Huoltajien Wilma-tunnukset

Tavastiassa opiskelevan alaikäisen opiskelijan huoltaja voi itse luoda oman henkilökohtaisen Wilma -tunnuksen. Vanhemmat pääsevät luomaan tunnuksensa (ykkösten huoltajat) ja kirjautumaan Wilmaan osoitteessa https://tavastia.inschool.fi/ Avautuvalta etusivulta löytyy huoltajalle ohje (punainen teksti) Wilmaan kirjautumista varten. Syksyllä opintonsa aloittavan uuden opiskelijan huoltaja voi luoda tunnuksensa elokuussa, kun koulu on alkanut. Tunnuksen luominen vaatii tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisäksi tunnuksen luonnin yhteydessä huoltajuus tarkistetaan Väestörekisterikeskuksesta.

Jos sinulla on jo yksi huollettava lukion Wilmassa, pääset lisäämään muut Tavastian lukiota käyvät huollettavasi samaan Wilmaan. Mikäli huoltajalla on käytössä Hämeenlinnan kaupungin peruskoulun Wilma, samoilla tunnuksilla ei voi kirjautua lukion Wilmaan. Mikäli olet sijaisvanhempi tai muu huoltaja, niin saadaksesi tunnukset ota yhteyttä opiskelijan kuraattoriin.

Opintosuoritukset ja poissaoloselvitykset Wilmassa

Poissaolohakemukset tehdään Wilmassa

Lyseon lukion poissaolokäytäntöä ohjaavat samat säännöt, joita noudatetaan myös työelämässä ja muualla yhteiskunnassa. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Lisäksi opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai rehtorin tai ryhmänohjaajan antama lupa.

 • Kesken koulupäivän koulusta poistumiseen on saatava lupa joko terveydenhoitajalta tai opettajalta.
 • Poissaolon sattuessa tulee jokainen poissaolo selvittää Wilma-ohjelman kautta. Alaikäisellä opiskelijalla selvityksen tekee huoltaja ja 18-vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta kysytään vanhemmille lupa seurata poissaoloja ja opintoja Wilma-ohjelmasta.
 • Asiaton poissaolo ja myöhästyminen opetuksesta vaikuttavat jatkuvan näytön arviointiin. Opiskelijalla on oikeus osallistua opetukseen, mutta opettaja voi myöhästymistapauksissa olla ottamatta opiskelijaa luokkaan esimerkiksi kuuntelun tai sanakokeen aikana. Opiskelija odottaa luokan ovella, kunnes hän saa luvan tulla oppitunnille. Asiaton poissaolo tai selvittämättömät poissaolot voivat estää arvostelun tai johtaa opintojen arvostelussa heikompaan arvosanaan kuin mitä opiskelija siitä muutoin saisi.
 • Tiedossa olevan pätevän syyn nojalla voi anoa lupaa koulusta poissa olemiseen. Se on aina anottava etukäteen
  • yksittäiseksi oppitunniksi kyseisen aineen opettajalta
  • enintään kolmeksi koulupäiväksi ryhmänohjaajalta
  • pitemmäksi ajaksi rehtorilta.
 • LUPA-ANOMUS TEHDÄÄN WILMASSA: Alaikäisen kohdalla lupa-anomus tehdään huoltajan Wilmassa. Wilmasta löytyy sivu “Hakemukset ja päätökset”, mistä pääsee täyttämään ja lähettämään hakemuksen eteenpäin ryhmänohjaajalle tai rehtorille. Täysi-ikäinen löytää saman lomakkeen omailta Wilma-sivuiltaan välilehdeltä “Hakemukset ja päätökset”.
 • Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan muun muassa opintomenestyksen, opintosuoritusten ja poissaolojen perusteella. Tällaisiin syihin perustuvien poissaolojen vuoksi ei opiskelijalla ole oikeutta saada tukiopetusta poissaoloaikana opiskeltujen asioiden osalta. Opettajalla on oikeus vaatia kaikki poissaolot eri tavoilla korvattaviksi, ja ne tulee suorittaa opettajan määräämän aikataulun puitteissa.

