Kun tarvitset apua tai tukea opinnoissasi, ota rohkeasti yhteyttä!

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat:

  • Anne Ahvenharju, puh. 040 8696 205, anne.ahvenharju@kktavastia.fi
  • Tiina Mäki, puh. 040 8667 709, tiina.maki@kktavastia.fi
  • Matti Iittiläinen, puh 0504701509, matti.iittilainen@kktavastia.fi

Opinto-ohjaajien Ahvenharju ja Mäki huoneet sijaitsevat 1. kerroksessa pääovesta tullessa oikealla (lasiovi) ja käytävän päässä. Opinto-ohjaaja Matti Iittiläinen toimii myös iltalinjalla. Hänen työhuoneensa löydät 2.krs:sta lukion kanslian vasemmalta puolelta.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen aika varataan sähköisen ajanvarauksen kautta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella opintoihisi, koulutusvalintoihisi sekä ammatti- ja urasuunnitteluusi, tulevaisuuteesi ja elämäntilanteeseesi liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa.
Sähköinen ajanvaraus

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuollon opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioilla on yhteinen opiskeluhuoltoa suunnitteleva ja arvioiva ryhmä. Koulussa opiskelijahuollon parissa toimivat rehtori, apulaisrehtori, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaajat. Myös kaikki koulun opettajat ja erityisesti opiskelijan ryhmänohjaaja osallistuvat tarvittaessa opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto voi olla yhteisöllistä koko lukiota koskevaa tai yksilöllistä, jolloin tuetaan yksittäistä opiskelijaa opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa.

Uuden lain (2014) mukaisesti kunkin opiskelijan tapauksessa kootaan monialainen asiantuntijaryhmä opiskelijan tueksi. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen tiedotetaan opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelyistä ja tietojen käsittelystä. Nuorisolakiin perustuen koulu ilmoittaa etsivälle nuorisotyöntekijälle sellaiset opiskelijat, jotka eroavat koulusta tai eivät käy koulua säännöllisesti.

Ryhmänohjaus ja ryhmänohjaustuokio (rot)

Tapaat ryhmänohjaajasi sekä ohjausryhmäsi muut jäsenet viikottain ryhmänohjaustuokiolla, joissa opiskelijoilla on läsnäolovelvollisuus. Ryhmänohjaustuokio (rot) pidetään joka viikko kaikille vuosiluokille tiistaisin klo 13.15–13.30 yleensä kotiluokaksi nimetyssä luokkatilassa. Tuokiolla saa ajankohtaista tietoa koulun asioista, välitetään informaatiota opintoihin liittyvissä asioissa sekä tutustutaan muihin ryhmän opiskelijoihin.

Ryhmänohjaaja opastaa opiskeluun liittyvissä ongelmakohdissa ja auttaa tarvittaessa opiskelijaa tarkentamaan ainevalintojaan ja tavoitteitaan. Ryhmänohjaaja vastaa osaltaan opiskelijahuollosta, seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja poissaoloja sekä myöntää 1–3 päivän poissaolot. Ryhmänohjaaja haastattelee valvontaryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti 1. ja 2. lukuvuonna ja pitää yhteyttä koteihin.

Ryhmänohjaustuokioiden aikataulumuutoksista ilmoitetaan tarvittaessa.

Opettajien sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettaja Anna-Leena Mäkinen, puh 040 8682 114.
Hattelmalantie 6, G-rakennus, 1. kerros

Vastaanottoaika erityisopettajalle varataan puhelimitse tai Wilma-viestillä. Erityisopettaja  palvelee lukiolaisia kaikissa oppimiseen sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Voit saada yksilöohjausta kirjoitus- ja lukemisvaikeuksiin tai muihin oppimisvaikeuksiin sekä keskustella mistä tahansa oppimiseen liittyvistä asioista.  Yhdessä voidaan myös pohtia keinoja, miten voit tehostaa opiskeluasi ja löytää itsellesi sopivan opiskelutekniikan.

Kaikille lukion aloittaville järjestetään syksyllä lukiseula. Sen perusteella opiskelijalle voidaan suositella tarkempaa laaja-alaista lukitestausta. Yksilölliseen vapaaehtoiseen lukitestiin kannattaa hakeutua, jos on syytä epäillä lukivaikeutta. Tällöin opiskelijan on mahdollista saada erityisopettajalta ja aineenopettajilta tukea mahdollisissa oppimisen ongelmissa. Lukivaikeus voidaan huomioida myös lukiokursseilla ja ylioppilaskirjoituksissa.

