OKKA-säätiö myönsi Vanajaveden Opistolle vuonna 2020 sertifikaatin kestävän kehityksen työstä ensimmäisen kerran. Jatkuvan kehittämisen tuloksena sertifikaatti uusittiin keväällä 2023.  

Kestävä elämäntapa

Vanajaveden Opisto edistää kestävää elämäntapaa kannustamalla aiheen pohdintaan ja keskusteluun sekä järjestämällä koulutuksia ja toimintaa hyvän tulevaisuuden eteen. Tätä toimintaa edistää myös kestävän tulevaisuuden työryhmä, EkoVop.  

Opiston järjestämillä kursseilla lisätään tietoa kierrätyksestä ja säästeliäästä materiaalin kulutuksesta, digitaalisuuden hyödyntämisestä opiskelussa, monikulttuurisuudesta ja suvaitsevaisuudesta, rikkaasta kansallisesta ja kansainvälisestä kulttuuriperinnöstä, luovuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista sekä liikunnallisesta elämäntavasta. Useilla kursseilla kestävää tulevaisuutta käsitellään aihepiirien ja kurssien sisältöön sopivilla tavoilla. Kursseilla opiskellaan monipuolisesti, suunnitelmallisesti ja yhdessä oivaltaen.  

Merkityksellinen ja arvokkaaksi koettu elämä sekä ihmisen toiminnan sopeuttaminen maapallon kestokykyyn ja luonnonvarojen riittävyyteen ovat askelmerkkejä parempaan tulevaisuuteen. 

Vapaan sivistystyön indikaattorit

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen sertifioinnissa otettiin helmikuun 2021 alussa käyttöön uudet kestävän tulevaisuuden indikaattorit. Oppilaitoksen toimintaa arvioidaan nyt kolmella indikaattorilla, joita ovat opetus, toimintakulttuuri ja johtaminen.  

Lue sivun lopusta lisää kestävän kehityksen sertifikaatista!

VOPin vastuullisuuslupaukset

Voit vaikuttaa valinnoillasi

Vanajaveden Opisto on sitoutunut kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Siihen kuuluu ympäristövastuullisuus, hyvinvointi, kulttuurinen kestävyys ja taloudellisuus. Tämä edellyttää vastuullisuustoimenpiteitä opetuksen ja kurssien näkökulmasta.

Vastuullisuuslupauksella kannustamme kestävään tulevaisuuteen. Lupaus ohjaa ja vaikuttaa kurssien suunnitteluun, toimintatapoihin ja toteutukseen. Se velvoittaa tarjoamaan kestävää tulevaisuutta tukevia kursseja ja opetusta. Kursseilla opiskelija voi vaikuttaa valinnoillaan ja teoillaan.

Tutustu vastuullisuuslupauksiimme

Kestävä kehitys on arjen toimintatapa

OKKA-säätiön johtaja Tuulikki Similä luovutti Vanajaveden Opiston rehtori Outi Itäluomalle henkilökuntineen sertifikaatin, joka kertoo ennen kaikkea systemaattisesta ja pitkäjänteisesti työstä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lue juttu

VOPille kestävän kehityksen sertifikaatti

Vanajaveden Opisto on kestävän kehityksen kärjessä. Sille myönnettiin OKKA-säätiön sertifikaatti vuoden 2020 alussa. Sertifikaatti uusittiin keväällä 2023.

Lue lisää

Sivua päivitetty 24.1.2024 kello 15.05