Täältä löydät ohjeita päivittäiseen opiskelija-arkeen ja oppilaitoksessa toimimiseen.

Lukiolain (luku 5 pykälät 19–29) mukaan opiskelijalla on sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Koulun ja järjestyssäännöt ja toimintaohjeet ovat välttämättömiä, jotta päivittäinen työmme sujuisi mahdollisimman hyvin. Ne luovat kouluyhteisöllemme rauhallisen, turvallisen ja viihtyisän työympäristön, jossa meillä on hyvä olla ja jossa saamme aikaan hyvää tulosta.

Ruokailu ja kahvilatoiminta

Ruokailu tapahtuu A-rakennuksen ruokalassa. Kakkoset, abit ja neloset syövät klo 12.20 alkaen ja ykköset 12.35 jälkeen. Esitä kuvallinen henkilökorttisi ruokailemaan mennessä. Koronan takia ruokailuvuoroissa on noudatettava täsmällisyyttä. Katso lounaslista (Tavastian opiskelijaravintolat).

Opiskelijoita palvelee myös A-rakennuksen 1. kerroksen AmisNamis-kahvikioski, joka on avoinna koulupäivinä klo 9–14. Siellä on myynnissä muun muassa kahvia, teetä, kaakaota, kylmiä virvokkeita, täytettyjä sämpylöitä, välipalaherkkuja ja makeisia.

Täysi-ikäisyys

Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, Wilma sulkeutuu huoltajilta. Täysi-ikäinen opiskelija voi antaa suostumuksensa huoltajien Wilman käyttöön, jolloin huoltaja pääsee edelleen seuraamaan opiskelijan suorituksia ja selvittämään poissaoloja. Suostumus annetaan kirjallisesti kansliaan, vapaamuotoisella ilmoituksella (esim. xx antaa huoltajalleen xx luvan jatkaa Wilman käyttöä).

Mikäli täysi-ikäinen opiskelija ei anna lupaa Wilma-ohjelman käyttöön, hänen huoltajansa selvittää poissaolot kirjallisesti kansliasta saatavalla lomakkeella tai sairastuminen todistetaan muulla luotettavalla selvityksellä kuten esimerkiksi terveydenhoitajan- tai lääkärintodistuksella. Jos sairauden vuoksi joudut olemaan koulusta poissa pitempään kuin kaksi päivää, ilmoita siitä ryhmänohjaajallesi. Täysi-ikäinenkään opiskelija ei siis voi selvittää itse omia poissaolojaan.

Poissaolot ja myöhästely

Lyseon lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat samat säännöt, joita noudatetaan myös työelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Lisäksi opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin/apulaisrehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa.

 • Kesken koulupäivän koulusta poistumiseen on saatava lupa joko terveydenhoitajalta tai opettajalta.
 • Poissaolon sattuessa tulee jokainen poissaolo selvittää Wilma-ohjelman kautta kurssien opettajalle. Alaikäisellä opiskelijalla selvityksen tekee huoltaja ja 18-vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta kysytään vanhemmille lupa seurata poissaoloja ja opintoja Wilma-ohjelmasta.
 • Asiaton poissaolo ja myöhästyminen opetuksesta vaikuttavat jatkuvan näytön arviointiin. Opiskelijalla on oikeus osallistua opetukseen, mutta opettaja voi myöhästymistapauksissa olla ottamatta opiskelijaa luokkaan esimerkiksi kuuntelun tai sanakokeen aikana. Opiskelija odottaa luokan ovella, kunnes hän saa luvan tulla oppitunnille. Asiaton poissaolo tai selvittämättömät poissaolot voivat estää kurssiarvostelun tai johtaa kurssin arvostelussa heikompaan arvosanaan kuin mitä opiskelija siitä muutoin saisi.
 • Tiedossa olevan pätevän syyn nojalla voi anoa lupaa koulusta poissa olemiseen. Se on aina anottava etukäteen
  • yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen aineen opettajalta
  • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
  • pitemmäksi ajaksi apulaisrehtorilta.
  Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan muun muassa opintomenestyksen, kurssisuoritusten ja poissaolojen perusteella. Tällaisiin syihin perustuvien poissaolojen vuoksi ei opiskelijalla ole oikeutta saada tukiopetusta poissaoloaikana opiskeltujen asioiden osalta. Opettajalla on oikeus vaatia kaikki poissaolot eri tavoilla korvattaviksi, ja ne tulee suorittaa opettajan määräämän aikataulun puitteissa.

Vilppi kokeessa

Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava kurssi uudelleen osallistumalla opetukseen. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtorille että alaikäisen opiskelijan huoltajalle.

Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä

Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin. Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä ovat koulussamme kiellettyjä. Mikäli koet tulleesi häirityksi tai huomaat jotakuta muuta häirittävän kerro aina aikuiselle/koulun henkilökuntaan kuuluvalle, että häirintä saadaan loppumaan.

Koulutilojen käyttö ja välitunnit

Oppilailla on oikeus oleskella välituntisin ja vapaatuntien aikana lukion niissä tiloissa, joissa ei ole opetusta ja jotka ovat avoinna. Lukiolaiset saavat poistua vapaasti koulun alueelta.

Koulussa toimii avoin langaton verkko. Opiskelijat kuljettavat koulussa mukanaan omaa päätelaitetta, jota käytetään usein myös oppitunneilla opettajan määrittelemällä tavalla.

Päihteiden käyttö (alkoholi, tupakka, huumeet) on kielletty lukion alueella ja sen välittömässä läheisyydessä kouluaikana sekä lukion järjestämissä tilaisuuksissa, retkillä ja matkoilla.

Koulu pidetään siistinä ja roskat laitetaan roskiksiin. Jokainen huolehtii omalta osaltaan, että koulu ja sen lähiympäristö pysyvät siisteinä. Luokkatilat jätämme järjestykseen sieltä lähdettyämme.

Polkupyöriä säilytetään pyörille varatuissa telineissä G-rakennuksen edessä. Moottoriajoneuvot pysäköidään Lyseon lukiolle osoitetulle parkkipaikalle (poliisilaitoksen ja siirtolapuutarhan välinen alue).

Paloturvallisuuden ja siivouksen vuoksi reppuja ei saa säilyttää rappusissa ja hajallaan pitkin käytäviä. Tilapäisesti niitä voi säilyttää opiskelijoille osoitetussa 1 krs:n tilassa. Koululla on saatavilla lukittavia säilytyslokeroita. Halukkaat voivat tiedustella lokerikkoa apulaisrehtorilta.

Koulusta eroaminen

Mikäli opiskelija keskeyttää opiskelun lukiossa on siitä keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä kirjallinen ilmoitus rehtorille. Jos opiskelija laiminlyö koulussa käymisen, rehtori voi todeta hänet eronneeksi koulusta.

Sivua päivitetty 10.2.2021 kello 10:13