Kielikurssit on lueteltu helposta vaativampaan. Kurssit on jaoteltu myös karkeasti kolmeen tasoon: perustaso, keskitaso ja edistynyt taso. Systemaattisesti etenevät kurssit on lisäksi merkitty numeroilla. Taso 1 on tarkoitettu vasta-alkajille, taso 2 noin vuoden opistossa opiskelleille jne. Useita kieliä voi opiskella myös eritasoisilla kertaus- ja lyhytkursseilla.

Tasoryhmittely on suuntaa-antava, ja kielikohtaisiakin eroja on. Jos kurssin taso ei vastaa taitojasi, voit vaihtaa sen paremmin soveltuvaan kurssiin.

Tasoilla 1–5 opiskellaan kielen perusteita alkeista lähtien, ja tavoitteena on oppia arkielämässä tarvittava käyttökieli. Kursseilla voit verestää myös unohtuneita keski-/peruskoulutietoja tai lukion lyhyen kielen oppeja. Jos sinulla on pohjana unohtunut lukion pitkän kielen oppimäärä tai melko tuoreet peruskoulutiedot, valitse vähintään taso 5. Edistyneillä tasoilla syvennetään kielentuntemusta ja kehitetään suullista kielitaitoa. Nämä kurssit sopivat sinulle, joka olet harrastanut kieltä jo useita vuosia. Alkeiskurssille ei kannata mennä, jos olet aikaisemmin opiskellut kieltä!

Kurssien yhteydessä on mainittu myös eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot (A1–C2). Lyhyen kuvauksen taitotasoista löydät alta:

Alkeistaso (A1)

Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy ymmärtämään joitakin asioita helppotajuisista ja lyhyistä teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä ja/tai kielen hallinnassa voi olla puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Kurssit on tarkoitettu vasta-alkajille.  Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla tällä tasolla opiskellaan vähintään noin 1–2 vuotta.

Kehittyvä perustaso (A2)

Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat jokapäiväisen elämän aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen tai kielen hallinta voi olla vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Kansalaisopiston kahden viikkotunnin kurssilla opiskelevilla tämän tason opinnot sijoittuvat yleensä opiskeluvuosille 3–5.

Perustaso (B1)

Ymmärtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaativammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras,saattavat tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä.

Sujuva perustaso (B2)

Ymmärtää normaalitempoista puhetta yleisistä aihepiireistä, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellisuudet tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin erilaisissa sekä virallisissa että epävirallisissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina.

Itsenäisen käyttäjän taso (C1)

Ymmärtää kaikenlaista normaalitempoista puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen voi vaatia ponnistelua, jos aihepiiri tai asian käsittely on vierasta. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia.

Sivua päivitetty 13.5.2022 kello 14.02