Kansainvälisyys on osa lyseon lukion toimintaa. Opetuksessa tämä ilmenee muun muassa kansainvälisesti ajankohtaisina teemoina sekä kansainvälisten projektien ja opintomatkojen toteuttamisena. Kansainvälisten opiskelijavierailujen toteutuminen riippuu rahoituksesta, jota saadaan. Oman arvokkaan lisänsä kansainvälisyyteen ja erilaisiin kulttuureihin tuovat koulussa vuosittain opiskelevat vaihto-oppilaat.

Kansainvälinen liikkuvuus

Lukiomme kansainväliset projektit ovat kansainvälisyyskasvatusta parhaimmillaan. Vuosittain tarjoamme ulkomaille suuntautuvia KV-projekteja, joihin halukkailla on mahdollisuus osallistua. Kaikkiin projekteihin kuuluu opiskelijan taloudellinen omavastuuosuus, joka sitouttaa projektityöhön. Ystävyyskoulujen projekteissa on kahdensuuntainen vaihto; majoitumme perheisiin ja vastavierailun aikana lukiolaisten perheet majoittavat ulkomaisia vieraita. 

Lukuvuonna 2022-2023 vierailimme opiskelijoiden kanssa Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Ensi lukuvuonna 23-24 on projekteja Saksaan, Ranskaan ja USA:han. Suunnitteilla myös urheilijaliikkuvuus Sloveniaan.

Erasmus-akkreditointi

Opetushallitus on myöntänyt organisaatiollemme Erasmus-akkreditoinnin. Akkreditoidut organisaatiot voivat hakea omasta kiintiöstään rahoitusta liikkuvuuteen Erasmus+ -ohjelman yleissivistävän koulutuksen KA1-hakukierroksilla koko ohjelmakaudelle 2021-2027.

Vaihto-oppilaaksi ulkomaille?

Vaihto-oppilasvuoden lukiotasoisista opinnoista anotaan erikseen hyväksilukuja lukio-opintoihin. Kun anomusta hyväksyttävistä ulkomaisista opinnoista tekee, tulee opiskelusuorituksista olla selkeä eritelty näyttö: opiskelupaikan taso, kurssin laatu ja kesto tunteina, arviointi ja/tai osallistuminen poissaoloineen sekä suoritustaso.

Ilman edellä mainittuja tietojen ilmenemistä todistuksesta vaihto-oppilasvuoden opintoja ei voida lukea hyväksi lukio-oppimäärään. Vaihto-oppilasvuodesta voidaan laskea kertyvän 1–8 lukiokurssia riippuen vuoden aikana opiskelluista kursseista.

Jos olet lähdössä vaihto-opiskelijaksi ulkomaille, sinun tulee tehdä anomus vuoden poissaolosta rehtorilta. Anomus on vapaamuotoinen ja alaikäisen kohdalla anomuksen tekee huoltaja. Anomus pitää tehdä heti, kun vaihto-oppilasvaihto on varmistunut.

Sivua päivitetty 4.9.2023 kello 10:43