Oppivelvollisuus ja maksuton koulutus

Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki (1214/2020) tuli voimaan 1.8.2021. Olet oppivelvollinen, jos olet saanut peruskoulun päättötodistuksen 1.1.2021 jälkeen.

Oppivelvollisuus lukiossa tarkoittaa sitä, opiskelija on velvollinen jatkamaan opintojaan perusasteen jälkeen toiselle asteelle. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Muille kuin oppivelvollisille opiskelijoille tulee kustannuksia opetuksen edellyttämistä oppimateriaaleista ja työvälineistä.

Oppivelvolliselle maksuttomia ovat

  • opetus
  • päivittäinen ruokailu
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit (Lukiolla kannettava tietokone ja sen suoja, kuulokkeet, kynä, kumi, vihko)
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen

HUOM! Opiskelija on vahingonkorvausvelvollinen eli jos hän rikkoo esim. kannettavan tietokoneen, on hän velvollinen korvaamaan sen esim. kotivakuutuksesta.

Retket ja ulkomaanmatkat

Lähtökohtaisesti kaikki opetus on maksutonta, mutta opintoja täydentävistä vapaaehtoisista/valinnaisista toiminnoista (kuten retkien matkakustannukset ja pääsymaksut) voidaan periä maksuja. Myös pakollisiin opintoihin voi kuulua opintoja täydentäviä vapaaehtoisia retkiä, joista voidaan periä maksuja. Ulkomaanprojektit ovat vapaaehtoisia ja niissä sovelletaan edellä mainittuja periaatteita.

Muiden kuin oppivelvollisten tulee hankkia itse tarvittavat oppikirjat sekä muu tarvittava oppimateriaali sekä tietokone, kuulokkeet ja hiiri.

Ruokailu ja kahvilat

Lukiokoulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä työpäivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa (lukiolaki 35§). Lyseon lukion ruokala sijaitsee kampuksella A-rakennuksessa.

Ruokailuaikoja tulee noudattaa. Ruokailijat huolehtivat itsenäisesti ruokailutilan viihtyisyydestä ja huolehtivat mm. astioidensa pois viemisestä. Siten seuraava ruokailija voi nauttia ateriansa mahdollisimman miellyttävässä ympäristössä. Lisäksi aamuisin klo 7.30–8.15 on saatavilla puuroa niinä päivinä, kun ei ole päättöviikko. Urheilijoille on pidennetty aamupala-aika urheiluaamuisin, jolloin urheilijat pääsevät puurolle klo 9.30 saakka.

Kampuksella on kahviloita sekä ammattiopiston opiskelijoiden kioski, mistä voi ostaa omalla kustannuksellaan välipalaa välituntisin ja hyppytunneilla.

Koulumatkat ja matkakorvaukset

Koulutuskuntayhtymä Tavastia ei järjestä koulukuljetuksia, vaan matkat korvataan Kelan koulumatkatukena.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat (oppivelvolliset) voivat hakea koulumatkatukea, jos yhdensuuntaisen koulumatkan pituus opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelijalla ei tällöin ole omaa maksuosuutta. Koulumatkatukea lukuvuodelle 2023-2024 haetaan (koulumatkat 1.8.2023 alkaen) vain sähköisesti OmaKelassa.

https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Muut opiskelijat (ei-oppivelvolliset), joiden yhdensuuntainen koulumatkan pituus opiskelijan asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä, voivat hakea koulumatkatukea. Koulumatkatukea lukuvuodelle 2023-2024 haetaan (koulumatkat 1.8.2023 alkaen) vain sähköisesti OmaKelassa.

https://www.kela.fi/koulumatkatuki-nain-haet

Lisätietoa ja neuvoa voit tarvittaessa kysyä opintosihteeriltä Tiina Hokkaselta käymällä koulun kansliassa tai soittamalla numeroon 050 5090757 tai laittamalla spostia tiina.hokkanen@kktavastia.fi Tarkemmat tiedot koulumatkatuesta voit selvittää Kelasta.

Koulumatkatukianomus tehdään joka lukuvuosi erikseen OmaKelassa.

