissa on vertailtu Ammattiopisto Tavastian itsearviointia valtakunnalliseen tulokseen.  

Itsearvioinnin ja raportin perusteella on ryhdytty seuraaviin toimenpiteisiin

 • opiskelijoiden osallistamisen lisääminen, mm. opiskelija-vaikuta! -tilaisuudet ja osallistamisen toimintamallin suunnittelu
 • opiskelijakäsityksen uudistaminen
 • koronapandemian jälkeisten yhteisöllisyyden lisäämisen toimenpiteet

Lisätietoa arvioinnista: Päivi Kortesniemi, opiskelijapalvelupäällikkö, Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Lisätietoja antaa

Heini Kujala

Rehtori, Ammattiopisto Tavastia
Heini.Kujala@kktavastia.fi
+358400731299

Päivi Kortesniemi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Paivi.Kortesniemi@kktavastia.fi
+358505957138

Sivua päivitetty 17.3.2022 kello 13.48