Kansalaisopiston kurssilla saavutettu osaaminen on hyödynnettävissä muissa opinnoissa tai työelämässä. Kursseilta on mahdollista saada opintopisteitä, jotka viedään opintosuoritusmerkintänä Oma Opintopolku -palveluun. 

Vapaa-ajalla ja harrastuksista hankittua osaamista voi nopeasti ja virallisesti osoittaa esimerkiksi työnantajalle tai toiselle oppilaitokselle. Opintopisteitä voi hyödyntää työhakemuksissa ja ansioluettelossa.

Kansalaisopiston opintopistekursseilla opitaan monenlaisia tietoja ja taitoja, jotka kannattaa tallentaa Oma Opintopolku -palveluun. Palvelun kautta opintosuoritukset tulevat osaksi kansallista Koski-tietovarantoa, muiden koulutustietojen ja tutkintojen tapaan. Oma Opintopolku -palvelua käyttävät myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut.

Mikä on opintopistekurssi?

Opintopistekurssilta voi saada opintosuoritusmerkinnän Oma Opintopolku -palveluun. Opintopisteytetyllä kurssilla on selkeät osaamistavoitteet sekä -kriteerit, joihin mahdollinen osaamisen arviointi perustuu. Kurssin tavoitteet suunnitellaan osaamisperusteisesti. Kurssin kuvauksessa kerrotaan, minkälaista osaamista kurssilla voi tavoitella, sekä esitetään osaamisen osoittamisen tavat ja arviointikriteerit.

Opintosuoritusmerkinnän mahdollistavien kurssien laajuus on opinto-ohjelmassa ilmaistu opintopisteinä ja kurssin nimessä on mainittuna sana “opintopistekurssi”. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Kurssin opintopistemäärä mainitaan kurssin nimessä.

Opintopistekurssin alussa opiskelijalta varmistetaan, että haluaako hän opintopistekurssin suorittamisesta Oma Opintopolku -palveluun merkinnän. Osaamisen arviointi tapahtuu osana kurssin toimintaa. Kun kurssi on hyväksytysti suoritettu, Vanajaveden Opisto kirjaa suorituksen Oma Opintopolku -palveluun.

Osaamisen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Opintopistekurssille voi osallistua vaikkei haluaisikaan arviointia ja opintosuoritusmerkintää. Kurssille ilmoittaudutaan normaalisti Vanajaveden Opiston kurssi-ilmoittautumisen kautta. Kurssimaksu on kaikille sama, eikä opintopisteytys korota kurssille osallistumisen hintaa.

Miten opintosuoritusmerkinnän voi saada?

Opintosuoritusmerkinnän saaminen edellyttää kurssin suorittamista hyväksytysti. Osaaminen osoitetaan kurssin aikana annetuilla tehtävillä. Kurssin opettaja arvioi osaamisesi. Suoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille.

Opintopistekurssin kurssikuvauksesta selviää, mitä ja millaista osaamista kurssin suorittaminen opiskelijalle tuottaa ja millaisin kriteerein osaamista arvioidaan.

Osaamisen arviointi on opiskelijalle aina vapaaehtoista. Opintopistekurssille voi osallistua, vaikka ei haluaisikaan opintosuoritusmerkintää vietäväksi Oma Opintopolku -palveluun.

Opintopistekurssin alkaessa opiskelijalta kysytään suostumus tietojen käsittelyä varten. Vanajaveden Opistossa kurssisuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä tarkoittaa, että opiskelija on saavuttanut kurssin osaamistavoitteet.

Merkinnät Omaan Opintopolkuun tehdään vasta, kun kurssi on päättynyt ja annetut tehtävät on hyväksytysti suoritettu. Vain hyväksytyt suoritukset viedään Omaan Opintopolkuun.

Sivua päivitetty 15.6.2023 kello 10.57