Kun tarvitset apua tai tukea opinnoissasi, ota rohkeasti yhteyttä!

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat:

  • Anne Ahvenharju, puh. 040 8696 205, anne.ahvenharju@kktavastia.fi
  • Tiina Mäki, puh. 040 8667 709, tiina.maki@kktavastia.fi

Opinto-ohjaajien huoneet sijaitsevat 1. kerroksessa pääovesta tullessa oikealla (lasiovi) ja käytävän päässä.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen aika varataan sähköisen ajanvarauksen kautta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa.
Sähköinen ajanvaraus

Opokurssit

  • OP1 Minä opiskelijana
  • OP2 Jatko-opinnot ja työelämä
  • OP3 Tutor-kurssi

Jokaisen opiskelijan opintoihin kuuluu pakollisena kaksi opinto-ohjauksen kurssia (OP1 ja OP2). Nämä kurssi toteutuvat luokkatunteina, pienryhmä- ja henkilökohtaisena ohjauksena. Opinto-ohjauksen oppitunneilla käsitellään kaikkia opiskelijoita koskevia opinto-ohjauksen kysymyksiä. Saat mm. perustiedot ylioppilastutkinnosta ja jatko-opinnoista sekä tietoa opintojen rakenteista, koulutusaloista ja hakumenettelyistä eri oppilaitoksiin. Kartoitat myös omia oppimistyylejäsi.  OP1-kurssi on ensimmäisen vuoden opiskelijoille puolikkaana 1. jakson lukujärjestyksessä ja loput on hajautettuna koko lukion ajalle. OP2-kurssi järjestetään 2. vuonna.  Jokainen opiskelija kerää opopassiin viisi merkintää, jotka saa osallistumalla koulutus- ja ammattiesittelyihin. Osan ohjauksesta antavat ryhmänohjaajat, jotka ryhmänohjaustuokioissa auttavat mm. kurssivalintojen suunnittelussa.

Pienryhmäohjaus

Samalle koulutusalalle, koulutustasolle tai samaan koulutusohjelmaan pyrkivien ohjausmuotona käytetään pienryhmäohjausta.

Tutustuminen jatko-opintoihin ja työelämään

Opokursseihin sisältyy vierailuja oppilaitoksiin ja työpaikoille, messukäyntejä sekä koulussamme järjestettyjä tilaisuuksia, joissa vierailijat esittelevät oman alansa koulutusta ja ammatteja.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioilla on yhteinen opiskeluhuoltoa suunnitteleva ja arvioiva ryhmä. Koulussa opiskelijahuollon parissa toimivat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaajat. Myös kaikki koulun opettajat ja erityisesti opiskelijan ryhmänohjaaja osallistuvat tarvittaessa opiskelijahuoltoon. Uuden lain (2014) mukaisesti kunkin opiskelijan tapauksessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tueksi.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelyistä ja tietojen käsittelystä. Nuorisolakiin perustuen koulu ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle sellaiset opiskelijat, jotka eroavat koulusta tai eivät käy koulua säännöllisesti.

Ryhmänohjaustuokio (rot)

Ryhmänohjaustuokio (rot) pidetään joka viikko kaikille vuosiluokille tiistaisin klo 13.00–13.15. Ryhmänohjaustuokioiden aikataulumuutoksista ilmoitetaan tarvittaessa.

Opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus ryhmänohjaustuokioissa. Niissä tapaa säännöllisesti ryhmänohjaajan ja perusryhmän sekä saa ajankohtaista tietoa. Rot:issa välitetään informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa.

Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvissä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja tavoitteitaan. Ryhmänohjaaja vastaa osaltaan opiskelijahuollosta, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja poissaoloja sekä myöntää 1–3 päivän poissaolot. Ryhmänohjaaja haastattelee valvontaryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti 1. ja 2. lukuvuonna ja pitää yhteyttä koteihin.