Opiskelijan on mahdollista saada esimerkiksi lisäaikaa koetilanteissa. Muita mahdollisia erityisjärjestelyjä ovat mm. pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite ja erillinen koetila. Erityisopettajalta saat tarkempaa tietoa erityisjärjestelyjen hakemisesta lukiokursseilla ja yo-kirjoituksia varten.

Myös jatko-opintosuunnittelussa arvioidaan lukivaikeuden tai muun vastaavan seikan vaikutusta opiskelupaikan valintaan.

Terveydenhuolto ja hammashoito

Terveydenhoitaja Maija Heikkilä (puh. 050 499 9864) on tavoitettavissa S-rakennuksen opiskelijahuollon tiloissa parhaiten ma–pe ilman ajanvarausta klo 10.00–11.00 ja muuna aikana ajanvarauksella, jonka voi tehdä puhelimitse tai Wilman kautta. Koululääkärin vastaanotolle pääsee terveydenhoitajan kautta.

Kaikki lukiolaiset käyvät terveystarkastuksessa lukion aikana kerran. Terveystarkastus tehdään lukion toisen opiskeluvuoden aikana. Tyttöjen terveystarkastus sisältää käynnin terveydenhoitajalla ja tarpeen mukaan myös lääkärillä. Tyttöjen terveystarkastukset toteutetaan syksyn ja alkukevään aikana. Poikien terveystarkastukset ajoittuvat kevätlukukauteen. Poikien kohdalla terveystarkastus on myös lakisääteinen kutsuntatarkastus, joka sisältää käynnin sekä terveydenhoitajalla että lääkärillä. Muuten terveydenhoitopalveluja tarjotaan opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Opiskeluterveydenhuollon toiminta kesäaikana 2021

Terveydenhoitaja on parhaiten tavoitettavissa Wilman kautta, mutta voi tavoitella myös kesäaikana klo 12-12.30 puhelimitse tai tekstiviestillä.

Kesällä terveydenhoitajan vastaanotto vain ajanvarauksella, ei vapaata vastaanottoa. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä ehkäisy-, rokotus-, mielenterveys-, kutsuntojen ennakkotarkastus- ja terveystarkastusasioissa.
Kiireelliset asiat, lääkäripalvelut ja sairauslomatodistukset omalla terveysasemalla!
Kutsuntojen lääkärintarkastuksiin saat ajan terveydenhoitajan kautta.

Terveydenhoitajat osallistuvat kesälläkin koronarokotuksiin, eivätkä välttämättä ole joka päivä tavoitettavissa!

Terveydenhoitaja Maija Heikkilän yhteystiedot: maija.heikkila@hameenlinna.fi, 050 4999 864

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliota tarvitsevien opiskelijoiden tulee tehdä erityisruokavalioilmoitus heti lukion alkaessa. Vegaaniruokavalion saamiseksi riittää erityisruokavaliolomake ja alle 18-vuotiaan osalta huoltajan allekirjoitus. Uudet lukiolaiset voivat ilmoittaa erityisruokavaliosta lukioon ilmoittautumisohjeessa olevan linkin kautta.

Ilmoita erityisruokavaliostasi lukuvuonna 2021-2022 ennen koulun alkua, jotta saat sopivaa ruokaa heti ensimmäisenä koulupäivänä (viimeistään). Tästä linkistä voi ilmoittaa tilauksen viimeistään 6.8.2021 https://link.webropol.com/s/erityisruokavalio

Jos et ehdi tehdä tilausta ennen koulun alkua, pyydä kansliasta lomake erityisruokavalion tilaamiseksi.

Hammashoito 18-vuotiaaksi asti tapahtuu samassa hammashoitolassa, jossa opiskelija on käynyt yläkoulun 9. luokalla. Ulkopaikkakunnalta tulleet ottavat yhteyttä Terveyskeskuksen hammashuoltoon 03 621 9000, josta voi selvittää oman asuinpaikan hammashoitolan ja toimintaohjeet. Hammashoito muuttuu maksulliseksi opiskelijan täyttäessä 18 vuotta.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Tiina Överlund, tiina.overlund@hameenlinna.fi

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on antaa tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanteiden vaikeuksissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa, esim. lievästä keskivaikeaan masennus- ja ahdistuneisuusoireilu, perustason hoitotyön hoidon tarpeen arvioinnit sekä hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelut ovat kohdennettu 15–25 -vuotiaille opiskelijoille. Psykiatrisen sairaanhoitajan luokse ohjaudutaan terveydenhoitajan kautta. Vastaanottohuone sijaitsee Tavastian kampusalueen S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Koulukuraattori

Ida Hautanen (10.1.2022 alkaen), ida.hautanen@kktavastia.fi, puh 050 5205994.

