Kehittämishankkeet

Arjen digitaidot haltuun

Arjen digitaidot haltuun

Arjen digitaidot haltuun -projektissa 2019–2021 opastetaan selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Opastukset ja koulutukset ovat ilmaisia (ks. Digitaidot). Hanke toteutetaan Opetushallituksen tuella yhteistyössä mm. seudun kirjastojen ja Silta-verkoston kanssa.

Projektin tiedot

Vanajaveden Opisto

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön osalta työvoiman ulkopuolella olevia, työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden.

Projektin tiedot

Vanajaveden Opisto