16.12.2021 – 31.12.2023

VASKI- Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. Kestävyystiekartta sekä koulutuksen järjestäjien ohjelmatyön tuki rakentuu seuraavista teemoista: johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen, hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta. Laadintaan osallistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät, muut teeman hankkeet sekä edustajat opiskelijoista, työelämäkumppaneista ja muista sidosryhmistä. VASKI-hankkeessa on yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, mikä varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuutta.

Hankkeen tarve ja hakijan kestävän kehityksen tilanne.

Ilmastonmuutos ja luontokato haastaa ammatillista koulutusta kokonaisvaltaiseen vihreään siirtymään, kestävään kädenjäljen vahvistamiseen ja jalanjäljen pienentämiseen. Hankkeessa huomioidaan Agenda2030-tavoitteiden mukaisesti ekologisen kestävyyden kehittämisen ohella myös sosiaalinen, kulttuurinen sekä taloudellinen kestävyys. Ammatilliset koulutuksen järjestäjät ovat omassa toiminnassaan edistäneet kestävyysratkaisuja, mutta yhtenäinen toimintamalli puuttuu. Koulutuksen järjestäjät ovat hyvin eri vaiheessa kestävän kehityksen ohjelmatyössä. Tässä hankkeessa rakennetaan systemaattinen kansallinen kestävyystiekartta, joka tukee koulutuksen järjestäjäkohtaista kehittämistä. Kestävän kehityksen tulee läpi leikata kaikkea organisaation toimintaa. Organisaatioiden kestävän kehityksen ohjelmatyön avulla varmistetaan kokonaisvaltaisen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Pitkäjänteistä kehitystyötä ja pysyviä muutoksia tukemaan kootaan ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen kansallinen verkosto.


Mukana olevat organisaatiot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä (hallinnoiva organisaatio)
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
lisäksi hankkeessa on mukana 60 muuta ammatillisen koulutuksen järjestäjää

Rahoittaja

Opetushallitus

Sivua päivitetty 2.1.2024 kello 12.26