Täältä löydät yleistä tietoa ylioppilastutkinnon rakenteesta ja suorittamisesta.

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät tai syksy-kevät-syksy).  Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa ja hyväksytyn koetta rajattomasti.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset opinnot. Niissä vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin ja myöhemmin valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin.

Ylioppilastutkinnon aloittaminen

Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita. Ylioppilastutkinnon rakenne uudistuu keväällä 2022 tutkintonsa aloittaville, joten huomaathan katsoa juuri sinulle kuuluvaa tutkintorakennetta alta (A/B-vaihtoehto)

A. YO-tutkinnon rakenne, jos tutkinnon suorittaminen on aloitettu ennen kevättä 2022

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus tai vieraskielisillä S2-koe

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista, joista yhdessä tulee olla laaja (pitkä) oppimäärä. Kokelaan
lukiossa suorittama oppimäärä ei kuitenkaan rajoita sitä, minkä tason kokeen hän valitsee yo-kirjoituksissa.

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu.

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Reaaliaineiden kokeet

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

B. Keväällä 2022 tai sen jälkeen yo-tutkintonsa aloittavilla on uusi tutkintorakenne

Ylioppilastutkinto uudistuu ja uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.

 • Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe
 • Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine.
 • Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto.

Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen kyseisessä kielessä. Kokelas voi myös halutessaan suorittaa vieraan kielen kokeen sijasta äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä.  

Katso ilmoittautumiseen liittyviä tietoja Abi-infovälilehdeltä

Lautakunta on julkaissut verkossa toimivan palvelun, jossa voi kokeilla, millaiset koeyhdistelmät täyttävät nämä kriteerit. Pääset palveluun tästä.

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

Yo-kokeet laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen perusteella. Ylioppilastutkintotodistus annetaan sellaiselle opiskelijalle,
joka on suorittanut hyväksytysti koko lukion oppimäärän (väh.75 kurssia/150 opintopistettä) ja kaikki tutkintoon tarvittavat yo-kokeet. Ylioppilastutkinnon arvosanat (suluissa puoltoäänet) ovat laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2), improbatur (0). Yleisarvosanaa ei anneta.

Yo-kokeet ovat maksullisia yo-tutkintolautakunta vahvistaa maksut vuosittain. Oppivelvollisien ylioppilaskirjoitusten maksuttomuus koskee viittä ensimmäistä koetta, joihin opiskelija osallistuu.

Lisätietoa tutkintouudistuksesta ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta

Lisätietoja antaa

Sivua päivitetty 10.10.2023 kello 10:52