Koulutuskuntayhtymä Tavastian strategia päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Strategiatyössä käydään läpi kuntayhtymän visio, toiminta-ajatus, toimintaa ohjaavat arvot ja palvelulupaukset. Strategian valmistelusta vastaa yhtymähallitus, ja strategian hyväksyy yhtymäkokous valintaa seuraavan kevään/syksyn kokouksessa.

Toiminta-ajatuksemme

Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestää laadukasta ammatillista, yleissivistävää ja vapaansivistystyön koulutusta sekä siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja muuta toimintaa. Opiskelijamme saavat monipuoliset tiedot ja taidot työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme toiminta-alueemme elinvoimaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Tehtävämme on ylläpitää ja luoda uutta osaamista sekä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Visiomme

Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta

Arvomme

Vaikuttavuus on osaamista, hyvinvoinnin tukemista ja elinvoiman kehittämistä

Vastuullisuus on välittämistä, turvallisuutta, taloudellisuutta ja kestävää tulevaisuutta

Kumppanuus on aktiivista ja huomioivaa monitahoista yhteistyötä, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta

▪ Uskallus on rohkeutta kokeilla, erehtyä, onnistua ja kehittyä

Palvelulupauksemme

▪ Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen.

▪ Tarjoamme monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia eri asiakasryhmille.

▪ Annamme hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

▪ Toimimme aktiivisena kumppanina, ennakoimme ja vastaamme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

▪ Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista.

▪ Luomme turvallisen, välittävän, uudistuvan ja kestävästi kehittyvän opiskelu- ja työympäristön.

▪ Vastaamme taloutemme tasapainosta.

Strategiaa tukevat ohjelmat

Uudet ohjelmat kaudelle 2022–2025:

Pedagoginen ohjelma

Kestävän tulevaisuuden ohjelma

Digi- ja teknologiaohjelma

Monikulttuurisuusohjelma

Yrittäjyysohjelma

Henkilöstöohjelma

Kansainvälisyysohjelma

Tehtävämme on ylläpitää ja luoda uutta osaamista sekä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

Tavastian toiminta-ajatus kiteytettynä

Juttusarja: Strategiapaperista käytännön toimiin

Juttusarjassa pureskelemme Tavastian strategian ja sen ohjelmat pala palalta. Tavoitteena on saada strategia osaksi toimintaa käytännön tasolla eli jalkauttaa se henkilöstön pariin.

Tutustu juttusarjaan

Sivua päivitetty 30.9.2022 kello 08.19