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettaja Anna-Leena Mäkinen, puh 040 8682 114.
Hattelmalantie 6, G-rakennus, 1. kerros

Vastaanottoaika erityisopettajalle varataan puhelimitse tai Wilma-viestillä. Erityisopettaja  palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Voit saada yksilöohjausta kirjoitus- ja lukemisvaikeuksiin tai muihin oppimisvaikeuksiin sekä keskustella mistä tahansa oppimiseen liittyvistä asioista.  Yhdessä voidaan myös pohtia keinoja, miten voit tehostaa opiskeluasi ja löytää itsellesi sopivan opiskelutekniikan.

Kaikille lukion aloittaville järjestetään syksyllä lukiseula. Sen perusteella opiskelijalle voidaan suositella tarkempaa laaja-alaista lukitestausta. Yksilölliseen vapaaehtoiseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa.

Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite ja erillinen koetila. Erityisopettajalta saat tarkempaa tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta lukiokursseilla ja yo-kirjoituksia varten.

Myös jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveydenhuolto ja hammashoito

Terveydenhoitaja Maija Heikkilä (puh. 050 499 9864) on tavoitettavissa S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa parhaiten ma–pe ilman ajanvarausta klo 10.00–11.00 ja muuna aikana ajanvarauksella, jonka voi tehdä puhelimitse tai Wilman kautta. Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee tehdä erityisruokavalioilmoitus heti lukion alkaessa. Vegaaniruokavalion saamiseksi riittää erityisruokavaliolomake ja alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus. Koulun alkaessa saat ryhmänohjaajalta tai kansliasta lomakkeen erityisruokavaliota varten.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9. luokalla. Ulkopaikkakunnalta tulleet ottavat yhteyttä Terveyskeskuksen hammashuoltoon 03 621 9000, josta voi selvittää oman asuinpaikan hammashoitolan ja toimintaohjeet. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Koulukuraattori

Piritta Salo, piritta.salo@kktavastia.fi, puh. 050 9110 941
Sähköinen ajanvaraus

Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin.  Hän on parhaiten tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa.

Kuraattori auttaa opiskelijoita erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa (esim. opiskelu, ihmissuhteet, itsenäistyminen). Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijan huoltajat voivat myös olla kuraattoriin yhteydessä, jos heille nousee huolta nuoren tilanteesta.

Opiskeluneuvoja

Opiskeluneuvoja auttaa monenlaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa silloin, kun tuntuu siltä, että tarvitset tukea, keskusteluseuraa tai motivaatio on hukassa. Opiskeluneuvojan palvelu on tarkoitettu toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijoille.

Sari Tauriainen
sari.tauriainen@kktavastia.fi
puh. 050 5961 975

Opiskelijahuollon psykologi

Erika Hämäläinen, erika.hamalainen@kktavastia.fi

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Oppilaitospappi

Ida Hellemaa, puh. 040 8049 489, ida.hellemaa@evl.fi

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan oppilaitospappi on olemassa sinua varten silloin, kun tarvitset kuuntelijaa tai haluat keskustella luottamuksellisesti.

Tutortoiminta

Koulussamme toimii opiskelijatutor-järjestelmä. Tutorit ovat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita ja he auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan ”talon tapoihin”. He järjestävät tapahtumia (esim. lukuvuoden alussa ykkösten junnupäivän), ohjaavat lukujärjestyksen teossa ja ainevalintoja koskevissa kysymyksissä sekä käytännön asioissa. Lisäksi tutorit toimivat erilaisissa koulun esittelytehtävissä. Tutoreiden ohjaavana opettajana lukuvuonna 2019–2020 toimii Anna Salonen.

Lukuvuoden 2020–2021 tutorit ovat

Ahti Peppi-Stina 19E
Kaunisharju Emma 19A
Koistinen Vilma 19B
Kämäri Kaarlo 19D
Laaksonen Sisu 19D
Latomäki Aleksandra 19E
Latvala Matilda 19D
Leppälä Emilia 19A
Lötjönen Liina-Lotta 19E
Löyttyniemi Anna 19C
Maetoloa Johannes 19D
Mäkelä Arttu 19D
Niemi Veera 19E
Piitulainen Martti 19D
Ruini Siiri 19D
Syrjälä Jessika 19E
Uosukainen Annica 19C

Sivua päivitetty 22.1.2021 kello 13:20