Toteutusaika 21.5.2021 – 31.12.2022

Hanke luo kirjallisuuden lukemista edistäviä malleja, jotka vakiinnutetaan osaksi toimintaa ja ovat monistettavissa muualle Suomeen. Lukutuutoritoiminta on malleista keskeisin. Se on nuorilta nuorille suuntautuvaa vertaisaktivointia. Koulutetut tuutorit toimivat lukemisaktivisteina lukioissaan sekä Hämeenlinnan seudulla. He järjestävät mm. lukemisaiheisia tapahtumia ja kirjavinkkausta. Lukioiden kirjastoyhteistyötä kehitetään kestävien mallien luomiseksi, mm. sanataidetyöpajoja, kirjailijavierailut ja virtuaaliset uutuushyllyt.

  • Henkilöstöä koulutetaan mm. lukemisen hyvinvointivaikutuksista.
  • Asiantuntijayhteistyön malleja kehitetään mm. Lastenkirjainstituutin kanssa.
  • Kirjallisuudenopetusta tuetaan ostamalla mm. tuutorien rakentamia temaattisia kirjapaketteja sekä omakielistä kirjallisuutta S2-opiskelijoille.
  • Hyödynsaajina ovat Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioiden opiskelijat ja henkilöstö, ja edut säteilevät laajemminkin Hämeenlinnan seudulle. Kehitetyt mallit hyödyttävät muitakin Suomen lukioita.
  • Lukutuutori toiminta kytkeytyy lukion opetussuunnitelman laaja-alaisista osaamisalueista, etenkin hyvinvointi- ja vuorovaikutusosaamiseen sekä yhteiskunnalliseen osaamiseen.
  • Kirjallisuuden hyödyntämistä eri oppiaineissa kehitetään osana opetuksen kehittämistä ja uuden opetussuunnitelman sisäänajoa.
  • Lukiolaiset tekevät vierailuja lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyviin kohteisiin eteläisessä Suomessa. Lastenkirjainstituutti ja Hämeenlinnan seudun äidinkielenopettajat ovat tärkeitä kumppaneita toiminnan järjestämisessä.

Mukana olevat organisaatiot

Kaurialan lukio
Lyseon lukio
Lammin lukio

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Johannes Kellomäki

Lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus
Johannes.Kellomaki@kktavastia.fi

Tuomo Iltanen

Rehtori, liikunta
Tuomo.Iltanen@kktavastia.fi
+358408696470

Sivua päivitetty 3.1.2023 kello 09.59