Olemme mukana Hiilineutraali Hämeenlinna vuonna 2035 -ohjelmassa.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Tehtävämme on ylläpitää ja luoda uutta osaamista sekä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

 • Kestävä kehitys näkyy vahvasti sekä strategiassa että arjessa. Tavastiassa puhutaan kestävästä tulevaisuudesta. Sillä tarkoitetaan mm. ekologista kestävyyttä, turvallisuutta, monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä, sosiaalista kestävyyttä, yrittäjyyttä, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä taloudellisuutta.
 • Strategiaa tukeva Kestävän tulevaisuuden ohjelma on laadittu vuoteen 2025 asti.
 • Ihan tavastialainen -tiimi on otettu käyttöön syksyllä 2022. Tiimissä on Tavastian koko henkilökunta ja opiskelijat kaikista kuntayhtymän oppilaitoksista, yhteensä noin 5 100 henkilöä. Kestävän tulevaisuuden tekijät -kanavalla keskitytään mm. vastuulliseen viestintään ja ympäristöasioihin.
 • Vietämme yhteisiä teemaviikkoja oppilaitoksissamme, mm. viikolla 7 Hyvinvoiva Tavastia ja viikolla 41 valtakunnallinen Energiansäästöviikko.
 • Henkilökunta voi tuoda kehittämisideoitaan Jatkuvan parantamisen työkalun kautta. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus esittää ideoita ja aloitteita sähköisesti Tuliko idea? Tee aloite! -linkin kautta.
 • Tavastiassa on kaikkien käytössä CRnet-tietokanta, jossa on ajankohtaista faktaa vastuullisuudesta päivä kerrallaan Suomesta ja maailmalta.
 • Kulutusseurantaa tehdään mm. energiasta, sähköstä ja vedestä.
 • Energiansäästötoimenpiteitä pohditaan koko kuntayhtymässä.
 • Ravitsemis- ja siivouspalvelut luovat parhaillaan omaa ympäristöohjelmaa tavoitteineen ja toimenpiteineen. Tavoitteena on hakea Ekokompassi-ympäristösertifikaattia.
 • Henkilökunnalla on mahdollisuus hankkia työsuhdepolkupyörä.
 • Hankinnoissa pyritään huomioimaan kestävä kehitys

Visiotamme mukaillen: Kestävän tulevaisuuden tekijät Tavastiasta.

Ammattiopisto Tavastia

Ammattiopisto Tavastialla on OKKA-säätiön myöntämä Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti jo vuodesta 2017.  Sertifikaatti päivitettiin keväällä 2022.

 • Kestävä tulevaisuus on keskeinen osa opiskelijan polkua opiskelijavalinnasta valmistumiseen saakka.
 • Ammattiopiston rakennuksissa käytetään erilaisia energialähteitä, kaukolämpöä, maalämpöä, aurinkosähköä ja kaasua. Aurinkosähkön tuottamaa energian tehoa voi seurata henkilökunnan selaimen aloitussivulta. Sähkösopimus on tehty vesisähköstä.
 • Olemme mukana valtakunnallisessa VASKI-hankkeessa, Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus.
 • Vuosittain tehdään sovitun teeman mukainen sisäinen auditointi jokaisella osastolla.
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus valita opinnoissaan erilaisia opintopolkuja, esim. kestävän tulevaisuuden polku, kaksoistutkintopolku, kansainvälisyyspolku tai yrittäjyyspolku.
 • Uusien tutkintojen ammattitaitovaatimuksissa kestävään toimintaan kiinnitetään enemmän huomiota kuin aikaisemmin.
 • Hyvinvointi virtaa -teemaviikkoa vietetään vuosittain viikolla 40, #amistekeehyvää

Vanajaveden Opisto

OKKA-säätiö myönsi Vanajaveden Opistolle vuonna 2020 sertifikaatin kestävän kehityksen työstä. Kehitystyö on jatkunut osana opiston toimintaa ja keväällä 2023 on vuorossa sertifikaatin uusiminen.  

 • Vanajaveden Opisto edistää kestävää elämäntapaa kannustamalla aiheen pohdintaan ja keskusteluun sekä järjestämällä koulutuksia ja toimintaa hyvän tulevaisuuden eteen.
 • Opistolla on kestävän tulevaisuuden työryhmä, EkoVOP.
 • Käytössä on EkoVOP-logo, jolla korostetaan kestävän tulevaisuuden viestintää.   
 • Opiston järjestämillä kursseilla lisätään tietoa kierrätyksestä ja säästeliäästä materiaalin kulutuksesta, digitaalisuuden hyödyntämisestä opiskelussa, monikulttuurisuudesta ja suvaitsevaisuudesta, rikkaasta kansallisesta ja kansainvälisestä kulttuuriperinnöstä, luovuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista sekä liikunnallisesta elämäntavasta.
 • Useilla kursseilla kestävää tulevaisuutta käsitellään aihepiirien ja kurssien sisältöön sopivilla tavoilla. Kursseilla opiskellaan monipuolisesti, suunnitelmallisesti ja yhdessä oivaltaen.  
 • Merkityksellinen ja arvokkaaksi koettu elämä sekä ihmisen toiminnan sopeuttaminen maapallon kestokykyyn ja luonnonvarojen riittävyyteen ovat askelmerkkejä parempaan tulevaisuuteen. 
 • Kestävä elämäntapa VOPissa.
Sertifioidun oppilaitoksen tunnistaa tästä merkistä.

Lukiokoulutus Tavastia

 • Kestävä kehitys huomioidaan Kestävän kehityksen portaat -kulttuuri-identiteetin tunnistamisesta tulevaisuuden asiantuntijaksi -hankkeissa.
 • Hämeenlinnan lyseon lukio on valinnut sertifikaatin hakua valmistelevan työryhmän, johon kuuluu henkilökunnan lisäksi opiskelijoita.
 • Lyseon opettaja osallistuu sosiaalisen kestävyyden koulutukseen.
 • Kestävä kehitys on huomioitu uudessa opetussuunnitelmassa.
 • Vahvistetaan opiskelijoiden osallisuutta.
 • Kestävän kehityksen teemaviikkoja vietetään lukioissa, Kaurialan lukiossa energiansäästöviikkoa ja Lyseolla sosiaalisen kestävyyden viikkoa keväisin ja lisäksi Osaatko lajitella -tapahtumapäivää.
 • Kestävän kehityksen periaatteista laitetaan säännöllisesti infoa sosiaaliseen mediaan.
 • Vähennetään ruokahävikkiä, kopiointia ja tulostusta.
 • Lisätään liikunnallisuutta ja taukojumppaa.

Sivua päivitetty 25.10.2022 kello 14.07