Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä käytännön toimien ja luovuuden keinoin. Luovuus on voimavara niin tieteissä, taiteissa, käytännön töissä kuin ihmissuhteissakin. Yrittäjämäinen toimintatapa on osa kaikkia oppiaineita. 

Hämeenlinnan lyseon lukion Luovan yrittäjyyden linja on toinen koulumme erityislinjoista. Luovan yrittäjyyden linjalla keskiössä ovat kolme yrittäjyyden keskeistä ulottuvuutta: itsensä johtaminen, bisnesosaaminen ja luovuus. Yri-linjan opinnoissa kehittyvät opiskelijan tulevaisuuden työelämätaidot. Opiskelija oppii ajattelemaan laaja-alaisesti ja ratkaisemaan ongelmia muun muassa erilaisten työelämästä nousevien haasteiden kautta. Opiskelijan valmiudet suuntautua jatko-opintoihin kehittyvät, sillä hän pystyy erilaisten kokemusten kautta hankkimaan tietoa työelämästä sekä oppii tiedostamaan paremmin omia vahvuuksiaan.

Luovan yrittäjyyden linjalla lähestytään yrittäjyyttä käytännön toimien ja luovuuden keinoin. Yrittäjyyslinjalla on toiminnallinen ja osallistava näkökulma, sillä käytännön yhteyksien välityksellä nuoret saavat kokemuksia oppilaitoksen ulkopuolisista oppimisympäristöistä niin fyysisistä kuin digitaalisistakin. Suuri osa opiskelusta tapahtuu tiimeissä, jolloin tiimiin kuuluvat ovat samalla toinen toistensa peilejä eli myös vertaisohjaus on tärkeässä asemassa. Opettaja toimii valmentajana. Tiimityöskentelyssä voidaan huomioida ja tukea paremmin ja yksilöllisemmin opiskelijoiden lahjakkuuksia ja vahvuuksia. Luovan yrittäjyyden linjalla on laajat paikalliset, valtakunnalliset sekä kansainväliset yhteistyöverkostot, joissa opiskelija toimii opiskelunsa aikana. 

Haku luovan yrittäjyyden linjalle

Luovan yrittäjyyden linjalle haetaan yhteishaussa. Yhteishaku syksyllä 2024 alkavaan koulutukseen järjestetään  20.2.–19.3.2024

Luovan yrittäjyyden linjalle järjestetään valintakoe, jolla arvioidaan opiskelijan motivaatiota ja sopivuutta yrittäjyyslinjan opintoihin. Valinta on 2-osainen ja siihen kuuluu ennakkotehtävä ja sen perusteella valituille valintakoe. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävän palautus sähköisesti 24.4.2024 klo 22.00. Palautusohjeet lähetetään hakijoille hakuajan päätyttyä. Tämän jälkeen osa hakijoista kutsutaan valintakokeeseen, joka koostuu motivaatiota ja soveltuvuutta mittaamista tehtävistä ja haastattelusta. Ennakkotehtävän pisteitä ei lasketa enää valintakoepisteisiin.


Valintakoe

Valintakokeen tehtävät pisteytetään ja tullakseen valituksi linjalle on opiskelijan saatava valintakoetehtävistä yhteensä vähintään seitsemän pistettä. Lisäksi linjalle valintaan vaikuttaa perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, jonka tulee olla vähintään seitsemän. Lopullinen valintajärjestys määräytyy pääsykokeen ja perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon yhteispistemäärän mukaan. Valintakoe järjestetään 13.5.2024 klo 14 Hattelmalantie 6 G-rakennus, 13100 Hämeenlinna.

Valintaperusteet

Keskiarvolla koostuu lukuaineiden keskiarvosta. Pääsykoe 0-10 pistettä, kokonaispisteet max 10 pistettä. Valintakokeessa pitää saada vähintään 7,0 pistettä eikä ennakkotehtävän pisteitä lasketa enää uudelleen varsinaisiin valintapisteisiin mukaan.

Tullakseen valituksi linjalle on opiskelijan saatava valintakokeesta vähintään seitsemän pistettä (ennakkotehtävän pisteitä ei lasketa enää pääsykoepisteisiin). Lisäksi linjalle valintaan vaikuttaa perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, jonka tulee olla vähintään seitsemän (7,0). Lopullinen valintajärjestys määräytyy valintakokeen ja perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon yhteispistemäärän mukaan. Lukuaineiden keskiarvon lisäksi sisäänpääsyyn vaikuttaa valintakoe, jonka maksimipistemäärä on 10 pistettä.

Hämeenlinnan kaupungin keskiarvoraja lukioon on 7,0.

Luovan yrittäjyyden linjan visio

Pyrimme luovasti kohti yrittäjämäistä toimintaa.  

Luovan yrittäjyyden linjan missio

Yrilinjalla edistämme tulevaisuuden työelämätaitoja sekä harjoittelemme yrittäjyysosaamisen monia ulottuvuuksia. Luovan yrittäjyyden linjalla keskiössä ovat kolme yrittäjyyden keskeistä ulottuvuutta: itsensä johtaminen, bisnesosaaminen ja luovuus. Yri-linjan opinnoissa kehittyvät opiskelijan tulevaisuuden työelämätaidot. Opiskelija oppii ajattelemaan laaja-alaisesti ja ratkaisemaan ongelmia muun muassa erilaisten työelämästä nousevien haasteiden kautta. Opiskelijan valmiudet suuntautua jatko-opintoihin kehittyvät, sillä hän pystyy erilaisten kokemusten kautta hankkimaan tietoa työelämästä sekä oppii tiedostamaan paremmin omia vahvuuksiaan.

Luovan yrittäjyyden linjan opetussuunnitelma

Luovan yrittäjyyden linjan opetuksessa toteutuvat kaikki lukion opetussuunnitelman 2021 laaja-alaisen osaamisen osa-alueet hyvinvointiosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen, yhteiskunnallinen osaaminen, eettisyys ja ympäristöosaaminen ja globaali- ja kulttuuriosaaminen. Ohessa opetussuunnitelmat, joista ops 2016 opetussuunnitelmaa toteutetaan vielä yhden lukuvuoden ajan. Syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneet noudattavat ops 2021 opetussuunnitelmaa.

Lisätietoja antaa

Anne Ahvenharju

Opinto-ohjaaja
Anne.Ahvenharju@kktavastia.fi
+358408696205

Sivua päivitetty 7.2.2024 kello 09:04