Toteutusaika 9.2.2022 – 31.7.2023

Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioiden yhteinen opinto-ohjauksen laatua ja
saavutettavuutta kehittävä hanke. Hankkeessa keskitytään neljään osa-alueeseen: ohjauksen
verkostojen kartoittamiseen ja mallintamiseen, tulevaisuusnäkökulmien vahvistamiseen ja
ennakointitiedon hyödyntämiseen, opiskelijan toimintakyvyn tukemiseen sekä ohjauksen
menetelmien, välineiden ja ohjausosaamisen kehittämiseen.

Hankkeessa kartoitetaan ympäristöjä ja toimijoita, joiden kanssa yhteistyössä opiskelijan
oppiminen tapahtuu. Tämä ohjauksen ekosysteemi tehdään näkyväksi sähköiseen, helposti
saavutettavaan muotoon. Ekosysteemi nähdään laadukkaan opinto-ohjauksen runkona,
systematisoijana ja yhdenvertaisuuden kehittäjänä (ohjauksen prosessikuvaus (IMS),
pienryhmätilat). Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilua ja se juurrutetaan osaksi
toimintakulttuuria luomalla käytäntöjä yhteissuunnittelulle.

Käytännön ohjaustyössä keskitytään erityisesti pienryhmä- ja yksilöohjauksen kehittämiseen.
Itsetuntemus, luova ja kriittinen ajattelu, vahvuusajattelu (RSMP-työkalu) sekä
uramuuntuvuustaidot ovat keskiössä. Käytännön työkaluja saadaan tulevaisuusorientoituneen
ohjauksen tueksi (koulutus opoille). Lukiolaisille luodaan aiempaa parempia ja näkyvämpiä
mahdollisuuksia korkeakouluopintojen suorittamiseen jo lukioaikana (HAMK polkuopinnot,
korkeakoulupäivät) tiivistämällä yhteistyötä. Vierailujen, TET-päivien ja työelämävieraiden
kautta opiskelijat tutustuvat uravaihtoehtoihin matalalla kynnyksellä.

Mukana olevat organisaatiot

Kaurialan lukio (Hallinnoiva organisaatio)
Lyseon lukio
Parolan lukio
Lammin lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lue tiivistelmä hankkeen toimenpiteistä

Lisätietoja antaa

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 31.7.2023 kello 13.32