1.1.2023 – 28.2.2025

Hankkeen tavoitteena on alan henkilöiden työmarkkinakilpailukyvyn parantaminen nykyisissä tehtävissä, jatkokouluttautuminen ylitarjonta-aloilla avautuviin uusiin tehtäviin ja urapolkujen tukeminen alan sisällä.
Kohderyhmänä ovat työssä tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.
Osaamispalvelun taustana hyödynnetään Suomen tekstiili ja Muoti ry:n jäsenyrityksille 2022 tehtyä osaamistarvekartoitusta. Tämän pohjalta tehdään yhteistyötä valtakunnallisesti toimivien muotiyritysten, alueellisesti toimivien pienyrittäjien sekä Wetterhoff-säätiön kanssa. Heidän kanssaan tehdään opiskelijahankintaa ja markkinointia. Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMK:n kanssa.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon valitaan uratavoitteiden mukainen kokonaisuus koulutustarjottimelta:

Tuotekehitys-, tuotanto- ja laatuprosessi
Vastuullinen tuotesuunnittelu ja materiaalivalinnat
Muotialan digitalisaatio
Verkkokauppa, vastuullinen brändi ja uudet liiketoimintamahdollisuudet
Tarvittaessa järjestetään kielitukea (S2) ja opintojen sujuvoittamiseksi Digistartti-opintoja


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
HAMK

Rahoittaja

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja antaa

Minna Leminen

Koulutuspäällikkö
Minna.Leminen@kktavastia.fi
+358505001377

Sivua päivitetty 25.4.2023 kello 10.47