Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategia päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Strategiatyössä käydään läpi kuntayhtymän visio, toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot ja Tavastian palvelulupaukset. Strategian valmistelusta vastaa yhtymähallitus ja strategian hyväksyy yhtymäkokous valintaa seuraavan kevään/syksyn kokouksessa.

Strategiaa tukevat ohjelmat

Toiminta-ajatuksemme

Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestää laadukasta ammatillista ja yleissivistävää koulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta sekä koulutustehtävään läheisesti liittyvää muuta toimintaa. Tarjoamme opiskelijoille hyvät valmiudet työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme koulutuspalvelujamme yksilön, yhteisön ja alueen työelämän tarpeisiin.

Visiomme

Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta!

Arvomme

Vaikuttavuus
Panostamme osaamiseen, tulevaisuuden taitoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Tuemme opiskelijoidemme fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehittymistä. Vaikutamme osaltamme alueen, työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Vastuullisuus
Toimimme oikeudenmukaisesti, taloudellisesti ja turvallisesti kantaen oman vastuumme yhteiskunnasta ja kestävästä kehityksestä. Tarjoamme opiskelijoillemme joustavia opintoväyliä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Kumppanuus
Toimimme aktiivisessa yhteistyössä kuntayhtymän, oppilaitosten, työelämän, omistajakuntien ja muiden sidosryhmien kanssa asiakkaan parhaaksi. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat osa arkeamme.

Uskallus
Opimme uutta ja uudistumme, kokeilemme ja kehitymme, onnistumme ja opimme virheistä.

Palvelulupauksemme

  • Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle yksilöllisen opintoväylän ja moniammatillisen tuen matkalla tulevaisuuden tekijäksi.
  • Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin sekä eväitä elämään ja elinikäiseen oppimiseen.
  • Tavastian koulutustarjonnassa ja koulutusten toteutuksessa hyödynnämme aktiivisesti kuntayhtymän monimuotoisuutta, verkostoja ja kansainvälisyyttä.
  • Tavastiassa reagoimme asiakkaiden tarpeisiin ennakoiden, luovasti ja joustavasti.

Sivua päivitetty 13.9.2021 kello 10.44