1.1.2023 – 31.12.2025

Jatkuvan oppimisen työelämälähtöinen koulutusmalli tekniikan aloille

JATKOT-hanke kehittää työelämälähtöisen, aidosti osaamisperustaisen, korkeakoulututkintoon tähtäävän, jatkuvan oppimisen koulutusmallin teknologia-aloille. Kehitettävän mallin ulottuvuuksia ovat: työpaikkojen tarpeiden mukaiset koulutuspalvelut, työpaikalla ja virtuaalisissa ympäristöissä tapahtuva osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen, työpaikkojen kehittäminen oppimisympäristöinä, työntekijöiden osallisuus oman osaamisensa kehittämiseen, ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö alueellisten palvelujen tarjoajana, kolmikantaiset kehityskeskustelut työntekijän, yrityksen nimeämän mentorin ja ammattikorkeakoulun opettajan kesken, yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. Malli pilotoidaan rakennusmestari ja automaatioalan koulutuksissa.

 


Mukana olevat organisaatiot

HAMK (koordinoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
XAMK – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja antaa

Pasi Henriksson

Projektiasiantuntija
Pasi.Henriksson@kktavastia.fi
+358505140914

Sivua päivitetty 26.3.2024 kello 13.16