Vanajaveden Opiston kehittäminen toteutuu henkilöstön kouluttamisen sekä erilaisten hankkeiden ja projektien avulla. Edeltävinä vuosina on kehitetty esimerkiksi eri ainealueiden ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia ja sähköisiä oppimateriaaleja. Kehittämistyötä on tehty myös erilaisten opiskelijaryhmien, kuten nuorten ja maahanmuuttajien opintojen suunnittelemiseksi ja osallistumiskynnyksen madaltamiseksi.

Tällä hetkellä tärkeä henkilöstön osaamisen kehittämisen kohde on osaamisperustaisten koulutusten suunnitteluvalmius ja siihen liittyvien teknisten järjestelmien käyttöönottaminen. Lisäksi opistossa on vuosien ajan kehitelty kestävän kehityksen mukaisia työtapoja ja toimintaperiaatteita.  

Opiston toiminta jo itsessään edistää yhteiskunnan sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, mutta myös ekologisen ja taloudellisen kestävyyden merkitys on korostunut viime vuosina. OKKA-säätiö arvioi opiston kestävää kehitystä edistävän työn kokonaisuudessaan ja myönsi meille kestävän kehityksen sertifikaatin vuonna 2020.

Opiston toiminta jo itsessään edistää yhteiskunnan sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, mutta myös ekologisen ja taloudellisen kestävyyden merkitys on korostunut viime vuosina.

VOPIN REHTORI Outi itäluoma

Kaikki kurssit lisäävät osallistujien kestävyysosaamista

Koulutuksien ja kurssien suunnittelussa otamme huomioon kestävyyttä edistävät sisällöt ja tuomme niitä kekseliäästi ja luovasti esille. Kestävyysosaamista kannattaa tavoitella. Se on positiivista, hyödyllistä ja mielikuvitusta virittävää – siitä on meille kaikille hyötyä useilla elämän alueilla. Eri aihepiirien opetus ja kurssit lisäävät osallistujien kestävyysosaamista, jolla on vaikutusta yhteiskuntaan laajemminkin.

Liikunnan ja hyvinvoinnin kurssit vaikuttavat ihmisen hyvinvointia ja terveyttä parantavasti laajasti. Kaikille ikäryhmille on monipuolisia lajeja tarjolla. Hyvinvoinnin edistämiseksi opistossa on mahdollista opiskella esimerkiksi elämäntaparemonttia ja opetella valmistamaan muutosta tukevia ruokia itse. Suunnittelijamme seuraavat jatkuvasti alan kehitystä ja tuovat myös uutuuslajeja opetustarjontaamme.

Kielelliset ja viestinnälliset taidot kehittyvät monilla kieli- ja digitaitojen kursseilla. Näitä taitoja jokainen tarvitsee pärjätäkseen arkielämässä, matkoilla ja työelämässä. Kurssitarjontamme sisältää lisäksi laajan valikoiman visuaalisuutta, käsityöllisiä ja kuvataiteellisia taitoja lisääviä kursseja. Niiden avulla voit vahvistaa tietämystäsi esim. tekstiilikierrätyksestä ja erilaisten materiaalien tuntemuksesta ja käsittelystä. Usean vuoden ajan Vanajaveden Opisto on ollut keskeinen järjestäjä nyt jo valtakunnalliseksi paisuneessa, kerran vuodessa pidettävässä Tekstiilit uusiks -tapahtumassa. Esittävien taiteiden kursseilla – musiikissa, teatterissa, kirjoittamisessa ja tanssissa – löydät tärkeitä osaamisia itsestäsi ja ilahdutat niillä muitakin ihmisiä. Yhteisön hyvinvointi kasvaa tätäkin kautta.

Näinä pandemian aikoina opisto on ottanut opetuksen järjestämisessä digiloikan. Erilaisten opetusmenetelmien kehittämistyötä onkin tehtävä sekä ajankohtaisesti että tulevaisuutta ajatellen. Äkillinen muutos pitkään jatkuneeseen lähiopiskelutapaan tuntuu monesta suurelta muutokselta rutiineihin. On kuitenkin hyvä, että opiskelua voidaan jatkaa etänä ja selviytyä myös näissä olosuhteissa. Kestävyytemme kohdata suuria muutoksia on parantunut. Kestävän kehityksen työhön liittyen julkaisimme vuotuisen opintoesitteen sähköisessä muodossa elokuussa 2020. Digitaalisten materiaalien käyttöä opetuksessakin on lisätty.

Outi Itäluoma
Vanajaveden Opiston rehtori

Sivua päivitetty 12.2.2021 kello 14.50