Toteutusaika 7.10.2021 – 31.12.2022

Avustuksella vahvistetaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden resursseja ja ko.palveluiden järjestämistä, jotta päästäisiin lähemmäs valmistelussa olevan lain henkilöstön vähimmäismitoitusta.

Palkkauksen kautta tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden opintopolkua niin ettei tulisi opintojen keskeytyksiä tai viivästyksiä. Toisen asteen oppivelvollisten osalta tavoitteena on varmistaa jokaisen kohdalla tarvittava tuki opintojen aikana ja huolellisesti valmistellut siirtymät. Tarvitaan osaamista esim. opiskelijoiden kuntoutusmahdollisuuksista. Tavoitteena on myös moniammatillisen yhteistyön turvaaminen riittävillä resursseilla.

Lopullisena tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki olisi kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti.


Mukana olevat yksiköt

Ammattiopisto Tavastia
Tavastian lukiokoulutus

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja antaa

Päivi Kortesniemi

Opiskelijapalvelupäällikkö
Paivi.Kortesniemi@kktavastia.fi
+358505957138

Sivua päivitetty 31.8.2023 kello 09.01