Koulutuskuntayhtymä Tavastian Seniorikillan toimintaperiaatteet (päivitetty 2020) ovat seuraavat:

1. Seniorikillan toiminnan tarkoitus

Seniorikilta on rekisteröimätön yhteisö, johon voivat kuulua kaikki Hämeenlinnan ammattikoulun palveluksessa olleet henkilöt sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan myöhemmin liittyneiden koulutusorganisaatioista eläkkeelle siirtyneet henkilöt.

Se pyrkii verkostoimimaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita toimintansa monipuolistamiseksi sekä erilaisten tapaamisten järjestämiseksi.

2. Seniorikillan toiminnan painopisteet

Järjestää sovittavalla tavalla jäsenistön haluamaa toimintaa.

Huolehtii omalta osaltaan Koulutuskuntayhtymän myönteisen imagon säilymisestä.

Toiminnan runkona ovat aikataulullisesti sovitut tapaamiset Kuntayhtymän ja sen eri oppilaitosten edustajien kanssa sekä retket, matkat ja muut jäsenistön toivomat tapahtumat.

3. Seniorikillan toiminnan organisoituminen

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuun aikana. Kokouksessa vahvistetaan vuoden toimintasuunnitelma ja talouden perusteet sekä hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus sekä menojen ja tulojen toteutuma. Killan hallitus ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa 2 vuoden toimikaudeksi. Toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslain periaatteita.

Hallitus kokoontuu 5–7 kertaa vuodessa. Se valmistelee tilaisuuksien ja tapahtumien aikataulut, sisällöt ja informoi niistä jäseniään kirjeitse tai sähköpostina tarpeen mukaan.

Koulutuskuntayhtymän kotisivuilla on maininta Seniorikillasta ja sen toimijoista sekä tietoa toiminnan sisällöstä. Edelleen sieltä löytyy kulloisenkin hallituksen jäsenet yhteystietoineen, joille voi halutessaan ilmoittautua jäseneksi.

4. Seniorikillan talous

Vuosikokous vahvistaa vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruus on viime vuosina ollut 10 €/hlö. Jäsenmaksuna maksaneelle tehtyjen matkojen ja tapahtumien hinta on  10 € pienempi kuin ei jäsenelle. Koulutuskuntayhtymä on tukenut viime vuosina killan toimintaa vuosiavustuksen muodossa, jonka määrästä se päättää vuosittain.

Tervetuloa mukaan Seniorikillan toimintaan ja tapaamaan entisiä työyhteisön jäseniä!

Hallitus

Seniorikillan toimintakertomus 2020

Tavastian Seniorikillan hallitus yhteystietoineen

Ota yhteyttä, kysy ja kommentoi!

Sivua päivitetty 3.11.2021 kello 11.37