Toteutusaika 1.9.2020 – 31.8.2023

Hanke kehittää kohderyhmän kansainvälistä tietämystä alentaen kynnystä ohjaamaan opiskelijoita kansainväliseen vaihtoon tulevaisuudessa. Hanke keskittyy todellisissa työympäristöissä tapahtuvan työelämän oppimisen kehittämiseen, keskittyen työssä tapahtuvaan koulutukseen.

Hankekumppanit ovat sitoutuneet lisäämään tekniikan alojen houkuttelevuutta ammatillisessa koulutuksessa. Avainhenkilöillä on vuosien kokemus teknisistä aloista ja pedagogisesta kehittämisestä sekä erityisosaamista opiskelijoiden ohjauksessa.

Hanke edistää työelämän opiskelua sekä opettajien ja kouluttajien ammatillista kehittymistä seuraavilla tavoitteilla:
a) Tunnistaa nykytilanne ja kehittämistarpeet yhteistyöhön ammatillisten oppilaitosten ja työelämän välillä; panostaa erityisesti ohjaukseen (sis. uraohjaus ja työpaikan ohjaus fyysisessä ja digitaalisessa ympäristössä).
b)Pedagogisesti harkittujen koulutusmateriaalien kehittäminen ohjaamistaitojen ja koulutuksen ja työn välisen yhteistyön tukemiseksi.
c) Työelämän oppimisen parhaiden käytäntöjen edistäminen alkaen opettajien, opiskelijoiden ja työelämän näkemyksistä.
d) Ohjaustaitojen parantaminen, tunnustaminen ja akkreditointi digitaalista avointa tunnuskuvapohjaista oppimista kehittämällä.

Tarve yhdistää koulutus ja työ, jotta voidaan vastata työmarkkinoiden tarpeisiin on yhteinen, vaikka ammatilliset koulutusjärjestelmät vaihtelevat kumppanimaiden välillä ja työelämän koulutus on erilaista. Yhteinen haaste on kuitenkin se, että koulutuksen ja työn väliset yhteydet ovat rajalliset niin opiskelijoiden oppimisen kuin oppimisenkin näkökulmasta.

Hankkeen tulokset

Hankkeessa toteutettiin osaamismerkkejä sekä työelämän toimijoille että opetus- ja ohjaushenkilöstölle ja kukin organisaatio vei ne omiin osaamismerkkijärjestelmiinsä. Ammattiopisto Tavastian metamerkit ovat työelämän toimijoille suunnattu Työelämässä oppimisen tuntija ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnattu Oppimisen lähettiläs. Metamerkin saa suorittamalla kummankin alla olevat osaamismerkit. Linkit osaamismerkkien kriteereihin aukeavat klikkaamalla kutakin osaamismerkkiä.

  

 

 

 


Mukana olevat organisaatiot

Hämeen Ammattikorkeakoulu OY (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kouvolan kaupunki
Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Latvia
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool, Estonia
Stichting voor Christelijk beroepsonderwijs en volwassen
educatie Friesland/Flevoland, Netherlands

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Jorma Lakso

Lehtori, autoala
Jorma.Lakso@kktavastia.fi
+358504400851

Sivua päivitetty 11.9.2023 kello 14.30