Toteutusaika 30.11.2020- 31.12.2022

Oikeus Uudistua hankkeella tuetaan koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja johtamista. Koulutuksenjärjestäjillä on takana, ja varmasti myös edessä muutoksia, jotka vaikuttavat työn arkeen. Asioiden johtamisen ja pedagogisen johtamisen ohella ihmisten johtamisen taito on keskeistä.

Tavoitteena on kyky johtaa muutoksen inhimillistä puolta, valmentavaa johtajuutta jatkuvassa muutoksessa. Vahvistamme johdon osaamista luotsata henkilöstöä muutosjohtamisen työkaluin. Rakennamme yhteistyössä osaamista (muutos)johtamiseen sekä johdon ennakointityöhön. Tavoitteena on terävöittää johtoryhmien johtamisvisiota. Hankeverkostossa jaetaan osaamista ennakointitiedon lähteistä ja hyödyntämisestä, tarkastellaan OPH:n ennakointifoorumin tuotoksia ja nostetaan sieltä johtamisen kannalta keskeisiä havaintoja.

Tärkeänä tavoitteena on lisätä organisaatioiden resilienssiä ja tunnistaa ja määritellä resilienssitekijöitä. Hankkeessa tuotetaan kuvaus näistä tekijöistä ja lisäksi kuvaus muutosten ja visioiden onnistuneesta viestinnästä. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan johtamisen ja muutosten näkökulmista sitouttamista, innostamista ja osallistamista sekä uudistumiskykyä. Muutoksen läpiviennin lainalaisuuksista ja toimintaperiaatteista tuotetaan myös kuvaus.

Pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen alueilla hankkeessa tehdään keskeisten pedagogisten toimintatapojen vertaiskehittämistä verkostossa; vaikuttavuuden arviointia, mittareiden laatimista ja seurantaa. Kehitämme pedagogista johtamista OKM:n laatustrategia 2030-mukaisesti selkiyttämällä yhteistyötä ja roolituksia, tavoitteena tuottaa ketterämpiä tapoja palvelujen johtamiseen. Reformin muutokset opettajuuteen, toimintaprosesseihin ja johtajuuteen ovat haaste, johon vastataan tiimiorganisaatiota kehittämällä. Verkostossa perehdytään erilaisiin tiimimäisesti työskentelevien organisaatioiden toteutusmalleihin ja tiimien johtamiseen. Toteutamme verkostossa tiimien vertaisarvioinnit.

Tavoitteet

  • Muutosten läpiviennin ja johtamisen arvioinnin kehittäminen
  • Terävöityneet johtamisvisiot
  • Resilienssitekijöiden tunnistaminen ja kasvanut resilienssi
  • Ennakointitiedon hyödyntäminen ja inhimillisen tiedolla johtamisen tavan omaksuminen
  • Tiimien kehittäminen ja vertaisarviointi, tiimitoiminnan mallintaminen
  • Pedagogisen johtamisen kehittäminen
  • Keskeisten pedagogisten toimintatapojen vaikuttavuuden arviointi, mittareiden laatiminen ja seuranta sekä vertaisarviointi.

https://tulevaisuudenjohtaminen.fi/


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia  (hallinnoiva organisaatio)
Hämeen ammatti-instituutti
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto SAMIedu
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
Optima
Saimaan ammattiopisto Sampo
Sataedu
Suomen yrittäjäopisto
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammattiopisto
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon ammattiopisto
Suupohjan koulutuskuntayhtymä VUOKSI

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Saija Hieta

Henkilöstön kehittäjä
Saija.Hieta@kktavastia.fi
+358504400459

Sivua päivitetty 3.1.2023 kello 10.02