Oppivelvollisuus ja maksuton koulutus

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Osa uusista opiskelijoista on oppivelvollisia. Jos tulet suoraan peruskoulun 9. luokalta opiskelemaan toisen asteen koulutusta, olet oppivelvollinen. Sinulle kuuluu maksuttomana opetus, päivittäinen ateria, opetuksen edellyttämät oppimateriaalit. Koulu hankkii sinulle edellä mainitut oppimateriaalit ja -välineet.

Opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat opiskelijalle maksuttomia. Maksuttomia eivät kuitenkaan ole erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä. Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja. (Oppivelvollisuuslaki §17).

Muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille tulee kustannuksia opetuksen edellyttämistä oppimateriaaleista ja työvälineistä. Muiden kuin oppivelvollisten tulee hankkia itse tarvittavat oppikirjat.

Oppikirjat

Oppimateriaalit ovat pääsääntöisesti sähköisiä lisenssejä, jotka opettajat jakavat opintojaksojen alussa. Lisenssit uusitaan vuosittain. Opiskelija voi itse hankkia perinteisen paperikirjan mikäli kokee sen tarpeelliseksi itselleen. Sähköisessä ja paperisisssa materiaaleissa on pieniä eroavaisuuksia, mutta yleensä kustantajakohtaiset sisällöt ovat samankaltaisia.

Opiskeluaika

Lukio-opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Opinnoista tehdään opinto-ohjaajasi kanssa suunnitelma ja kirjataan opiskelusuunnitelmaan, joka on nähtävissä opiskelijan Wilmassa. Jos haluaa huomattavasti nopeuttaa opiskelutahtia, voi suorittaa opintojaksoja itsenäisesti opiskellen, lukion verkko-opintoina ja mahdollisesti myös kesälukio- ja aikuislinjan opintoina.

Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa suositeltava opintojaksokertymä ensimmäisen ja toisen opintovuoden aikana on noin 120 opintopistettä – 60 opintopistettä kumpanakin vuonna. Näin kolmannen vuoden kolmeen ensimmäiseen jaksoon jää opiskeltavaksi 30 opintopistettä.

Normaaleja kolmen vuoden opintoja suositellaan opintojen suunnittelun yleiseksi lähtökohdaksi lukiota aloitettaessa. Opiskeluaikaa voi kuitenkin joustavasti muuttaa lukio-opintojen aikana. Neljän vuoden ohjelma voi olla tarpeellinen vaihtoehto esimerkiksi laajan opinto-ohjelman tai aikaa vievän harrastuksen vuoksi kuten urheilulinjalla. Suunnitelma opintojen pidentämisestä  kolmeen ja puoleen tai neljään vuoteen tehdään kirjallisena yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Oppimaan oppimisen “reseptit”

Huoltajan valvontavastuu

Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilaskokeet tehdään kokonaan sähköisesti. Saat lisätietoa ylioppilastutkinnosta näiltä kotisivuilta kohdasta ylioppilastutkinto ja niihin osallistumisesta ja ilmoittautumisesta kotisivujen Abi-infosta. Huomaa, että rehtorin abi-infoihin osallistuminen on pakollista silloin, kun aikoo ilmoittautua ja osallistua ylioppilaskokeisiin.

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 30.1.2024 kello 10:44