Strategia on organisaation kivijalka, mutta mikä sen tehtävä käytännössä on? Sanana se on kokenut yleisesti inflaation, eikä sen vetovoima riitä kovin pitkälle, vaikka oikein sisäistettynä ja omaksuttuna se tuo ryhtiä ja tarkoituksenmukaisuutta yhteiseen tekemiseen. Kevään juttusarjassa käymme läpi strategiaan liittyviä osa-alueita ja ohjelmia käytännön tasolla.

Tavastian strategia uudistetaan neljän vuoden välein. Uusimisen valmistelu aloitettiin jo hyvissä ajoin keväällä 2021 ja se valmistui vuoden lopussa. Työhön osallistui opiskelijoita, henkilöstöä, työelämän edustajia, yhteistyökumppaneita, koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöt sekä muita sidosryhmiä. Se on siis yhteisten ajatusten tuotos.

Strategian luominen on kuitenkin vain alku, eikä strategialla ole merkitystä, jos sitä ei ymmärretä, eikä viedä käytäntöön.

tuntematon tavastialainen ajattelija

Strategiassamme on neljä osa-aluetta

1. Tavastian visio eli tavoitetila on ”Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta”

Tavoitetila kuvaa sitä, mitä organisaatio haluaa lähitulevaisuudessa olla. Visiomme on jo pitkään ollut sama – miksipä sitä hyvää vaihtamaan – kolmen T:n napakka visio on helppo muistaa, sisältää sen mitä tavoittelemme ja toimii hyvin myös sloganina. Vai mitä mieltä sinä olet?

2. Missiomme eli toiminta-ajatuksemme

Missiomme eli toiminta-ajatuksemme on ylläpitää ja luoda uutta osaamista sekä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Kun kaikki muu karsitaan, tekemisemme tarkoitus on lopulta tämä yksi lause. Opiskelu on tutkitusti avain parempaan elämään, ja me autamme ihmisiä siinä tärkeässä tehtävässä.

Toiminta-ajatuksemme käytännön tasolla kuuluu näin:
Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestää laadukasta ammatillista, yleissivistävää ja vapaansivistystyön koulutusta sekä siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja muuta toimintaa. Opiskelijamme saavat monipuoliset tiedot ja taidot työelämään, jatko-opintoihin ja elinikäiseen oppimiseen. Kehitämme toiminta-alueemme elinvoimaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

3. Arvomme eli tuttavallisemmin VVKU

Arvojen tulee näkyä organisaation toiminnassa käytännössä. Voimme jokainen aktiivisesti pyrkiä toimimaan valittujen arvojen mukaisesti työssämme.

Vaikuttavuus on osaamista, hyvinvoinnin tukemista ja elinvoiman kehittämistä.

Vastuullisuus on välittämistä, turvallisuutta, taloudellisuutta ja kestävää tulevaisuutta.

Kumppanuus on aktiivista ja huomioivaa monitahoista yhteistyötä, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta.

Uskallus on rohkeutta kokeilla, erehtyä, onnistua ja kehittyä.

Pohdintaa: mikä näistä arvoista on mielestäsi tärkein? Mitä arvoa haluat omassa työssäsi erityisesti vaalia? Pystytkö toimimaan näiden arvojen mukaisesti?

4. Palvelulupaukset ovat tavoitteita

Palvelulupausten keskiössä on Tavastian asiakas, niin opiskelija kuin työelämä. Haluamme tuottaa erinomaisen asiakaskokemuksen ja tarjota monipuolisia sekä joustavia opiskelumahdollisuuksia eri asiakasryhmille.

Haluamme myös luoda turvallisen, välittävän, uudistuvan ja kestävästi kehittyvän opiskelu- ja työympäristön meille kaikille. Erittäin tärkeää on huolehtia tärkeimmän voimavaramme eli henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Palvelulupauksia ei tarvitse laittaa tärkeysjärjestykseen – ne ovat kaikki tärkeitä – mutta voit pohtia, mitkä palvelulupaukset ovat erityisesti sinun työsi kannalta tärkeitä? Pystytkö omassa työssäsi toteuttamaan näitä palvelulupauksia?

▪ Tuotamme erinomaisen asiakaskokemuksen.

▪ Tarjoamme monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia eri asiakasryhmille.

▪ Annamme hyvät valmiudet jatko-opintoihin.

▪ Toimimme aktiivisena kumppanina, ennakoimme ja vastaamme tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

▪ Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja hyvinvoinnista.

▪ Luomme turvallisen, välittävän, uudistuvan ja kestävästi kehittyvän opiskelu- ja työympäristön.

▪ Vastaamme taloutemme tasapainosta.

Strategiaa täydentävät ja syventävät jatkossakin erilaiset kehittämisohjelmat. Pureudumme niihin käytännön tasolla ja esittelemme ne juttusarjana tämän kevään aikana.

Lisätietoja antaa

Jouni Haajanen

Kuntayhtymän johtaja, hallituksen puheenjohtaja (Oy)
jouni.haajanen@kktavastia.fi
+358400505388

Sivua päivitetty 26.4.2022 kello 17.41