VR ja Matkahuolto

VR myöntää junamatkoihin opiskelija-alennuksia lukiolaisille, samoin Matkahuolto linja-automatkoihin.  Opiskelija-alennuksen saamiseksi tarvitaan erillinen opiskelijakortti, jonka ostamista varten kansliasta saa oppilaitoksen varmentaman todistuksen. Lisäksi tarvitaan valokuva ja henkilöllisyystodistus. Lukiolaisten liiton opiskelijakortilla saa VR:n ja Matkahuollon matka-alennusten lisäksi alennuksia eri liikkeistä. Matkahuollon opiskelija-alennus on 50 % aikuisten kilometritaksan mukaisesta kotimaan menolipun hinnasta, kun matkan pituus on vähintään 60 km ja kun lippu ostetaan etukäteen.

Opintotuki

Lukiolainen voi hakea valtion opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuen myöntämisperusteita ovat päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta.

Voit hakea opintotukea suoraan KELA:n verkkopalvelusta, jos sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Opintotukea voi myös hakea lomakkeella, jonka saat koulun kansliasta. Täytä lomake huolellisesti ja palauta se koulun kansliaan, missä se leimataan ja täytetään loppuun. Tarkistuksen jälkeen koulu postittaa lomakkeen Kelaan. 

Opiskelu katsotaan päätoimiseksi, kun opiskelija suorittaa lukion oppimäärän (75 kurssia/150 op) enintään neljässä vuodessa ja osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 kurssille/opintojaksolle (20op) tai vähintään kahteen yo-tutkinnon kokeeseen. Lukio-opinnoissa opintotuki voidaan myöntää enintään yhdeksäksi kuukaudeksi lukuvuodessa, ja lukuvuoden tukiaika on yleensä syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Huomaa, että opiskelija menettää oikeuden opintotukeen, mikäli opiskelu ei ole täysipäiväistä (joka jaksossa vähintään neljä kurssia tai kaksi ylioppilaskoetta tutkintokerralla). 1.8.2019 alkaen voit tietyin ehdoin saada myös oppimateriaalisää.

Lisätietoja saat Kelan sivuilta.

Vakuutukset

Opiskelija on vakuutettu kouluaikana. Koulutapaturman sattuessa on tehtävä tapaturmailmoitus opettajan tai terveydenhoitajan toimesta lukion kansliaan. Koulutapaturmailmoitus toimitetaan kansliaan ja sieltä IF-Vahinkovakuutusyhtiöön. Tarkemmat tiedot saa kansliasta.

Urheilulinjan aamuharjoituksissa sattuneen tapaturman hoidon korvaus edellyttää käyntiä julkisessa terveydenhuollossa (ensiapupäivystys tai oma terveysasema). Myös näistä tapaturmista on tehtävä tapaturmailmoitus koulun kansliassa.

Opiskelijakortti

Koulutuskuntayhtymä antaa opiskelijoille kortin, jolla voi todistaa olevansa oppilaitoksen opiskelija esim. koulun ruokalassa ruokaillessaan. Koulun kortti kelpaa monissa paikoissa todistuksen opiskelijana olosta.

Lukiolainen voi liittyä Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) jäseneksi. Ensimmäisenä vuonna jäsenyys maksaa 22 € ja seuraavina vuosina 17 €. Lukiolaisten Liiton opiskelijakortilla saat mm. opiskelija-alennuksen VR:n ja matkahuollon juna- ja bussimatkoista. Yhdeksän euron lisämaksulla voi halutessaan tehdä kortista myös kansainvälisen opiskelijakortin ISIC-kortin, joka on ainoa maailmanlaajuisesti hyväksytty opiskelijatodistus. Se oikeuttaa tuhansiin opiskelijaetuihin 125 000 paikassa yli 130 maassa. Lisätietoja löydät Lukiolaisten Liiton sivuilta.

Lisätietoja antaa

Tiina Hokkanen

Opintosihteeri
Tiina.Hokkanen@kktavastia.fi
+358505090757

Sivua päivitetty 15.6.2023 kello 16:02