Urheilulinjalla voi sovittaa yhteen tavallista määrätietoisemman valmennuksen ja opiskelun. Urheilulinjalle haetaan kevään yhteisvalinnassa. Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinja ja aamuharjoitukset ovat osa Urheiluakatemia Tavastian toimintaa.

Opiskelu urheilulinjalla

Urheilulinjan valmennus tarjoaa kansalliselle ja kansainväliselle huipulle tähtääville urheilijoille hyvät ja joustavat opiskelu- ja valmentautumismahdollisuudet. Linjalle otetaan vuosittain 36 opiskelijaa, jotka ovat omassa lajissaan säännöllisessä ja tavoitteellisessa Urheiluakatemia Tavastian järjestämässä valmennuksessa. Motivoivat aamuvalmennukset ovat kolmena arkiaamuna (ti, ke ja pe) klo n. 7.45–9.15

Urheilulinjalla opiskelija voi valita lukio-opintoihinsa enintään kuusitoista kouluaikana suoritettavaa urheiluvalmennuksen opintojaksoa, jotka lasketaan mukaan valinnaisina opintoina lukion päättötodistukseen vaadittaviin 150 opintopisteeseen. Valmennusopinnoista suurin osa on lajivalmennusta, mutta opintoihin kuuluu myös kaikkien lajien urheilijoille suunnatut valmennusopin, henkisen valmennuksen ja lihashuollon opintojaksot (yht. 4 opintopistettä).

Iltaisin ja viikonloppuisin urheilulinjan opiskelijalla on oman seuran järjestämää valmennus- tai otteluohjelmaa. Koulun aamuharjoitukset ja seuran iltaharjoitukset koulivat urheilulinjan opiskelijan nopeasti huippu-urheilijan valmennusrytmiin.

Urheilulinjan opetussuunnitelma

Haku urheilulinjalle

Urheilulinjalle haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa. Seuraava haku 21.2.-21.3.2023

Yhteishaku tapahtuu Opintopolku.fi-sivustolla. Kun sivustolla valitsee urheilulinja, hänelle avautuu erikseen täytettävät urheilulinjan lisäkysymykset, joka täytetään. Erillistä pääsykoetta ei järjestetä eikä erillisiä hakulomakkeita täytetä.

Opintopolun hakusivulle pääset tästä

Urheilulinjan valintamenettely

Jos nuori urheilija esimerkiksi opiskeltuaan ulkomailla pyrkii Hämeenlinnan lyseon lukioon, hänen tulee sisäänpääsyn varmistamiseksi ottaa yhteys oppilaitokseen mieluummin ennen hakuajan päättymistä.

Valintaperusteet

Opiskelijaksi valittavan ylin mahdollinen pistemäärä on 20 pistettä, joka muodostuu peruskoulutodistuksen keskiarvosta (4–10) sekä urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (0–10 pistettä). Nämä urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät lajiliiton määrittelemistä pisteistä (0–5 p) ja oppilaitospisteistä (0–5 pistettä). Hakijan on saatava vähintään 4 pistettä laji- ja soveltuvuuspistettä päästäkseen urheilulinjalle. Haussa huomioitu keskiarvo pitää olla vähintään 7,0. Urheilulinjalle huomioitu keskiarvo on lukuaineiden keskiarvo painotettuna liikunnan numerolla.

Keskiarvo

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan hakijan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo sadasosan tarkkuudella. Lisäksi edellytetään, että lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,0.

Lajiliittopisteytyksen periaatteet (0–5 pistettä)
 • 4,2–5
  Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
  Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
 • 3,1–4,1
  Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
  Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
 • 2,1–3,0
  Joukkuelaji: Maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
  Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.
 • 1,1–2,0
  Joukkuelaji: Aluejoukkueen keskitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja.
  Yksilölaji: Lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.
 • 0,1–1,0
  Seuratason aktiivi.
 • 0
  Käytetään vain, jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä).
Oppilaitospisteytyksen periaatteet 0–5 pistettä

Urheilulinjan painopistelajit ovat jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, salibandy, uinti, ja yleisurheilu. Sivulajeja on useita ja heidät ohjataan harjoittelemaan yleisvalmennusryhmässä joko osittain tai kokonaan riippuen lajista.

Oppilaitospisteytyksen lähtökohtana on tukea lajiliiton pisteytystä potentiaalisimpien urheilijoiden sisäänpääsyn varmistamiseksi. Lyseon lukion harkinnanvaraisesti huomioitavia seikkoja oppilaitospisteiden määräytymisessä ovat painopistelaji, lajiliitolta saadut pisteet ja hakijan urheilullinen potentiaali.

Muiden kuin painopistelajien kohdalla lajiliiton nimeämien lahjakkuuksien osalta selvitetään urheiluvalmentautumisen mahdollisuudet ja olosuhteet hakulomakkeiden tietojen perustuen. Tarvittaessa olemme yhteydessä hakijaan. Hakijan ei tarvitse olla yhteydessä oppilaitokseen.

Jos nuori urheilija esimerkiksi opiskeltuaan ulkomailla pyrkii Hämeenlinnan lyseon lukioon, hänen tulee sisäänpääsyn varmistamiseksi ottaa yhteys oppilaitokseen mieluummin ennen hakuajan päättymistä.

Urheilulinjan lajit

Päälajit ja valmennus

Hämeenlinnan lyseon lukion urheilulinjalla on painopistelajit, joissa lukio tarjoaa viikoittaiset harjoitusajat, harjoituspaikat ja valmennuksen yhteistyössä Urheiluakatemia Tavastian ja urheiluseurojen kanssa. Painopistelajeja ovat jääkiekko, jalkapallo, salibandy, lentopallo, yleisurheilu ja uinti. Urheilijat allekirjoittavat valmennussopimuksen, jossa he sitoutuvat noudattamaan urheilulinjalaiselle asetettuja opiskelua ja urheilullisuutta koskevia “pelisääntöjä”.

