Toimintaperiaatteet ovat seuraavat:

1. Seniorikillan toiminnan tarkoitus

Seniorikilta on rekisteröimätön yhteisö, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki Koulutuskuntayhtymä Tavastian koulutusorganisaatioista eläkkeelle siirtyneet henkilöt, joiden palvelussuhde on kestänyt vähintään yhden (1) vuoden.

2. Seniorikillan toiminnan painopisteet

Järjestää sovittavalla tavalla jäsenistön haluamaa toimintaa.

Huolehtii omalta osaltaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian myönteisen imagon säilymisestä.

Toiminnan runkona ovat tapaamiset Kuntayhtymän ja sen eri oppilaitosten edustajien kanssa sekä jäsentapaamiset sekä jäsenistön toivomat matkat ja muut tapahtumat.

3. Seniorikillan toiminnan toteuttaminen

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi–maaliskuun aikana. Kokouksessa vahvistetaan vuoden toiminnan ja talouden perusteet sekä hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus sekä menojen ja tulojen toteutuma.

Killan hallitus ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahden (2) vuoden toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja valmistelee tilaisuuksien ja tapahtumien sisällöt ja informoi niistä jäseniään sähköpostina tai erityistapauksissa myös kirjeitse.

Toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslain periaatteita.

4. Seniorikillan talous

Toiminnan menot katetaan osallistujamaksuilla sekä Koulutuskuntayhtymän vuosittain päättämällä toiminta- ja tilatuella. Tapahtumamaksuja voidaan kohtuullistaa Killan varojen puitteissa hallituksen harkinnan mukaan.

Tervetuloa mukaan Seniorikillan toimintaan ja tapaamaan entisiä työyhteisön jäseniä.
Lähetä sähköpostia Killan hallituksen jäsenille (yhteystiedot ohessa) ja kysy lisää.

Hallitus

Toimintakertomus

Tavastian Seniorikillan hallitus 2022–2023 yhteystietoineen

HAAVISTO TIMO, logistiikkavastaava, haavistotimo41@gmail.com, puh. 050 527 7010

HÄMÄLÄINEN JUKKA PEKKA, sihteeri, jukkapekka.hamalainen@hotmail.com, puh. 050 555 3467

KALLIOPORTTI SEIJA, seija.kallioportti@gmail.com, puh. 044 506 0543

KULMANEN EEVA, eevak.kulmanen@gmail.com, puh. 050 337 9809

LAPISTO OSSI, puheenjohtaja, ossi.lapisto@gmail.com, puh. 0500 499 871

LAURILA ANELMA, anelma.laurila@pp.inet.fi, puh. 045 7730 3366

LAURINEN MIKKO, mjlaurinen@gmail.com, puh. 050 369 0968

PUNKARI ANTTI, varapuheenjohtaja, punkariantti@gmail.com, puh. 0500 499 872

LEILA LUKKARLA, taloudenhoitaja, leila.lukkarla@gmail.com, puh. 050 368 9604

Ota yhteyttä, kysy ja kommentoi!

Seniorikilta on 30-vuotias

Seniorikillassa ylläpidetään vireää eläkeläistoimintaa Koulutuskuntayhtymä Tavastian hengessä. Mutta miten kaikki sai alkunsa, ja mitä kaikkea 30 toimintavuoteen sisältyy?

Lue lisää

Seniorikillan jäsentiedotteet

Täältä löydät Seniorikillan jäsentiedotteet.

Lue lisää

Sivua päivitetty 26.9.2022 kello 16.10