Kehittämishankkeet

Arjen digitaidot haltuun

Arjen digitaidot haltuun

Arjen digitaidot haltuun -projektissa 2019–2021 opastetaan selviytymään digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Opastukset ja koulutukset ovat ilmaisia (ks. Digitaidot). Hanke toteutetaan Opetushallituksen tuella yhteistyössä mm. seudun kirjastojen ja Silta-verkoston kanssa.

Projektin tiedot

Vanajaveden Opisto

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Tavoitteena on tukea vapaan sivistystyön osalta työvoiman ulkopuolella olevia, työttömiä ja työttömyysvaarassa olevia, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä työelämän vaatimuksiin nähden.

Projektin tiedot

Vanajaveden Opisto

Osaaminen esiin ja talteen

Tavoitteena on toimintatapa, jonka kautta opiston kurssitarjonta palvelisi niin työelämänsä alussa olevia nuoria kuin myös työmahdollisuuksiensa vahvistamisesta kiinnostuneita. Opiskelijalla on mahdollisuus aikaisemmin hankitun osaamisen joustavaan kartuttamiseen kurssin osaamistavoitteiden suuntaisesti.

Projektin tiedot

Vanajaveden Opisto