Toteutusaika 1.8.2020–30.4.2023

Hankkeen tavoitteena on työllistää osatyökykyisiä viimeisen vaiheen opiskelijoita ja jo valmistuneita. Hankkeen toimilla pyritään vastaamaan yritysten työvoiman saatavuuteen ja kohtaanto-ongelmaan.

Hankkeen tavoitteena on luoda osatyökykyisille valmennusmalli, jolla voidaan parantaa heidän työllistymistään. Valmennusmallissa huomioidaan yksilöllisesti asiakkaan ja työelämän tarpeet. Työllistymisen tukena käytetään myös digitaalisia välineitä. Samalla tehdään työanalyysia Ratko-mallia apuna käyttäen ja rakennetaan valmennettaville työnkuvia yrityksiin. Hankkeen tavoitteena on työllistää osatyökykyisiä näihin tehtäviin. Yrityksille rakennetaan selkeä palvelukartta osatyökykyisten työllistämisestä ja tuetaan heitä rekrytointiprosessissa.

Konkreettisena toimintana yrityksille koulutetaan RATKO-mallin käyttöä ja sen avulla etsitään yrityksistä työtehtäviä, joita osatyökykyiset voivat tehdä. Yrityksille järjestetään infoja ja työpajoja osatyökykyisten työllistämisestä ja sen tuista. Näin saadaan tuettua yrityksiä työllistämisessä kokonaisvaltaisesti.

Hankkeessa haetaan osatyökykyisiä, joiden työllistymisessä on haasteita. Heille rakennetaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan valmennusmalli, jonka avulla he voivat työllistyä yrityksissä työanalyysin avulla rakennettuihin työtehtäviin. Valmennuksessa lisätään asiakkaiden työelämässä tarvittavaa osaamista siten, että se mahdollistaa työllistymisen. Työllistymisprosessissa hankkeen toimijat ovat aktiivisesti auttamassa ja tukemassa yrityksiä sekä
asiakkaita. Työllistymisen apuna testataan erilaisia digitaalisia välineitä, kuten video CV, sähköiset työnhaun alustat.

Hankkeen tuloksena on luotu osatyökykyisten työllistämisen malli, jota hyödyntämällä saadaan työllistettyä helpommin osatyökykyisiä. Mallia voidaan hyödyntää työllisyyden kuntakokeilun mallien rakentamisessa. Hankkeen tuloksena osa valmennuksen asiakkaista on työllistynyt ja yritykset ovat saaneet täsmäkoulutettua henkilöstä työntekijävajeeseensa. Yritykset ovat oppineet RATKO-mallin käyttöä ja työllistämisen tukien käyttöä.

Työtäriittää juliste (pdf)
Työtä Riittää! -hankesivu


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Kiipulasäätiö sr (hallinnoiva organisaatio)

Rahoitus

Euroopan sosiaalirahasto/Hämeen ELY-keskus

Lisätietoja antaa

Sinikka Koskiluoto

Työelämäkoordinaattori
Sinikka.Koskiluoto@kktavastia.fi
+358505993160

Sivua päivitetty 31.8.2023 kello 09.02