Toimintaperiaatteet ovat seuraavat:

1. Seniorikillan toiminnan tarkoitus

Seniorikilta on rekisteröimätön yhteisö, jonka toimintaan voivat osallistua kaikki Koulutuskuntayhtymä Tavastian koulutusorganisaatioista eläkkeelle siirtyneet henkilöt, joiden palvelussuhde on kestänyt vähintään yhden (1) vuoden.

2. Seniorikillan toiminnan painopisteet

Järjestää sovittavalla tavalla jäsenistön haluamaa toimintaa.

Huolehtii omalta osaltaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian myönteisen imagon säilymisestä.

Toiminnan runkona ovat tapaamiset Kuntayhtymän ja sen eri oppilaitosten edustajien kanssa sekä jäsentapaamiset sekä jäsenistön toivomat matkat ja muut tapahtumat.

3. Seniorikillan toiminnan toteuttaminen

Vuosikokous pidetään vuosittain helmi–maaliskuun aikana. Kokouksessa vahvistetaan vuoden toiminnan ja talouden perusteet sekä hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus sekä menojen ja tulojen toteutuma.

Killan hallitus ja puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa kahden (2) vuoden toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja valmistelee tilaisuuksien ja tapahtumien sisällöt ja informoi niistä jäseniään sähköpostina tai erityistapauksissa myös kirjeitse.

Toiminnassa noudatetaan soveltuvin osin yhdistyslain periaatteita.

4. Seniorikillan talous

Toiminnan menot katetaan osallistujamaksuilla sekä Koulutuskuntayhtymän vuosittain päättämällä toiminta- ja tilatuella. Tapahtumamaksuja voidaan kohtuullistaa Killan varojen puitteissa hallituksen harkinnan mukaan.

Tervetuloa mukaan Seniorikillan toimintaan ja tapaamaan entisiä työyhteisön jäseniä.
Lähetä sähköpostia Killan hallituksen jäsenille (yhteystiedot ohessa) ja kysy lisää.

Hallitus

Toimintakertomus

Tavastian Seniorikillan hallitus 2024–2025

Jäsentapaamiset ja muut tapahtumat

Jäsentapaaminen/lounas jatkuvat syyskaudella entiseen tapaan omakustanteisena pääsääntöisesti joka kuukauden toinen torstai Punaportin ravintolassa klo 12.15. 

Vuoden 2024 syksy tapaamispäivät ovat: 15.8., 12.9., 10.11., 14.11. ja 12.12.

Salissa on paikat varattuna. Lounaan lomassa ajatustenvaihtoa ajankohtaisista asioista.

Ota yhteyttä, kysy ja kommentoi!

Seniorikillan toimintaa yli 30 vuotta

Seniorikillassa ylläpidetään vireää eläkeläistoimintaa Koulutuskuntayhtymä Tavastian hengessä. Mutta miten kaikki sai alkunsa, ja mitä kaikkea toimintaan sisältyy?

Lue lisää

Seniorikillan jäsentiedotteet

Täältä löydät Seniorikillan jäsentiedotteet.

Lue lisää

Sivua päivitetty 23.5.2024 kello 13.32