Perusopinnot 2024–2026, laaja oppimäärä 30 op, visuaaliset aineet (yhdistetty kuvataide, käsityö ja muotoilu)

Vanajaveden Opiston aikuisille suunnattu perusopintokokonaisuus on alkanut tammikuussa 2024. Opinnot kestävät 2,5–3 lukuvuotta. Perusopintojen laajuus on 30 opintopistettä. Perusopinnot noudattavat Opetushallituksen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

Tammikuussa aloittaneeseen opintoryhmään ei oteta uusia opiskelijoita. Seuraava perusopintokokonaisuus alkaa todennäköisesti vasta nykyisten opintojen päätyttyä.

Lisätiedot

Marjo Ritamäki, apulaisrehtori, puh. 050 5257 393, marjo.ritamaki@kktavastia.fi
Laura Valo, suunnittelijaopettaja, puh. 040 869 6498, laura.valo@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 31.5.2024 kello 13.11