Asiantuntijailta vanhemmille

Teamsissä ke 21.9.klo 18.30-19.30. Asiantuntijana psykologian tohtori Heli Isomäki. Aiheena aivohuollolliset kysymykset, aikuisen tarve ja vanhempien tuki. Asiantuntijaillasta tiedotetaan Wilman kautta syyskuussa.

Ajankohtaista päihteistä

Asiaa päihteistä to 26.1.2023 klo 18.00 Teamsissä. Linkki lähetetään viestillä Wilmassa sekä löytyy koulun kotisivujen etusivulta (ajankohtaista). Ilta on Tavastian lukiokoulutuksen yhteisesti järjestämä.

Vanhempainillat lukuvuonna 2022-2023

Kutsu vanhempainiltoihin lähetetään Wilma-viestillä kaikille huoltajille, joilla on oikeus opiskelijan Wilmaan (huom. yli 18-vuotiaat opiskelijat)

Ykkösten vanhempainilta ke 9.11.2022 klo 18.00

Kakkosten vanhempainilta ma 17.4.2023 klo 18.00.
– vanhempainillan materiaalia alapuolelle. Kiitos osallistuneille!

Abien vanhempainilta 12.1.2023 klo 18.00.
– vanhempainilllan materiaalia löytyy alla olevasta tiedostosta. Kiitos osallistuneille!

Edellisen lukuvuoden vanhempainillat

Vanhempainilloissa käsitellään kullekin vuosiluokalle ajankohtaisia asioita aina meneillään olevan opiskeluvuoden mukaisesti. Vanhempainiltoihin lähetetään Wilmassa erillinen kutsu 1–2 viikkoa ennen iltaa. Illat saatetaan järjestää myös etänä riippuen vallitsevasta koronatilanteesta. Kutsussa ilmoitetaan, miten mahdolliseen etäiltaan pääsee helposti mukaan.

 • Ykkösten vanhempainilta. Pääset tutustumaan illan materiaaliin alla:
 • Kakkosten vanhempainilta
 • Abien vanhempainilta

Vanhempainyhdistys

Vanhempainyhdistys toimii koulun ja kodin yhdyssiteenä, oppilaiden hyväksi. Lukuvuoden jäsenmaksu on vapaaehtoinen ja suuruudeltaan 10 € per perhe lukuvuotta kohden. Koko lukioajan jäsenyys 30 €/perhe. Jäsenmaksu maksetaan syyslukukauden aikana. Kannatusjäsenmaksu on 10 e/kannattajajäsen.

Jäsenmaksu tulee maksaa yhdistyksen tilille : Lammin Säästöpankki FI65 4260 0010 3884 18

Maksamalla jäsenmaksun olet tukemassa opiskelijoiden toimintaa. Jäsenmaksut ja yhdistyksen varat käytetään siis täysimääräisesti oppilaiden hyväksi ja niillä rahoitetaan muun muassa vuotuiset stipendit sekä ollaan tukemassa myös opintoihin liittyviä projekteja.

Yhdistystä koskevissa asioissa voit olla yhteydessä yhdistyksen hallitukseen.

Vanhempainyhdistyksen hallitus
Puheenjohtaja
Maarit Kanervo
maarit.kanervo at bricatec.fi, puh 0405107584
Varapuheenjohtaja
Tiina Vilmi-Kerälä
Sihteeri
Pauliina Kauppinen
outipauliina.kauppinen at gmail.com, puh 0452373087
Rahastonhoitaja
Mervi Ekroos
merviekroos71at gmail.com, puh 0404514131
Yrjö Koskinen, jäsenPäivi Isotalo, jäsen
Else Laukkanen, jäsen

Vanhempainyhdistyksen kokoukset

Syyskokous 10.11.2021

Järjestäytymiskokous 10.11.2021

Lisätietoja antaa

Pieta Tukkimäki-Hildén

Rehtori, ruotsi
Pieta.Tukkimaki-Hilden@kktavastia.fi
+358407493843

Tiina Kivinen

Apulaisrehtori, urheilulinjakoordinaattori
Tiina.Kivinen@kktavastia.fi
+358405008913

Sivua päivitetty 21.4.2023 kello 16:21