Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä käytännön toimien ja luovuuden keinoin. Luovuus on voimavara niin tieteissä, taiteissa, käytännön töissä kuin ihmissuhteissakin. Yrittäjämäinen toimintatapa on osa kaikkia oppiaineita. 

Luovan yrittäjyyden linja

Luovan yrittäjyyden linjalla opetuksessa painottuvat opiskelijakeskeisyys ja tekemällä oppiminen. Opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä korostetaan sekä kannustetaan yrittäjämäiseen asenteeseen: luova yrittäjä tekee aina parhaansa, vaikka toisen palveluksessa!

Sosiaalista mediaa hyödynnetään opetuksessa monipuolisesti. Työskentely tapahtuu pääosin ryhmissä, joissa voidaan huomioida ja tukea paremmin opiskeliljoiden yksilöllisiä lahjakkuuksia. Yrittäjyyskasvatusta toteutetaan linjalla monipuolisesti. Yrittäjyyskasvatus on paljon muutakin kuin yrityksen perustamiskoulutusta!

Haku luovan yrittäjyyden linjalle

Luovan yrittäjyyden linjalle haetaan yhteishaussa. Yhteishaku syksyllä 2022 alkavaan koulutukseen järjestetään 22.2.–22.3.2022. Linjalle hakeneille järjestetään valintakoe.  Valintakokeeseen kuuluu ongelmanratkaisu- ja luovuustehtäviä, opiskelutekniikkaan liittyviä tehtäviä sekä motivaatiotehtäviä ja haastattelu.

Hämeenlinnan kaupungin keskiarvoraja lukioon on 7,0.

Yrittäjyys

Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan pitkäjänteistä asennekasvatusta, jossa tavoitteena on omien valmiuksien kehittäminen kohti aloitteellista, vastuullista ja itsenäistä omaa elämänhallintaa. Sisäistä yrittäjyyttä voidaan kuvata muun muassa seuraavilla ominaisuuksilla: omatoimisuus, aktiivisuus, sitoutuminen, itseohjautuvuus, elämänikäinen oppiminen, sopeutumiskyky, hyvä työn hallinta, erilaiset taidot ja valmiudet, mielekäs työ, hyvä työviihtyvyys, tuloksellisuus ja tavoitteellinen toiminta, vastuu, rohkeus ja uskallus sekä päämäärätietoisuus.

Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan tutustumista yrittäjäksi aikovien neuvontapalveluihin, yrittäjien/yrityksen toimintaan käytännössä ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Nuori yrittäjyys ry:n ohjelman avulla harjoitellaan ”oikeaa yritystoimintaa” oman yrityksen välityksellä. Osaamistekijöistä tärkeimmäksi nousee erityistaitojen hallinta, nopeus, luovuus, riskinottokyky ja itsensä peliin laittaminen.

Lisätietoja antaa

Anne Ahvenharju

Opinto-ohjaaja, yrittäjyys
Anne.Ahvenharju@kktavastia.fi
+358408696205

Sivua päivitetty 7.10.2021 kello 10:12