1.4.2023–31.10.2025

Hämeen malli – vaikuttavuutta työ- ja koulutuskokeiluihin

Hankkeen toteuttamistarve nousee Hämeen alueella pitkään jatkuneesta vaikeasta työttömyystilanteesta, mutta samaan aikaan  alueella esiintyy myös työvoimapulaa. Hankkeen avulla pyritään ratkaisemaan työttömyyden haastetta ja toisaalta lisätään työvoiman saatavuutta.

Kehittämis- ja pilotointityössä uudelleen muotoillaan työ- ja koulutuskokeiluprosesseja selkiyttämällä työnantajan, työkokeilijan ja työyhteisön jäsenten roolia prosessissa. Pilotoidaan mentorointimallia ja  kehitetään työkokeiluista viestimistä uudella, ennakkoluulottomalla tavalla. Myös työ- ja koulutuskokeilujen roolia ja toimivuutta (TE-palvelut 2024 uudistusta) varten päästään asemoimaan.

Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat työkokeilupaikkoja tarjoavat yritykset ja kolmannen sektorin toimijat, joille työ- ja koulutuskokeilujen yhteiskehittämisprosessi mahdollistaa uudella tavalla hyödyntää kokeiluja rekrytoinnin välineenä ja ratkaista työvoimapulaa. Työ- ja koulutuskokeiluja toteuttavat organisaatiot saavat lisäosaamista kokeilujen hyödyntämiseen osaamispääosan lisäämisessä ja hiljaisen tiedon siirtämisessä kokeneemmilta työntekijöiltä uusille, potentiaalisille alan osaajille (mentorointimalli).

Tavastian painopisteenä hankkeen asiakasryhmistä ovat oppilaitoksesta valmistuvat sekä 50+ -ikäiset henkilöt.


Hämeen malli infodiat

Mukana olevat organisaatiot

Lahden Diakoniasäätiö sr (koordinoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Hyria koulutus Oy
Avain-säätiö sr

Rahoittaja

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Euroopan unionin osarahoittama

 

Lisätietoja antaa

Päivi Lauronen

Projektiasiantuntija, Hämeen malli -hanke
Paivi.Lauronen@kktavastia.fi
+358504400929

Sivua päivitetty 26.3.2024 kello 12.37