1.1.2023 – 28.2.2025

Hankkeen tavoitteena on alan henkilöiden työmarkkinakilpailukyvyn parantaminen nykyisissä tehtävissä, jatkokouluttautuminen ylitarjonta-aloilla avautuviin uusiin tehtäviin ja urapolkujen tukeminen alan sisällä.
Kohderyhmänä ovat työssä tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt.
Osaamispalvelun taustana hyödynnetään Suomen tekstiili ja Muoti ry:n jäsenyrityksille 2022 tehtyä osaamistarvekartoitusta. Tämän pohjalta tehdään yhteistyötä valtakunnallisesti toimivien muotiyritysten, alueellisesti toimivien pienyrittäjien sekä Wetterhoff-säätiön kanssa. Heidän kanssaan tehdään opiskelijahankintaa ja markkinointia. Hanke toteutetaan yhteistyössä HAMK:n kanssa.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, johon valitaan uratavoitteiden mukainen kokonaisuus koulutustarjottimelta:

Tuotekehitys-, tuotanto- ja laatuprosessi
Vastuullinen tuotesuunnittelu ja materiaalivalinnat
Muotialan digitalisaatio
Verkkokauppa, vastuullinen brändi ja uudet liiketoimintamahdollisuudet
Tarvittaessa järjestetään kielitukea (S2) ja opintojen sujuvoittamiseksi Digistartti-opintoja


Mukana olevat organisaatiot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia (hallinnoiva organisaatio)
HAMK

Rahoittaja

Opetushallitus

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja antaa

Minna Leminen

Koulutuspäällikkö
Minna.Leminen@kktavastia.fi
+358505001377

Sivua päivitetty 13.12.2022 kello 12.58