1.1.2022 – 30.4.2024

Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. Hanke perustuu tarpeeseen yhtenäistää opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) soveltamista ja järjestämismallia valtakunnallisesti. Nykyisellään OPVAn vaihtelevuus ei vastaa sille asetettua alkuperäistä tavoitetta tarjota ammatillisten
opintojen aloittamis- ja suorittamismahdollisuus myös opiskelijoille, joilla on puutteita opiskelu- tai perustaidoissa.

Hankkeessa kootut ja laaditut materiaalit ja mallit sekä siinä kehitetty, koulutuksen järjestäjien henkilöstölle suunnattu koulutuskokonaisuus yhtenäistävät OPVA-käytäntöjä merkittävästi ja tarjoavat entistä useammalle väylän toisen asteen ammatillisiin opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen.

Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAn
soveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon
suorittamiseen.


https://blog.edu.turku.fi/opva/

Mukana olevat organisaatiot

Turun kaupunki (Hallinnoiva organisaatio)
Mukana on 63 koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Elina Jalli

Oppimisen tuen koordinaattori, Ammattiopisto Tavastia
Elina.Jalli@kktavastia.fi
+358504437978

Sivua päivitetty 8.5.2024 kello 09.26