Henkilöstöohjelmassa on kirjattuna sen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Mitkä niistä nostaisit erityisesti esille ja miksi, henkilöstöjohtaja Laura Valkeapää?

– Seuraavan neljänkin vuoden aikana Tavastiassa tärkeitä ovat henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi, työnantajatyö sekä johtaminen ja esimiestyö. Tulevina vuosina tehdään paljon ihan perustyötä, koska menneet pandemiavuodet sekoittivat paljon ihan perustyöskentelyyn liittyviä asioita. Henkilöstön jaksaminen ja toiminnan eheytyminen ovat siksi nyt tarkastelussa. Tavastian henkilöstö ikääntyy ja on valmistauduttava useampiin eläköitymisiin eri puolilla kuntayhtymää. Henkilöstöohjelma kokoaa yhteen sitä perustyötä, jota teemme, mutta sen tarkoituksena on myös sanoittaa asioita, joita haluamme tavoitteellisesti kehittää.

Osaamisen kehittäminen on teema, jota meillä vuosittain tarkastellaan yksilötasolla sekä osastotasolla. Silti on erittäin tärkeää, että löydämme uusia tapoja laajentaa osaamistamme. Ajattelen, että meillä on paljon osaamista, jota emme osaa vielä hyödyntää ja toisaalta osaamista, jota voimme ottaa haltuun. Ympärillä olevan maailman muutokset vaikuttavat väistämättä siihen, minkälaista osaamista tarvitsemme. Se voi tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen joutuu jossain vaiheessa pois omalta mukavuusalueeltaan, kun oman työn kuva vaatii myös uudenlaista osaamista. Tätä varten olisi hyvä, että Tavastian toimintatavat ja rakenteet tukisivat jokaisen osaamisen kehittymistä työn arjessa ilman, että se on erillistä toimintaa.

Koko työn tekemisen perusta ja se, mikä mahdollistaa myös osaamisen uusiutumisen on hyvinvoiva henkilöstö. Hyvinvoinnin ylläpitäminen on yhteistyötä, jossa kaikilla on oma tehtävänsä. Hyvinvointi lähtee lopulta jokaisesta itsestä ja siksi on tärkeää, että yhdessä kehitämme tapoja, joilla voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa. Tällaisia ovat esimerkiksi työterveyshuollon kanssa tehtävä ennakointityö ja sen tarjoamat mahdollisuudet oman työkyvyn ylläpitämiseksi ja koko henkilöstölle tarjottava tyhy-toiminta sekä Tavastiassa käyttöön otettu kuormitusvaaka.

Muita ohjelman teemoja ovat työnantajatyö ja johtaminen. Opetusmaailmassa yhdistyvät monien alojen asiantuntijuus ja nuoret. Teemme työtä, jolla on merkitystä ja sen pitäisi näkyä siinä, mitä teemme. Tavastia haluaa olla hyvä työnantaja ja on tärkeää, että meillä on osaavat esihenkilöt ja toimiva työyhteisö. Näissä asioissa myös jokaisella on roolinsa – esihenkilö ei pysty yksin työhönsä, vaan se on yhteistyötä koko tiimin kesken.

Henkilöstöohjelma onkin oikeastaan ohjelma, jonka toteuttamiseen tarvitaan meitä ihan jokaista. Ohjelman toteutumisen summa on yhtä suuri kuin sitä tekevien summa.  

Lisätietoja antaa

Laura Valkeapää

Henkilöstöjohtaja
Laura.Valkeapaa@kktavastia.fi
+358505852021

Sivua päivitetty 12.5.2022 kello 12.53