Toteutus aika 31.12.2021 – 1.7.2023

Opettajat syventävät substanssiosaamistaan tutustumalla eri maiden kulttuuriin ja merkkiteoksiin. Eri maiden koulujärjestelmiin ja pedagogisiin kulttuureihin perehtyminen mahdollistaa ammatillisen reflektion. Opettajat saavat uusia konkreettisia lähestymistapoja laaja-alaisen osaamisen opetukseen ja arviointiin. Muihin kulttuureihin tutustuminen antaa uusia näkökulmia suomalaisen kulttuurin ja sen historian tarkasteluun. Hankkeen aikana muodostetut verkostot hyödyttävät opettajia ja heidän organisaatioitaan myös hankkeen jälkeen. Yhteiset oppitunnit antavat myös opiskelijoille kansainvälisiä oppimiskokemuksia ja kehittävät heidän vuorovaikutustaitojaan.

Tavoitteet

– Kiertotaloutta ja kestävää elämäntapaa käsittelevän verkkokurssin luominen
– Eri taustoista ja kulttuureista tulevien opiskelijoiden inkluusiota lisäävien opetusmenetelmien kehittäminen
– Pedagogiikan ja verkostojen kehittäminen laaja-alaisen osaamisen opettamiseen

Tavoitteenamme on kehittää koulun yhteistyötä ulkomaisten koulun kanssa, jotta tulevaisuudessa kynnys pientenkin projektien käynnistämiseen olisi matala. Yhteistyön tekeminen ulkomaisten opettajien kanssa luo keskinäistä luottamusta, kun opimme tuntemaan paremmin toisiamme.
Verkkokurssien kehittäminen on yksi koulutuskuntayhtymämme painopistealueita, ja projektin myötä saamme tarjontaamme kurssin, jota ei muutoin todennäköisesti järjestettäisi. Job shadowingissa kehitetään lukion uuden opetussuunnitelman mukaisen laaja-alaisen osaamisen opetus- ja arviointimenetelmiä sekä vahvistetaan opettajien ammattitaitoa, kansainvälistä osaamista ja ammatillisia verkostoja.

Opiskelijat tutustuvat toisiinsa ennen kansainvälisiä vaihtoja sosiaalisen median kautta. Kansainvälisten vaihtojen
ensimmäisten päivien aikana järjestetään yhteisiä tutustumisiltoja. Vierailujen aikana opiskelijat tutustuvat
vieraan maan kieleen, historiaan ja koulujärjestelmään heille järjestetyillä oppitunneilla. Verkkokurssiprojekti sisältää kaksi kansainvälistä vaihtoa. Vaihto-ohjelmiin kuuluu erilaisia vierailu- ja tutustumiskohteita, joista opiskelijat keräävät aineistoa verkkokurssin rakentamista varten. Opiskelijaryhmät valmistelevat yhdestä aihekokonaisuudesta itseopiskelumateriaalin ja siihen liittyvät tehtävät.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia/Kaurialan Lukio ( Hallinnoiva organisaatio)

LICEO CLASSICO V. ALFIERI, Italy
Lycée Maurice Genevoix, France
University of Orléans, France
Aalto Yliopisto
Isku
St1 Biofuels Oy

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 13.40