Kun tarvitset apua tai tukea opinnoissasi, ota rohkeasti yhteyttä!

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat:

 • Tiina Mäki, puh. 040 866 7709, tiina.maki@kktavastia.fi
 • Anne Ahvenharju, puh. 040 8696 205, anne.ahvenharju@kktavastia.fi
 • Kukka Tast (044 3443 061)

Opinto-ohjaajien Mäki ja Ahvenharju työhuoneet sijaitsevat 1. kerroksessa pääovesta tullessa oikealla (lasiovi) ja käytävän päässä. Opinto-ohjaaja Kukka Tast toimii myös iltaisin aikuislinjalla. Hänen työhuoneensa löydät 2.krs:sta lukion kanslian vasemmalta puolelta.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen aika varataan sähköisen ajanvarauksen kautta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa.


Sähköinen ajanvaraus

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioilla on yhteinen opiskeluhuoltoa suunnitteleva ja arvioiva ryhmä. Koulussa opiskelijahuollon parissa toimivat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaajat. Myös kaikki koulun opettajat ja erityisesti opiskelijan ryhmänohjaaja osallistuvat tarvittaessa opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto voi olla yhteisöllistä koko lukiota koskevaa tai yksilöllistä, jolloin tuetaan yksittäistä opiskelijaa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa.

Lain mukaisesti kunkin opiskelijan tapauksessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tueksi. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelyistä ja tietojen käsittelystä. Nuorisolakiin perustuen koulu ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle sellaiset opiskelijat, jotka eroavat koulusta tai eivät käy koulua säännöllisesti.

Yhteisöllisestä opiskeluhuollosta huolehtii lukiokoulutuksen opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluu edustajia eri lukioista sekä moniammatillisista ryhmistä. Tavastian lukiokoulutuksella on oma koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma.

Ryhmänohjaus ja ryhmänohjaustuokio (rot)

Tapaat ryhmänohjaajasi sekä ohjausryhmäsi muut jäsenet viikottain ryhmänohjaustuokiolla, joissa opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus. Ryhmänohjaustuokio (rot) pidetään joka viikko kaikille vuosiluokille maanantaisin. Ykkösten ryhmänohjaus on klo 12.25-12.40 ja vanhempien vuosiluokkien klo 13.15–13.30 kotiluokaksi nimetyssä luokkatilassa. Tuokiolla saa ajankohtaista tietoa koulun asioista, välitetään informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa sekä käsitellään muita koulun toimintakulttuuriin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita.

Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvissä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja tavoitteitaan. Ryhmänohjaaja vastaa osaltaan opiskelijahuollosta, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja poissaoloja sekä myöntää 1–3 päivän poissaolot ( yli 3 päivän poissaolot anotaan rehtorilta). Ryhmänohjaaja haastattelee valvontaryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti vähintään kerran tai pienryhmissä 3 krt lukuvuodessa vuosiluokilla 1-3 ja pitää yhteyttä koteihin.

Ryhmänohjaustuokioiden aikataulumuutoksista ilmoitetaan tarvittaessa.

Yhteystiedot

Opettajien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Lukion kanslia/ Opintosihteeri Tiina Hokkanen, tiina.hokkanen@kktavastia.fi, puh 050 5090757

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettaja Sanna Taipale (1.8.2024 alkaen). Puhelinnumero päivittyy lukuvuoden alussa.

 • Hattelmalantie 6, G-rakennus, 1. kerros

Vastaanottoaika erityisopettajalle varataan Wilma-viestillä. Erityisopettaja palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa. Voit saada yksilöohjausta kirjoitus- ja lukemisvaikeuksiin sekä muihin oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa tai keskustella esimerkiksi opiskelutekniikoista.  Yhdessä voidaan pohtia keinoja, miten voit tehostaa opiskeluasi ja löytää itsellesi sopivan opiskelutekniikan.

Kaikille lukion aloittaville tehdään lukiseula. Sen perusteella opiskelijalle voidaan suositella yksilöllistä lukitestausta. Lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelija voi saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös opintojaksoilla ja ylioppilaskirjoituksissa (esim. lisäaika koetilanteissa). Erityisopettajalta saat tarkempaa tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta lukion opintojaksoja ja yo-kirjoituksia varten.

Myös jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveydenhuolto ja hammashoito

Terveydenhoitajana toimii terveydenhoitaja Sirkka Kinnunen.  Sirkan tavoittaa puhelinnumerosta 050 4999 864, Wilman kautta sekä sähköpostitse sirkka.kinnunen@omahame.fi. Terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee S-rakennuksessa Hattelmalantie 8.

