Urheiluakatemia Tavastiaan kuuluu Hämeenlinnan seudun oppilaitoksia suomalaisen kaksoisuramallin mukaisesti yläkouluista korkeakouluihin.

Tavoitteena kaikilla kouluasteilla on laadukas ja kestävä urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Urheiluakatemia tekee tiivistä yhteistyötä alla lueteltujen oppilaitosten johdon, opettajien ja opinto-ohjaajien sekä opetuksen järjestäjätahojen (kaupunki, koulutuskuntayhtymä, ym.) kanssa. Yhteistyö Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n ja paikallisten urheiluseurojen sekä liikunta-alan yrittäjien kanssa mahdollistaa erinomaiset harjoitusolosuhteet sekä laadukkaan urheiluakatemiavalmennuksen ja asiantuntijatoiminnan.

Yläkoulut

Urheiluakatemia Tavastian yläkoulutoimintaan osallistuminen on mahdollista tavoitteellisesti kilpaurheilua harrastaville 7.–9.-luokkalaisille kaikissa Hämeenlinnan ylä- ja yhtenäiskouluissa. Koulut toimivat nk. liikuntalähikoulu-mallilla, jolloin urheiluvalmennukselle ja muulle ohjatulle harrastustoiminnalle on mahdollistettu osallistuminen koulujen työjärjestyksissä. Yläkoululaisille järjestetään lukuvuonna 2023–2024 aamuharjoituksia torstaiaamuisin useissa laji- että yleisvalmennusryhmissä. Lisäksi urheilijat voivat valita koulujen valinnaisainetarjonnassa Kasva Urheilijaksi -kurssin 8.–9. luokilla.

Liikuntalähikoulut

Hakkalan koulu (Lammi), Hauhon yhtenäiskoulu, Hämeenlinnan yhteiskoulu, Iittalan yhtenäiskoulu, Kaurialan koulu, Lyseon koulu ja Nummen yhtenäiskoulu.

Lisätietoja:

Toinen aste

Hämeenlinnan lyseon lukio, urheilulinja

Lyseon lukion urheilulinjalle valitut opiskelijat kuuluvat automaattisesti Urheiluakatemia Tavastiaan. Urheilulinjalle haetaan kevään yhteishaussa. Urheilulinjalle valitaan valtakunnallisen pisteytysmallin perusteella 36 urheilijaa. Aamuvalmennusoikeuden voi oppilaitoksen harkinnan mukaan saada myös lukion yleislinjalla opiskeleva tavoitteellinen kilpa-urheilija, joka ei ole tullut valituksi urheilulinjalle.

Urheilulinjalaisille järjestetään urheiluakatemian aamuvalmennusta kolme kertaa viikossa (ti, ke ja pe) sekä asiantuntijatoimintaa (mm. psyykkinen valmennus). Urheilulinjan opiskelija voi valita opintoihinsa enintään 16 kappaletta kahden opintopisteen urheiluvalmennuksen opintojaksoa (4 opintojaksoa/vuosi). Lisäksi urli-opiskelijan suositellaan valitsevan “Kehity Huippu-urheilijaksi” ja “Henkinen valmennus ja lihashuolto” -opintojaksot.

Lisätietoja:

Ammattiopisto Tavastia, kilpaurheilupolku

Ammattiopisto Tavastian tavoitteellisesti kilpaurheilua harrastava opiskelija voi hakeutua kilpaurheilupolulle ja Urheiluakatemia Tavastian jäseneksi. Ammattiopistoon haetaan joko yhteishaussa tai jatkuvassa haussa ja opiskelupaikan saatuaan opiskelija voi hakeutua kilpaurheilupolulle.

Haku tapahtuu Hakeminen urheiluakatemiaan -sivulla olevan hakulinkin kautta. Linkki ja tieto urheiluakatemiasta lähetetään myös kaikille uusille ammattiopistoon valituille opiskelijoille kesäkuussa. Urheiluakatemian koordinaattori tekee valinnat urheiluakatemiaan ja kilpaurheilupolulle pääsystä hakemuksen ja urheilijan valmentajan kanssa käydyn keskustelun perusteella. Kilpaurheilupolun opiskelija voi suorittaa urheiluvalmennuksella enintään 15 osp ammatillisia opintoja.

Lisätietoja: Urheiluakatemia Tavastian koordinaattori Olli-Pekka Hakala olli-pekka.hakala@kktavastia.fi, p. 050 596 9901.

Hyria Koulutus Oy

Urheiluakatemia Tavastialla ja Hyrialla on voimassaoleva puitesopimus, joka on osa urheiluakatemian koordinoimaa seudullista toisen asteen oppilaitosyhteistyötä. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa laadukas seudullinen kaksoisuratyö. Tähän sisältyy joustavien opintopolkujen luominen, opiskelun tuki urheilijoille, valmennus- ja asiantuntijatoiminnan kehittäminen, viestintä- ja markkinointiyhteistyö sekä yhteistyö Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaverkoston ja huippu-urheiluyksikön kanssa.

Hyria on urheilun eritystehtävän saanut ammatillinen oppilaitos, joka toimii yhteistyössä useiden eri lajien urheiluseurojen kanssa. Lisäksi Hyriassa järjestetään eSport -urheiluvalmennusta, jossa lajina on Counter Strike.

Lisätietoja:

Korkea-aste

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleva kansallisen tai kansainvälisen tason kilpaurheilija voi olla Urheiluakatemia Tavastian jäsen. Urheilija voi urheiluakatemiajäsenyyden saatuaan osallistua toisen asteen urheiluvalmennukseen (aamuvalmennus) ja/tai hyödyntää urheiluakatemian asiantuntijatoimintaa ja tukipalveluja.

HAMK valitsee vuosittain pienen määrän nk. kummiurheilijoita, joita oppilaitos tukee suoraan taloudellisesti. Nämä HAMK kummiurheilijat luetaan automaattisesti kuuluvan Urheiluakatemia Tavastiaan. Myös muut urheilijat voivat hakeutua urheiluakatemian jäseneksi ja valinnan tekee koordinaattori hakemuksen sekä tarvittaessa urheilijan haastattelun ja/tai valmentajan kanssa käydyn keskustelun perusteella.

Lisätietoja:

Puolustusvoimat / Panssariprikaati

Urheiluakatemia Tavastia aloitti elokuussa 2023 yhteistyön Panssariprikaatin kanssa. Varusmiespalveluksessa olevat urheilijat voivat hakeutua urheiluakatemiavalmennukseen, jota toteutetaan kahtena aamuna viikossa (tiistai ja perjantai) varuskunnan liikuntatiloissa ja ulkoliikunta-alueilla. Valmennus on nk. yleisvalmennusta, jossa pääpaino on fyysisten ominaisuuksien, liikkuvuuden ja yleistaitavuuden kehittämisessä. Vastuuvalmentajana toimii Ari Ketola.

Hakeutuminen varusmiesten urheiluakatemiavalmennukseen tapahtuu aina uuden palvelukseenastumiserän yhteydessä. Valinnat suorittavat Urheiluakatemian ja Panssariprikaatin henkilöstö yhdessä. Syksyllä 2023 hakeutumista jatketaan vielä jonkin aikaa toiminnan jo käynnistyttyä ja hakulinkki on auki täällä https://link.webropolsurveys.com/S/EE1DEA977A4A2783.

Lisätietoja:

Sivua päivitetty 21.2.2024 kello 12.34