Toteutusaika 1.11.2021 – 31.12.2023

Erasmus+ aikuiskoulutukselle -ohjelman rahoittaman hankkeen tavoitteena on kehittää työkaluja aiemman oppimisen ja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Työkalut on suunnattu erityisesti haavoittuvammassa asemassa oleville aikuisille ja heitä ohjaavalle henkilöstölle. Haavoittuvassa asemassa olevilla tarkoitetaan tässä yhteydessä aikuisia, jotka esimerkiksi maahanmuuttajataustan tai vammaisuuden vuoksi eivät saa osaamistaan tunnistettua ja tunnustettua, jotta heidän asemansa työmarkkinoilla paranisi.

Joustavampien ja osallistavampien oppimispolkujen tarve kasvaa väestön tullessa monimuotoisemmaksi ja oppimistarpeiden, mukaan lukien lisä- ja täydennyskoulutus, entistä dynaamisemmaksi. Ohjaus ja osaamisen tunnustaminen on merkittävässä roolissa tukemassa oppijoita työllistymisen tai ammatillisen kehittymisen haasteiden parissa. Hankkeessa merkittävässä roolissa ovat myös pienet osaamiskokonaisuudet (micro-credentials), joiden kautta tutkintoja tai tutkintojen osia pienempien kurssien kautta hankittua osaamista sekä informaalin ja non-formaalin oppimisen kautta opittua voidaan tehdä näkyväksi. Hankkeessa on tarkoitus kehittää itsearviointityökalu, jonka avulla oppija voi tehdä osaamistaan näkyväksi, sekä digitaalinen työkalu erilaisten oppimisympäristöjen tarpeisiin. Lisäksi Tavastian johdolla suunnitellaan ja toteutetaan työpaja eri sidosryhmille, jossa työnantajien ja potentiaalisten työntekijöiden osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen voidaan löytää keinoja. Edellä mainitut kehittämiskohteet ja analyysit kootaan lopuksi yhteen ja muodostetaan kuvaus siitä, miten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voidaan eri oppimisympäristöissä toteuttaa.


 

Mukana olevat organisaatiot

LIVE-säätiö (Hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Lisäksi hankkeessa on mukana organisaatiot Islannista, Kreikasta, Saksasta ja Belgiasta.

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Arto Ruhala

Kehitysjohtaja
Arto.Ruhala@kktavastia.fi
+358505533564

Sivua päivitetty 2.1.2024 kello 12.21