 • Terveydenhoitaja on paikalla arkisin klo 8.00-15.30. Sirkan tavoittaa puhelinnumerosta 050 4999 864, Wilman kautta sekä sähköpostitse sirkka.kinnunen@omahame.fi
 • ma ja to ilman ajanvarausta klo 10.00–11.00 ja muuna aikana ajanvarauksella
 • Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee tehdä erityisruokavalioilmoitus heti lukion alkaessa. Vegaaniruokavalion saamiseksi riittää erityisruokavaliolomake ja alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus. Uudet lukiolaiset voivat ilmoittaa erityisruokavaliosta lukioon ilmoittautumisohjeessa olevan linkin kautta.

Ilmoita erityisruokavaliostasi lukuvuonna 2024-2025 ennen koulun alkua. Voit tehdä sen tästä linkistä https://link.webropol.com/s/erityisruokavalio2024 Tilaa tarvitsemasi erityisruokavalio väh. viikkoa ennen koulun alkua, jotta saat sopivaa ruokaa jo ensimmäisenä koulupäivänä.
Muistathan myös perua ruokavaliosi keittiölle, jos sen tarve sinulla loppuu.

Jos et ehdi tehdä tilausta ennen koulun alkua, pyydä kansliasta lomake erityisruokavalion tilaamiseksi.

Hammashuolto

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9. luokalla. Ulkopaikkakunnalta tulleet ottavat yhteyttä Terveyskeskuksen hammashuoltoon 03 621 9000, josta voi selvittää oman asuinpaikan hammashoitolan ja toimintaohjeet. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrisen sairaanhoitajan luokse ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Vastaanottohuone sijaitsee Tavastian kampusalueen S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on antaa tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteiden vaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa, esim. lievästä keskivaikeaan masennus- ja ahdistuneisuusoireilu, perustason hoitotyön hoidon tarpeen arvioinnit sekä hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelut ovat kohdennettu 15–25 -vuotiaille opiskelijoille.

Koulukuraattori

Kuraattori Ida Hautasen sijaisena toimii Anne Forstadius, puh 050 5205994 ajalla 1.8.2023–11.6.2024. Annen spostiosoite on anne.forstadius@omahame.fi. Tavoitat Annen seuraavasti:

 • Lyseon lukiolla pääsääntöisin maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, 1krs, huonenumero 107.
 • Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin. 

Kuraattori auttaa opiskelijoita erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa (esim. opiskelu, ihmissuhteet, itsenäistyminen). Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijan huoltajat voivat myös olla kuraattoriin yhteydessä, jos heille nousee huolta nuoren tilanteesta.

Opiskeluneuvoja

Mirva Viitamäki, puh. 050 3066846, mirva.viitamaki@kktavastia.fi

 • Lyseolla tiistaisin ja joka toinen perjantai. Työhuone on samassa paikassa kuin kuraattorilla eli 1 krs:ssa IT-käytävällä, huone 107.
 • Voit olla yhteydessä myös Wilman välityksellä tai sähköpostitse.

Opiskeluhuollon psykologi

Milja Lyons, milja.lyons@omahame.fi

 • Vastaanotto Lyseon lukiolla, G-rakennus, 1 krs.

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Oppilaitospappi

Maire Lampikoski, maire.lampikoski@evl.fi, puh. 040 8049 489

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan oppilaitospappi on olemassa sinua varten silloin, kun tarvitset kuuntelijaa tai haluat keskustella luottamuksellisesti.

Tutortoiminta

Koulussamme toimii opiskelijatutor-järjestelmä. Tutorit ovat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita ja he auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan ”talon tapoihin”. He järjestävät tapahtumia (esim. lukuvuoden alussa ykkösten junnupäivän), ohjaavat lukujärjestyksen teossa ja ainevalintoja koskevissa kysymyksissä sekä käytännön asioissa. Lisäksi tutorit toimivat erilaisissa koulun esittelytehtävissä. Tutoreiden ohjaavana opettajana lukuvuonna 2022-2023 toimii Joona Ojanen.

Lukuvuoden 2024–2025 tuutorit

Ella Aho, Binay Asaad, Emilia Halttunen, Netta Hanka, Viivi Helin, Aino-Elina Honkasaari, Vilja Hujanen, Emmi Itäsalo, Ronja Kallio, Ellen Kukkasniemi, Auri Kähkölä, Vilma Lahtinen, Salli LAine, Tuukka Launo, Nella Mäkelä, Jasu Nieminen, Hilda Postareff, Helmi Ruuskanen, Kukka Sarrala, Liisa Sipola, Pihla Suikkanen, Silja Tielinen, Neela Viljanen ja Arttu Visakivi.

Lisätietoja antaa

Tiina Hokkanen

Opintosihteeri
Tiina.Hokkanen@kktavastia.fi
+358505090757

Anna-Leena Mäkinen

Erityisopettaja
Anna-Leena.Makinen@kktavastia.fi
+358408682114

Sivua päivitetty 6.6.2024 kello 09:40