Perusopinnot 2018–2021, laaja oppimäärä 30 op
Visuaaliset aineet (yhdistetty kuvataide ja käsityö)

Opintoryhmä opetussuunnitelman mukaiseen aikuisten taiteen perusopetukseen on valittu syksyllä 2018. Ryhmä jatkaa koronan vuoksi keskeytyneitä opintojaan syksyllä 2021. Ryhmään ei oteta lisää opiskelijoita. Seuraavan opintoryhmän hausta ja aloitusajankohdasta ei ole vielä päätetty.

Vanajaveden Opiston taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä aikuisille, kuvataide ja käsityö, opetussuunnitelma

Lisätiedot
Suunnittelijaopettaja Marjo Ritamäki, puh. 050 5257 393, marjo.ritamaki@kktavastia.fi

Sivua päivitetty 20.5.2021 kello 10.39