Paikalla lyseon lukiolla torstaisin ja perjantaisin, 1krs.

Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin menemällä vastaanotolle, mutta myös joko puhelimitse, sähköpostitse tai lähettämällä Wilma-viestin. 

Kuraattori auttaa opiskelijoita erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa (esim. opiskelu, ihmissuhteet, itsenäistyminen). Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja mielessäsi on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. Opiskelijan huoltajat voivat myös olla kuraattoriin yhteydessä, jos heille nousee huolta nuoren tilanteesta.

Opiskeluneuvoja

Lyseolla työskentelee 10.1.2022 alkaen opiskeluneuvoja Milla Huovinen. Millan tavoittaa Wilmassa sekä puhelimitse 050 478 6499.

Nuoriso-ohjaaja

Joukossamme työskentelee myös nuoriso-ohjaaja Kukka Heiskanen.

Nuorisotyöntekijä Kukka Heiskasen yhteystiedot kukka.heiskanen@hameenlinna.fi, 050 4361 961

Kukka on tavoitettavissa koululla joka viikko torstaisin luokassa G313

Voit seurata Kukkaa tai tavoittaa hänet myös sosiaalisen median kautta:
IG: hmlnuorisotyokukka
SC: nuorisotyokukka,
FB: nuorisotyöntekijä Kukka Heiskanen,
DISCORD: hmlnuorisotyokukka#2326

Opiskelijahuollon psykologi

Koulupsykologin sijaisena lukuvuonna 2021-2022 toimii Annu Nevala, annu.nevala@kktavastia.fi

Psykologin kanssa voit keskustella mielenterveyteen liittyvistä asioista, opiskelukyvystä tai jaksamisesta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Psykologin vastaanotolle on mahdollista päästä lukion terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta. Opiskeluhuollon psykologin vastaanottohuone sijaitsee S-rakennuksessa, Hattelmalantie 8.

Etsivän nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö on lakisääteinen palvelu, jonka tavoitteena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria arjen asioissa. Etsivän nuorisotyön palveluihin ohjaavat koulun opiskelijahuollosta vastaavat henkilöt sekä rehtori.

Oppilaitospappi

Jaana Lehtonen, puh. 040 8049 489, jaana.lehtonen@evl.fi

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan oppilaitospappi on olemassa sinua varten silloin, kun tarvitset kuuntelijaa tai haluat keskustella luottamuksellisesti.

Tutortoiminta

Koulussamme toimii opiskelijatutor-järjestelmä. Tutorit ovat lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita ja he auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan ”talon tapoihin”. He järjestävät tapahtumia (esim. lukuvuoden alussa ykkösten junnupäivän), ohjaavat lukujärjestyksen teossa ja ainevalintoja koskevissa kysymyksissä sekä käytännön asioissa. Lisäksi tutorit toimivat erilaisissa koulun esittelytehtävissä. Tutoreiden ohjaavana opettajana lukuvuonna 2019–2020 toimii Anna Salonen.

Lukuvuoden 2021–2022 tuutorit

Karla Kallijärvi
Milla Lahti
Nea Hirvenlahti
Henna Rantanen
Juulia Rummukainen
Ville Kanervo
Nea Joutsen
Kirsikka Haapakoski
Selina Ala-Leppilampi
Aleksi Lehtonen
Santeri Rosberg
Siiri Keskinen
Peppi Karhu
Anni Viskari
Taavi Arminen
Heidi Salonen

Liikuntatuutorit 2021-2022

Onni Englund 21A

Niki Meriläinen 21E

Eero Kisonen 21D

Hilda Mäkelä 21D

Silja Koskinen 20C

Vilma Toivonen 20E

Karoliina Vikeväkorva 20B

Niina Vanhatalo 20B

Lauri Seppälä 21B

Lotta Pykälistö 21C

Emma Karvonen 20C

Mira Heikkinen 21B

Sara Lehto 21B

Minella Jauhiainen 21B

Lisätietoja antaa

Piritta Salo

Koulukuraattori
Piritta.Salo@kktavastia.fi
+358509110941

Maija Heikkilä

Terveydenhoitaja
Maija.Heikkila@kktavastia.fi
+358504999864

Anna-Leena Mäkinen

Erityisopettaja
Anna-Leena.Makinen@kktavastia.fi
+358408682114

Sivua päivitetty 11.1.2022 kello 12:11