Jääkiekko

Jääkiekossa tarjotaan sekä poika- että tyttöjääkiekkoilijoille valmennusta lukujärjestyksen 6. koodilla (ti-, ke- ja pe-aamut) kahdella eri jäällä ainakin kahdessa eri ryhmässä. Ryhmäjaolla pyritään takamaan mahdollisimman monelle tavoitteellisesti harjoittelevalle jääkiekkoilijalle mahdollisuus yksilölliseen kehittymiseen. Ryhmäjakoon vaikuttaa tämänhetkinen pelaajan taitotaso. Lukujärjestyksen 5. jakso voi olla valmennuksesta vapaa.

Jalkapallo

Jalkapalloilijat harjoittelevat Säästöpankki Areenalla ja Pullerin tekonurmella lukujärjestyksen 6. koodilla (ti-, ke- ja pe-aamut). Ryhmäkoko on sopiva sekä yksilölliseen ohjaukseen, että joukkueharjoitteluun. Kaikki jalkapalloilijat ovat samassa valmennusryhmässä. Jalkapallossa jakso 2 on aamuharjoittelusta vapaa.

Lentopallo

Lukion lentopalloilijat harjoittelevat kolmena aamuna viikossa Loimua Areenalla. Heillä on sekä lajiharjoituksia että fysiikkatreenejä. Ryhmä on intensiivinen pieni sekaryhmä sekä tyttöjä että poikia.

Salibandy

Pääosin aamuvalmennuksessa keskitytään fysiikkavalmennukseen (1 x viikossa) ja lajitaitojen kehittämiseen (2 x viikossa) Tästä on ollut hyötyä salibandypelaajien urheilulliseen kehittämiseen ja se täydentää pelaajien seuraharjoittelua, jossa voidaan keskittyä enemmän peliteknisiin ja -taktisiin valmiuksiin. Salibandyn aamuharjoittelusta vapaa jakso on 5. jakso.

Uinti

Hämeenlinnan lyseon lukion uintivalmennus tapahtuu Hämeenlinnan uimahallissa aamuisin ympäri lukukauden 6. koodilla siten, että harjoittelua rytmitetään tasaisesti koko lukuvuoden ajalle kilpailukausien ohjatessa . Valmennusohjelmat ovat yksilöllisiä.

Yleisurheilu

Hämeenlinnan lyseon lukion yleisurheiluvalmennuksen harjoittelu on talvella monipuolista, jossa eri lajeja ja eri harjoitteiden ominaisuuksia hyödynnetään urheilijan omaan lajiin. Harjoittelun rytmitys seuraa yleisurheilijan harjoituskausia. Pääosin valmentautuminen on ryhmäharjoittelua, jossa huomioidaan opiskelijan ikä ja taso sekä urheiluvuoden painotukset.

Muut lajit ja fysiikkavalmennus

Koulun sivulajit

Lyseoon hyväksytty urheilija täydentää omaa harjoitteluaan koulun fysiikkavalmennusryhmässä silloin, kun hän ei edusta koulun päälajeja vaan kuuluu niin sanottujen sivulajien edustajiin. Lyseon lukion urheilulinjalla opiskelee monien lajien edustajia kuten judo, karate, kilpatanssi, muut tanssilajit, rytminen kilpavoimistelu, ratsastus, ammunta, tennis, paini, soutu, motocross, pesäpallo, amerikkalainen jalkapallo, hiihto ja suunnistus.

Näiden niin sanottujen sivulajiurheilijoiden aamuharjoittelu sovitetaan tapauskohtaisesti kokonaan tai osittain fysiikkavalmennusryhmään. Joissain tapauksissa lukio tarjoaa mahdollisuuden aamuharjoitteluun kokonaan urheilijan oman seuravalmentajan laatimalla ohjelmalla. Tällöin urheilija tai hänen edustamansa seura pystyy järjestämään valmennusohjelman lisäksi aamuharjoitteluolosuhteet ja ohjelma sovitaan yhdessä fysiikkavalmentajan kanssa sekä tarvittaessa yhteistyötä koordinoi Urheiluakatemia Tavastian koordinaattori.

Fysiikkavalmennus

Koulu järjestää oman fysiikkavalmennusryhmän, johon osallistuvat muut kuin päälajien urheilijat. Fysiikkavalmennusryhmän harjoituksiin osallistutaan kolme kertaa viikossa. Fysiikkavalmennuksessa painottuu urheilijan fyysisten valmiuksien ja ominaisuuksien parantaminen monipuolisilla fyysisillä harjoitteilla. Ryhmävalmennuksessa pyritään huomioimaan yksilön monipuolinen kehittyminen mutta myös hänen henkilökohtaiset tarpeen mahdollisuuksien mukaan. Fysiikkavalmennukseen osallistuvat yhtä aikaa monien lajien urheilijat.

Urheiluakatemia Tavastia

Urheiluakatemia Tavastia on opiskelun ja urheiluvalmennuksen yhdistävä toimintaorganisaatio. Sen paikallisesta koordinoinnista vastaa Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja valtakunnallisesta Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön Urheiluakatemiaohjelma.

Lue lisää Urheiluakatemia Tavastiasta

Lisätietoja antaa

Tiina Kivinen

Apulaisrehtori, urheilulinjakoordinaattori
Tiina.Kivinen@kktavastia.fi
+358405008913

Sivua päivitetty 14.10.2022 kello 11:21