Kestävän tulevaisuuden ohjelman laatimisesta vuosille 2022–2024 vastasivat rehtori Heini Kujala ja kestävän tulevaisuuden koordinaattori Merja Kytöaho. Ohjelman tavoitteena on tehdä Tavastian toiminnasta ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurillisesti ja taloudellisesti kestävämpää.

– Meillä on osaamista ja taitoa siirtää ohjelman tavoitteet normaaliksi tavaksi toimia, sanoo Merja Kytöaho ja jatkaa, että nykypäivänä opiskelijat vievät kestäviä työtapoja työpaikoille ja toisaalta osaavat poimia sieltä hyviä käytänteitä toimintaansa. Kestävä toiminta on laatua parhaimmillaan.

– Sosiaalisesti kestävämpi Tavastia tarjoaa vahvempaa tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Myös kiertotalous ja hiilineutraalius ovat ohjelmassamme korostetusti esillä. Tavastia pyrkii toteuttamaan myös YK:n toimintaohjelman 17 tavoitetta ja kulkee Hämeen maakuntaohjelmankin kanssa linjassa, kertoo Heini Kujala.

– Voimme olla ylpeitä siitä, että Ammattiopisto Tavastialla ja Vanajaveden Opistolla on OKKA-säätiön myöntämät kestävän kehityksen sertifikaatit. Työ on kuitenkin jatkuvaa ja sertifikaattien päivittäminen vaatii systemaattista kehittymistä. Sertifikaatti on hyvä työkalu saavuttaa tavoitteita, mutta tärkein syy työn tekemiseen ovat opiskelijamme. Kestävän tulevaisuuden tekijät tulevat Tavastiasta.

Kestävän tulevaisuuden ohjelman teemat on jaoteltu opetukseen, yksiköiden toimintaan sekä osallistamisen, osallisuuden ja tietoisuuden lisäämiseen. Keskeinen teema on myös Lammin lukion ekologisuuspainotus.

Heini Kujala haluaa erityisesti korostaa kestävän tulevaisuuden ajattelun huomioimista opetuksessa. Kestävämpi tulevaisuus syntyy siten, että me jokainen ymmärrämme vastuumme luonnon kantokyvystä ja toisistamme huolehtimisesta. Vapaan sivistystyön eli VOPin toiminnan nähdään lisäävän ihmisten osaamista ja hyvinvointia sekä tukevan yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta.

Pohdittavaa!

  • Mitkä tavoitteista koskettavat erityisesti sinun työtehtäviäsi?
  • Miten voit omalla toiminnallasi edistää kestävämpää tulevaisuutta?
  • Millaiset mahdollisuudet sinulla on vaikuttaa siihen, että Tavastiasta valmistuu kestävämmän tulevaisuuden tekijöitä?

Lisätietoja antaa

Heini Kujala

Rehtori, Ammattiopisto Tavastia
Heini.Kujala@kktavastia.fi
+358400731299

Sivua päivitetty 26.4.2022 kello 17.49