9.5.2023 – 31.12.2024

Tavoitteena julkisten tietokantojen ja Primus hallinto-ohjelman avulla hakea helposti luettavaan muotoon saatettua dataa oppilaitosten opettajille, hallinnolle ja tukiryhmille. Visuaaliset tietokannat kattavat laajasti numerotietoa alueen palveluista, kuntien ja yhteiskunnan toiminnasta. Näillä tiedoilla lukion saavutettavuus ja lukiotarjonnan alueellinen kohdentaminen parantuu.

Oppilaitoksen hallinto-ohjelmaa hyödyntämällä rakennetaan tietonäkymät eri toimijoille – rehtorit, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat – opiskelijoiden opintojen etenemisen seurantaan. Tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa aineenopettajille omat tietonäkymänsä omien opiskeluryhmiensä seurantaan reaaliajassa.  Näin tavoitetaan nopeammin opiskelijat joilla on haasteita opintojen suorittamisessa tai elämänhallinnassa.

Lukion yhteisön hyvinvointi ja opiskelijoiden osallisuuden edistäminen on aina edellytys oppimiselle ja nuorten osaamisen vahvistamiselle. Tavoitteena on parantaa kouluyhteisön hyvinvointia ja osallisuutta niin yhteisöllisesti ja yksilöllisesti. Huomioiden myös opettajien ja opinto-ohjaajien työkuormituksen seurannan. Hanke parantaa lukiokoulutuksen johtamista ja sen seutukunnallista linjakkuutta.


 

Mukana olevat organisaatiot

Kaurialan lukio (Hallinnoiva organisaatio)
Lyseon lukio
Parolan lukio
Lammin lukio
Riihimäen lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 5.6.2023 kello 11.47