Toteutusaika 19.5.2021 – 31.12.2023

OTUS-hanke on oppimisen tuen hanke, jolla pyritään muokkaamaan oppimisen tuen käytänteitä entistä paremmiksi ja samankaltaisiksi kaikissa Tavastian lukioissa. Hankkeen avulla pyritään edistämään myös hyvinvointia sekä kehittämään yhteisöllisyyttä lisääviä toimia. Etäopetusaikana yhteisöllisyyttä on ollut vaikea ylläpitää ja osa opiskelijoista on voinut huonosti.

Otus-hankkeen aikana Tavastian lukioihin luodaan oppimisen tuen strategia, jonka tavoitteena on luoda sellaisia käytänteitä, jotka parhaiten tukevat oppimista. Hyvinvointia edistetään mm. osaamisen ja opiskelijan kokonaisvaltaisen tukemisen kautta. Hankaluuksien ilmetessä varhainen ja oikea-aikainen puuttuminen opiskelijan fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi ovat keinoja strategian toteuttamiseen.

• oppimisen tuki eri oppiaineissa
• yhteisöllisyyden edistäminen
• opiskelijoiden keskinäisen vertaistuen edistäminen

Hankkeessa on mukana asiantuntijoita, jotka kouluttavat opettajia aineryhmittäin oppimisen vaikeuksien tunnistamisessa sekä vahvuusajattelun juurruttamisessa. Tavoitteena on saada kaikki opettajat toimimaan osaamaan oppimisen ohjaajina. Yhteisöllisyyttä, vertaisuutta ja opiskelijan tuntemusta ja oppimisen tukea edistetään monin eri toimin, alkaen koulujen perusrakenteiden muuttamisesta tuen helpommin mahdollistavaksi.


Mukana olevat organisaatiot

Lyseon lukio (Hallinnoiva organisaatio)
Kaurialan lukio
Parolan lukio
Lammin lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 2.1.2024 kello 12.25