1.3.2023 – 31.8.2025

Työtä kyllä riittää -hankkeessa parannetaan osa- ja täsmätyökykyisten työllisyyspalveluja palvelurakenteen muuttuessa ja hyvinvointialueiden aloittaessa toimintaansa. Hankkeessa jatkuu Työtä riittää hankkeessa aloitettu osa- ja täsmätyökykyisten palveluiden kehittäminen, painopiste on siirtynyt yritys- ja verkostoyhteistyöhön.

Hanke pyrkii parantamaan täsmätyökykyisten palvelupolkujen laatua, tukemaan työnantajien rekrytointimenetelmien monipuolistamista sekä työpaikkojen esteettömyyttä ja monimuotoisuutta. Hankkeessa koulutetaan työpaikkaohjaajia ja työhönvalmentajia edellämainittuihin teemoihin sekä vahvistetaan verkostoyhteistyötä työllisyysekosysteemin toimijoiden välillä. Hanke parantaa työpaikkojen inklusiivisuutta ja tukee alueellista työllisyysstrategiaa.

Osa- ja täsmätyökykyisiä on nykyisessä työvoimapalvelujen ja koulutuspalvelujen asiakaskunnassa runsaasti. Hankkeen avulla lisätään ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja mahdollisuuksista työllistyä erilaisiin työpaikkoihin. Nykyisillä ohjauspalvelujen resursseilla voidaan vain vähäisesti parantaa täsmätyökykyisten palveluiden osuvuutta ja vaikuttavuutta. Hanke vaikuttaa työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen rakenteiden muuttuessa aiempaa parempaan palvelujen tarjonnan kohtaantoon. Täsmätyökykyisten palveluohjausta ja uraohjausta on myös parannettava.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (Koordinoiva organisaatio)
Kiipulasäätiö sr

Rahoittaja

Euroopan unionin osarahoittama

Lisätietoja antaa

Sinikka Koskiluoto

Työelämäkoordinaattori
Sinikka.Koskiluoto@kktavastia.fi
+358505993160

Sivua päivitetty 5.2.2024 kello 11.43