Täältä löydät ohjeet mm. mitä tehdä, jos opintoja tarvitsee uusia tai vaihtaa.

Opintosuunnitelma

Laadit pian opintojen alettua opintosuunnitelman, jota tarkennetaan lukioaikana. Opinto-ohjaajasi auttaa sinua suunnitelman tekemisessä. Opintosuunnitelmaa päivitetään aika-ajoin, mutta on tärkeää, että pysyt suunnitelman mukaisessa opiskelutahdissa, jotta opintosi valmistuvat ja pääset ylioppilaaksi. Opintosuunnitelmasi näkyy Wilmassa Opinnot-välilehdellä tummempina valintoina tai numeroilla 1 (seuraava lukuvuosi) ja 2 (kolmantena tai viimeisenä vuonna) opiskeltavina. Tämä Opinnot-näyttö pitää pitää ajantasalla, jos opintosuunnitelmaasi tehdään muutoksia opon kanssa.

Opintojaksolle ilmoittautuminen

Ensimmäisenä vuonna opintojaksot ovat pääosin pakollisia. Opintojaksolle mennään lukujärjestyksen mukaisesti. Ole paikalla opintojakson alkaessa niin opettaja ei ota uutta opiskelijaa tilallesi. Jos olet sairaana opintojakson ensimmäisillä tunneille, ilmoita opettajalle, että olet tulossa opintojaksolle, kun tervehdyt.

Opintojaksoille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Wilman kautta. Seuraavan jakson valintoja voi muuttaa vain opinto-ohjaajan kautta päättöviikon alkuun mennessä eli ennen jakson päättöviikkoa. Tarkista aina seuraavan jakson lopullinen lukujärjestyksesi ennen uuden jakson alkamista. Muutoksia voi lukujärjestykseen tulla, koska opinto-ohjaajat joutuvat tasaamaan opetusryhmiä koko lukuvuoden ajan.

Mikäli tietty opintojakso on jo täynnä, voi opinto-ohjaaja muuttaa yksittäisten opiskelijoiden lukujärjestystä siten, että kenenkään opinnot eivät viivästy. Ajantasainen opintotarjotin on koulun kotisivuilla välilehdellä Opintojen suunnittelu.

Opintojaksomuutokset ja opintojakson vaihtaminen

Oppiaineen oppimäärä muodostuu oppilaan itse tekemistä ainevalinnoista. Ainevalintojaan ei tule muuttaa omatoimisesti ilman yhteistä sopimista. Sopiminen tapahtuu aina opinto-ohjaajan kanssa.

Opiskelija voi vaihtaa valitsemiaan opintojaksoja jaksosta toiseen tietyin ehdoin. Joskus voi olla järkevää esimerkiksi tasata opintokuormaa. Aina tulee kuitenkin varmistaa etukäteen, että uudessa ryhmässä on tilaa lisäopiskelijalle. Tämä tapahtuu helpoimmin Wilman kautta, jossa on koko ajan nähtävillä ryhmän opiskelijoiden määrä. Ainevalintojen muutokset on kuitenkin hyvä tehdä opinto-ohjaajan kanssa, jotka tarkistavat, että opinnot etenevät valtakunnallisen tuntijaon edellytysten mukaisesti. Tällä tavoin varmistaa myös, että opintojen loppuvaiheessa ei tule yllätyksiä.

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Mikäli opiskelija haluaa vaihtaa pitkän matematiikan lyhyeksi matematiikaksi, on käytävä opinto-ohjaajan luona keskustelemassa. Vaihdon tapahtuessa muutetaan pitkän matematiikan opintojaksosta saatu hyväksytty numero tarvittaessa lyhyen opintojakson numeroksi.

Sivua päivitetty 5.6.2024 kello 15:07