Toteutusaika 1.7.2021 – 30.6.2023

Ohjatusti työelämään -hankkeessa rakennetaan ja mahdollistetaan yksilöllisiä palvelupolkuja kohti koulutusta ja työelämää. Tavoitteena on rakentaa uudenlainen aito toiminta-/työympäristö (Aulangolle) työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.

Hanke linkittää yhteen asiakkaan tarvelähtöisen ja yksilöllisen työllisyyspolun sekä aidon monialaisen toimintaympäristön. Verkostomainen toimintaympäristö ja moniammatillinen ohjaus tukee yksilöllisten taitojen kehittämistä ja vahvistamista aidossa työympäristössä. Asiakaslähtöisessä työllisyyden edistämisen toimintamallissa aito monialainen toiminta-/työ- ja oppimisympäristö edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä lisää motivaatiotekijöitä. Asiakas saa kokemuksen osaamisen ja ammattitaidon kehittämisestä aidossa oppimis- ja toimintaympäristössä, mikä edistää integroitumista avoimille työmarkkinoille.

Toimenpiteet tukevat asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, koettua hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Asiakkaiden vastuunoton edellytykset paranevat ja voimaantuminen lisääntyy.
Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyötyössä eri oppilaitosten, toimijoiden, Hämeenlinnan kaupungin sekä Hämeenlinnan seudun työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kanssa.


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja antaa

Anu Saarinen

Hankekoordinaattori
Anu.Saarinen@kktavastia.fi
+358409052908

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 13.42