Kielikurssit on lueteltu helposta vaativampaan. Systemaattisesti etenevät kurssit on merkitty numeroilla. Taso 1 on tarkoitettu vasta-alkajille, taso 2 noin vuoden opistossa opiskelleille jne. Samantasoiset rinnakkaisryhmät ilmaistaan kirjaimilla A–D. Useimpia kieliä voi opiskella myös eritasoisilla kertaus- ja lyhytkursseilla.

Tasoryhmittely on suuntaa-antava, ja kielikohtaisiakin eroja on. Jos kurssin taso ei vastaa taitojasi, voit vaihtaa sen paremmin soveltuvaan kurssiin.

Tasoilla 1–5 opiskellaan kielen perusteita alkeista lähtien, ja tavoitteena on oppia arkielämässä tarvittava käyttökieli. Kursseilla voit verestää myös unohtuneita keski-/peruskoulutietoja tai lukion lyhyen kielen oppeja.

Alkeiskurssille ei kannata mennä, jos olet aikaisemmin opiskellut kieltä!

Jos sinulla on pohjana unohtunut lukion pitkän kielen oppimäärä tai melko tuoreet peruskoulutiedot, valitse vähintään taso 5.

Edistyneillä tasoilla syvennetään kielentuntemusta ja kehitetään suullista kielitaitoa. Nämä kurssit sopivat sinulle, joka olet harrastanut kieltä jo useita vuosia.

Sivua päivitetty 12.2.2021 kello 13.38