Olemme mukana Hiilineutraali Hämeenlinna vuonna 2035 -ohjelmassa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

 • Annamme vinkkejä/kannustusta henkilökunnalle Viikkis-viikkotiedotteessa ja Meidän Tavastia -tiimin kanavalla: mitä jokainen tavastialainen voi tehdä kotona/työssä/opiskelussa. Kestävä kehitys -tiimikanavalle jokaisella on mahdollisuus kirjoittaa omia vinkkejään ja koulutustietoja.
 • Vietämme valtakunnallisia teemaviikkoja oppilaitoksissamme, esim. viikolla 8 Hyvinvoiva Tavastia ja viikolla 41 Energiansäästöviikko.
 • Tavastiassa on CRnet-tietokanta kaikkien käytössä (opetuslinkkejä)
 • Rakennuksissa seurataan käytettävän veden kulutusta ja sille on annettu tavoitearvo koulutuskuntayhtymän tuloskortissa vuosittain. Myös energian kulutusta seurataan.
 • Saneerauksen ja lamppujen vaihdon yhteydessä valot vaihdetaan led-valoihin.
 • Rakennusten ilmastointilaitteiden asetuksia on päivitetty.
 • Henkilökunnalla on mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyörä alkaen 2021.
 • Koulutuskuntayhtymässä mietitään autokannan vaihtamista hybridiautoiksi sitä mukaan, kun vanhat autot menevät vaihtoon.
 • Kestävä kehitys pyritään huomioimaan hankinnoissa.

Ammattiopisto Tavastia

 • Oppilaitoksella on OKKA-säätiön myöntämä kestävän kehityksen sertifikaatti. OKKA on opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, joka ylläpitää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Sertifikaattiin haetaan jatkoa vuonna 2021. Viisi paneelia/ryhmää on tehnyt itsearvioinnit eDelphi-alustalla. Palautekeskustelujen jälkeen laaditaan kehittämissuunnitelma ja aletaan järjestellä auditointia.
 • Sisäiset auditoinnit jatkuvat.
 • Uusia mittareita on otettu käyttöön, mm.  School Day ja Bower BI.
 • Aurinkosähkövoima: Ammattiopisto Tavastia haluaa olla edelläkävijä uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävällisiin teknologioihin liittyvässä ammatillisessa koulutuksessa. Nyt Hattelmalantien kampusalueen kahdessa rakennuksessa on aurinkopaneeleja, jotka tuottavat sähköä Tavastian tarpeeseen. Sähkön päivittäinen- ja kokonaistuotto on nähtävissä kahdessa Info-TV:ssä kampusalueella. Aurinkosähkövoimalan teho on 90,22 kW.
 • Kestävän kehityksen ohjelman päivitys tehdään 2021.
 • Uusien tutkintojen ammattitaitovaatimuksissa kestävään toimintaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin aikaisemmin.
 • VET4SD-kestävän kehityksen koulutuksessa on neljä henkilöä eri osastoilta ja lisäksi Kestävän elämäntavan opinpolku -koulutuksessa on henkilöitä.
 • Teemme yhteistyötä Hiilineutraali Hämeenlinna -työryhmässä ja mm. viikolla 12 olemme mukana Ilmaston viikon järjestämisessä.
 • B-rakennuksessa on vaihtotori, jossa on mahdollisuus tuoda tarpeettomia tavaroita ja viedä mukanaan itselle tarpeellisia tavaroita.
 • Ohjaus- ja hyvinvointipalvelut ovat kaikkien opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijalla on erilaisia mahdollisuuksia saada tukea ja ohjausta.

Vanajaveden Opisto

 • Vanajaveden Opistossa on tehty usean vuoden ajan työtä kestävien toimintatapojen edistämiseksi. Huomion kohteena ovat olleet opiston sisäiset työskentelytavat, koulutuspalveluiden tulevaisuuden varmistamiseen liittynyt työ sekä kurssitoiminnan sisällöllinen tarkastelu kestävän kehityksen oppimistavoitteiden kannalta.
 • Vuodesta 2014 lähtien opisto on määritellyt kullekin toimintavuodelle erityiset kestävän kehityksen työn kehittämiskohteet, joiden toteutumista on seurattu lukuvuoden kuluessa. Kehittämiskohteet ovat olleet käytännönläheisiä, saavutettavissa olevia ja kunkin vuoden toimintaan liittyviä.
 • Vanajaveden Opisto sai pitkäjänteisen työn tuloksena OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin alkuvuodesta 2020.
 • Kestävyysosaaminen lisääntyy opiston kaikilla kursseilla. Opiston järjestämillä kursseilla opitaan kierrätystä ja säästeliästä materiaalin kulutusta, digitaalisuuden hyödyntämistä opiskelussa, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaisuutta, rikasta kansallista ja kansainvälistä kulttuuriperintöä, luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoja, liikunnallista elämäntapaa jne.
 • Kestävä kehitys VOPissa.

Lukiokoulutus Tavastia

 • Edistetään lajittelua.
 • Vähennetään ruokahävikkiä, kopiointia ja tulostusta.
 • Kestävä kehitys huomioidaan Liikkuva koulu -hankkeessa.
 • Valmistaudutaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin hakuun.
 • Vähennetään ruokahävikkiä, kopiointia ja tulostusta.
 • Kestävä kehitys huomioidaan Liikkuva koulu -hankkeessa.
 • Valmistaudutaan OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaatin hakuun.
 • Toteutetaan ilmastoprojekti.
 • Lukion opettajia osallistuu kestävän kehityksen koulutukseen.
 • Kestävän kehityksen teemaviikko.
 • Kestävän kehityksen periaatteista säännöllistä infoa sosiaaliseen mediaan.
 • Kestävän kehityksen tiimit.
 • Kestävän kehityksen matriisi – käytännön esimerkkejä kestävän kehityksen periaatteiden toteutuksista.
 • Lisätään liikunnallisuutta ja taukojumppaa.
 • Huomioidaan kestävä kehitys uudessa opetussuunnitelmassa.
 • Vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta.

Sivua päivitetty 21.6.2021 kello 14.52